ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)
เกริ่นเรื่อง: ออกญาโกษาธิบดี มีชื่อเดิมว่า ปาน เป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต พระนมของสมเด็จ..
24 ม.ค. 53 , View: 12139 , Post : 20


ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)

  

          ออกญาโกษาธิบดี  มีชื่อเดิมว่า  ปาน  เป็นบุตรของเจ้าแม่วัดดุสิต  พระนมของสมเด็จพระนารายณ์กษัตริย์องค์ที่ ๒๘  ของอยุธยา และเป็นน้องชายของออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก) ซึ่งดำรงตำแหน่งพระคลังระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๐๐-๒๒๒๖ ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระวิสุทธสุนทร (ปาน) ในสมัยที่โกษาปานดำรงตำแหน่งเป็นพระวิสูตรสุนทรได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

           ในสมัยดังกล่าวฝรั่งเศสมีอิทธิพลในราชสำนักของพระนารายณ์มาก จุดประสงค์ของฝรั่งเศส คือ การเผยแพร่คริสต์ศาสนา และพยายามให้พระนารายณ์เข้ารีตเป็นคริสต์ชนด้วย รวมทั้งยังพยายามมีอำนาจทางการเมืองในอยุธยา ด้วยการเจราจาขอตั้งกำลังทหารของตนที่เมืองบางกอกและเมืองมะริด
ในปลายสมัยของพระนารายณ์มีความรู้สึกต่อต้านชาวต่างชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศส) ในหมู่ขุนนางไทยและพระสงฆ์ พระเพทราชา กรมเจ้าช้าง   (ซึ่งต่อมาเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๒๙   ของอยุธยา) ทรงเป็นผู้นำในการต่อต้านครั้งนี้ โกษาปานได้เข้าเป็นฝ่ายของพระเพทราชา เมื่อพระเพทราชาปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ โกษาปานได้รับหมอบหมายให้เป็นผู้เจรจากับนายพลฝรั่งเศสที่คุมป้อมอยู่ที่เมืองบางกอกให้ถอนทหารออกไปจากอาณาจักรไทยได้สำเร็จ   

          โกษาปานเดินทางไปกับเรือฝรั่งเศสเมื่อธันวาคม พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ และเดินทางกลับเมื่อ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๒๓๐ รวมเดินทางไปกลับอยุธยาฝรั่งเศสทั้งหมด ๑ ปี ๙ เดือน โกษาปานเป็นนักการทูตที่สุขุม ไม่พูดมาก ละเอียดลออในการจดบันทึกที่ได้พบเห็นในการเดินทางครั้งนั้น สำหรับการเข้าเฝ้าในครั้งนี้  ออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน)  ได้กระทำหน้าที่เป็นผู้แทนของราชสำนักอยุธยาอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีการเข้าเฝ้า  จนชาวฝรั่งเศสได้กล่าวยกย่องชื่นชมคณะทูตไทย  ซึ่งถือว่าการไปเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  เพราะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

           การเจริญสัมพันธไมตรีของพระวิสูตรสุนทร  (ปาน)  และคณะราชทูตในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินทางด้านตะวันออกแต่งคณะราชทูตไปยังสำนักฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ทรงจัดการรับรองคณะราชทูตจากกรุงศรีอยุธยาอย่างสมเกียรติยศ และโปรดให้จัดทำเหรียญที่ระลึก และมีการเขียนรูปราชทูตไทยเข้าเฝ้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศสเป็นที่ระลึกด้วย

            พระยาโกษาธิบดี  (ปาน)  เป็นชายหนุ่มที่มีรูปงาม กิริยามารยาทเรียบร้อย มีไหวพริบดีรู้จักโต้ตอบ  ได้ถูกเรื่องราวและกาลเทศะ ไม่มีอาการประหม่าสะทกสะเทิ้นเขินอาย  เป็นคนช่างสังเกตจดจำสิ่งที่พบเห็นได้ทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินเป็นสมเด็จพระเพทราชานั้น พระยาโกษาธิบดี (ปาน ) นั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาโกษาธิบดี  แต่ด้วยเหตุที่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อสมเด็จพระนารายณ์ฯ ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเพทราชากระทำการไม่สมควรกรณี  แต่ตั้งทั้งพระมเหสีและพระขนิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมเหสี  จึงทำให้สมเด็จพระเพทราชานั้นทรงกริ้วเป็นอันมาก  จึงหาเหตุให้ต้องพระราชทานอาญา เมื่อ พ.ศ.๒๒๔๓ ภรรยาตลอดจนทรัพย์สมบัติของท่านก็ถูกริบหมด และมีโทษโบยด้วยเชือกจนสลบ  เล่ากันว่าหลังนั้นไม่มีเนื้อดีจนมีการกล่าวกันว่า  เข้าพระยาโกษาธิบดี  (ปาน) นั้นมีความเกรงกลัวพระราชอาญาเสียจนไม่กล้าที่จะกราบทูลเรื่องสำคัญๆ จนในที่สุดถึงแก่สัญกรรม  ด้วยความดันโทมนัสที่ถูกพระราชอาณาและต้องโทษโบยอยู่เสมอ

          ส่วนครอบครัวของท่านก็ได้แตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่คนละทิศละทาง เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งสุดท้าย คุณทองดีซึ่งเป็นหลานปู่ของโกษาปานได้อพยพไปอยู่กับเจ้าพระยาพิษณุโลก ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบได้มาตั้งนิวาสสถานอยู่ ณ ตำบลสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี ท่านผู้นี้ปรากฏว่าเป็นบิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
         

          ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)  ได้รับการยกย่องสรรเสริญในเรื่องความสามารถทำให้ไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ  และจากบุคลิกของท่านที่เฉลียวฉลาด  มีมารยาทเรียบร้อย  ช่างสังเกต  ช่างจดจำ  พูดจาหลักแหลมคมคาย  ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการประกาศชื่อเสียง  และเกียรติคุณของประเทศชาติ

          จากผลงาน  การเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสจนประสบผลสำเร็จของออกญาโกษาธิบดี (ปาน)  ทำให้ไทยรอดพ้นจากการคุกคามของฮอลันดา

 

  


แฟนคลับ [2]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  แจ๋วครับ กำลังหาข้อมูลทำงานอยู่พอดีเลย ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ นะครับ
  30 ม.ค. 53 / 18:28

  2 บอกว่า :
  งงจัง แต่สนุก
  18 ก.พ. 53 / 19:25

  3 บอกว่า :
  น่าจะมีบอกวันประสูติด้วยขาดอยู่อันเดียวเองค่ะ ช่วยหาให้ด้วยนะค่ะ
  23 ก.พ. 53 / 21:03

  4 บอกว่า :
  ขอบคุนมากมายคับ ^^
  12 ส.ค. 53 / 21:59

  5 บอกว่า :
  เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ
  กำลังหาอยู่พอดีเลย

  31 ต.ค. 53 / 15:39

  6 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคะ
  8 พ.ย. 53 / 18:35

  7 บอกว่า :
  อยากได้เนื้อหาที่เยอะๆกว่านี้

  ประมาณว่า 10 หน้าขึ้นไปอ่ะ
  10 พ.ย. 53 / 17:16

  8 บอกว่า :
  อยากรู้มานานแล้ว
  20 พ.ย. 53 / 20:14

  9 บอกว่า :
  เหลือพระรา๙กรณียากิจอ่าค่ะ
  27 พ.ย. 53 / 08:59

  10 บอกว่า :
  พี่ครับจะดีมากเลยถ้าบอกผลงานสำคัญและคุณงามความดีคัรบถ้าจะดีขึ้นอีกขอให้ได้ภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับขอขอบคุณนะครับถ้าหาให้
  28 พ.ย. 53 / 19:40

  11 บอกว่า :
  โคตรดีเลย..............
  7 ธ.ค. 53 / 17:25

  12 บอกว่า :
  thank you
  25 ธ.ค. 53 / 13:50

  13 บอกว่า :

  ''ขอบคุณสำหรับเนื้อหาค่ะจะเอาไปทำรายงานพอดี :D


  9 ก.พ. 54 / 22:57

  14 บอกว่า :
  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาค่ะ^^
  4 ก.ย. 54 / 10:53

  15 บอกว่า :
  รู้เรื่องมากจิง
  3 ต.ค. 54 / 17:14

  16 บอกว่า :
  ประวัติมีเยอะมากๆ เขียนมือหงิกแน่
  31 ต.ค. 54 / 17:22

  17 บอกว่า :
  และขอขอบคุณสำหรับประวัติด้วยนะครับ
  31 ต.ค. 54 / 17:24

  18 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะมีประโยชน์มากเรย
  7 พ.ย. 54 / 20:33

  19 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
  จะทำรายงานพอดีเลย
  5 ม.ค. 55 / 21:59

  20 บอกว่า :
  เยอะมากเลยมือพังแน่
  27 ม.ค. 56 / 14:52

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  11
  Comments
  97
  Fanclub
  2


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog