Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ blueoffire

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นเบญ
3 คำที่คือตัวฉัน "บ๊อง" , "ต๊อง" , "เกรียน"
การเรียนสายวิทย์กำลังหนัก
งานอดิเรกอ่านหนังสือ
นิยามของฉันรักษาสิ่งสำคัญไว้ให้ได้
เป้าหมายชีวิต
อดีตมากมาย
ปัจจุบันทำใจและยอมรับ
อนาคตตั้งให้สูงและทำให้ได้
คติประจำใจพยามให้ดีที่สุด
สิ่งที่ดีที่สุดครอบครัว
ภาพยนตร์ที่ชอบเรื่องที่อยากดู
ดนตรีที่ชอบร็อค,ป็อป
หนังสือที่ชอบนิยาย
อาหารที่ชอบอะไรก็ได้ กินได้หมด
กีฬาที่ชอบบาส ว่ายน้ำ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dแต่งนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง