ราชวงศ์อังกฤษและยุโรป

ตอนที่ 83 : แกรนด์ดยุคอองรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์ก

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 411
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    12 ธ.ค. 53

 

แกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่ง ราชรัฐลักเซมเบิร์ก(16 เมษายน พ.ศ. 2498-) เป็นพระราชโอรสองค์แรกในแกรนด์ดยุคฌองแห่งลักเซมเบิร์กและแกรนด์ดัชเชสโจเซฟีน-ชาร์ล็อต ทรงขึ้นครองราชย์ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ทรงอภิเษกสมรสกับมาเรีย เทเรซา เมสตร์ในปี พ.ศ. 2524

เนื้อหา

 [ซ่อน]

[แก้]ในวัยเยาว์และการศึกษา

แกรนด์ดยุคอองรี เป็นพระราชโอรสองค์แรกในแกรนด์ดยุคฌองแห่งลักเซมเบิร์กและแกรนด์ดัชเชสโจเซฟีน-ชาร์ล็อต ทรงมีพี่น้องทั้งหมด 4 พระองค์คือ

เจ้าชายอองรีทรงได้เป็นรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์กเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ทรงศึกษาในประเทศลักเซมเบิร์กและในฝรั่งเศส ที่นั่นพระองค์ทรงได้รับปริญญาตรีในปีพ.ศ. 2517 จากนั้นทรงศึกษาด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเจนีวา ทรงสำเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2523 พระองค์ได้อาสาเข้าฝึกในวิทยาลัยการทหารของประเทศอังกฤษ

[แก้]อภิเษกสมรสและครอบครัว

แกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 และแกรนด์ดัสเชสมาเรีย เทเรซา พระมเหสี

ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ที่เจนีวา แกรนด์ดยุคอองรีได้พบกับนางสาวมาเรีย เทเรซา เมสตร์ ผู้ซึ่งศึกษาอยู่คณะเดียวกัน ทั้งคู่ทรงอภิเษกสมรสในวันที่ 4 กุมภาพันธ์/14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ณ ลักเซมเบิร์ก และทรงได้รับพระราชานุญาตจากแกรนด์ดยุคก่อนแล้ว

ทั้งคู่มีพระโอรสธิดารวม 5 พระองค์ ได้แก่

และพระนัดดา 2 พระองค์ ได้แก่

[แก้]พระอิสริยยศในรัฐธรรมนูญ

เจ้าชายอองรีได้กลายเป็นรัชทายาทอย่างแท้จริงเมื่อแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์กผู้เป็นพระอัยยิกาของพระองค์ทรงสละราชสมบัติในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ตั้งแต่พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2541 ทรงเป็นสมาชิกในสภาแห่งรัฐ

ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2541 เจ้าชายอองรีทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยแกรนด์ดยุคฌองแห่งลักเซมเบิร์กผู้เป็นพระราชบิดา แสดงว่าพระองค์ทรงได้รับพระราชอำนาจทางรัฐธรรมนูญจากพระบิดา ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2543 แกรนด์ดยุคฌองแห่งลักเซมเบิร์กทรงสละราชสมบัติ เจ้าชายอองรีทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นแกรนด์ดยุคแห่งลักเซมเบิร์กโดยรัฐธรรมนูญก่อนการประชุมคณะผู้แทนหลังจากวันนั้น

พระนามเต็มและพระอิศริยยศของพระองค์คือ เจ้าฟ้าชายอองรีโดยความดีงามแห่งพระผู้เป็นเจ้า,แกรนด์ดยุคแห่งลักเซมเบิร์ก,ดยุคแห่งนัสเซา,เคานท์ พาเลนไทน์แห่งไรน์,เคานท์แห่งชายน์,โคนิกสไตน์,เคทเซเนบอเกนและดิเอส,เบอร์เกรฟแห่งแฮมเมอร์สไตน์,ลอร์ดแห่งมาลเบิร์ก,ไวซ์บาเดิน,อิดสไตน์,เมเรนเบิร์กและอิบสไตน์

อย่างไรก็ตามในช่วงครองราชสมบัติทรงสละพระยศ โดยความดีงามแห่งพระผู้เป็นเจ้า และในกฎหมาย,ประกาศและเอกสารทางราชการทรงให้พระนามว่า "แกรนด์ดยุคอองรีแห่งลักเซมเบิร์ก,ดยุคแห่งนัสเซา"

[แก้]การโต้แย้งการฆาตกรรมตายอย่างไม่เจ็บปวด

ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากประกาศแกรนด์ดยุคอองรีทรงไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรมตายอย่างไม่เจ็บปวดที่ลงนามให้เป็นการถูกกฎหมาย หลังจากการลงคะแนนเสียง ทรงจำเป็นต้องลงพระนามในกฎหมายนี้ตามคะแนนเสียง ทางราชวงศ์พยายามที่จะหยุดคำตัดสินของรัฐสภาที่เห็นชอบซึ่งเหมือนกับครั้งอดีตที่แกรนด์ดัสเชสมารี-อเดเลดแห่งลักเซมเบิร์กทรงปฏิเสธที่จะลงพระนามในพระราชบัญญัติการศึกษาในปีพ.ศ. 2455

[แก้]บทบาทและความสนพระทัย

ขณะทรงเป็นพระประมุขในระบอบประชาธิปไตย ภาระหน้าที่ของพระองค์เริ่มแรกคือการเป็นผู้แทน อย่างไรก็ตามพระองค์ได้รักษาไว้ซึ่งพลังแห่งรัฐธรรมนูญที่ทรงกำหนดหน้าที่ให้แก่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแต่ทรงล้มเลิกหน้าที่การประกาศกฎหมายและการแต่งตั้งคณะทุตานุทูต แกรนด์ดยุคอ็องรีทรงเป็นจอมทัพลักเซมเบอร์ก ที่ซึ่งทรงมีพระอิศริยยศทางทหารชั้นนายพล

พระองค์ทรงเป็นตัวแทนประเทศไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเช่นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 แกรนด์ดยุคอ็องรีและแกรนด์ดัสเชสมาเรีย เทเรซาทรงเสด็จประพาสสเปนเป็นประเทศแรก ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 แห่งสเปนกับสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน แกรนด์ดยุคอ็องรีทรงเป็นสมาชิกในคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติด้วย

ปัจจุบันพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพระราชวงศ์ที่ปราสาทเบิร์กในลักเซมเบิร์ก และมักทรงแปรพระราชฐานในวันหยุดไปที่ฝรั่งเศสตอนใต้

43 ความคิดเห็น