ดิถีมงคล 5 ประการ
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ดิถีมงคล 5 ประการ
เกริ่นเรื่อง: ความเชื่อเรื่องวัดี วันเสีย ทางโหราศาสตร์ของชาวล้านนา
26 ก.ค. 53 , View: 5892 , Post : 0


http://www.thumboon.com/last/astrology/images/astrology1.jpg

                       ความเชื่อของชาวล้านนานั้น เชื่อว่า ก่อนจะทำการมงคลใด ๆ ควรจะหาฤกษ์ที่ดี ต้องถือพยากรณ์พระเคราะห์ทั้ง 8 ทิศ เป็นหลัก และต้องตรวจดูกาลโยคปีปัจจุบันในปฏิทินโหรเสียก่อนว่า วันใด ฤกษ์ใดเป็นอุบาทว์ โลกาวินาศ และวันที่ให้ฤกษ์นั้นจะต้องไม่ตรงกับวันดับ คือที่เรียกว่า "ดิถีมหาศูนย์" หรือ "ดิถีพิฆาต" และอย่าให้วันนั้นเป็นวันกาลกิณีเดิมของผู้ประกอบการ และในภูมิปีก็ไม่ควรเป็นกาลกิณีด้วยควรใช้วันที่เป็น ธงชัย อธิบดี และวันที่เป็นมิตร และอย่าให้พระจันทร์เป็นศัตรู คือ เป็นอริ มรณะ วินาศ ต่อผู้ประกอบการ ให้วางพระจันทร์ไว้ในที่ดี เหมาะสมกับผู้ประกอบการ
                       ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง
ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณเช่นจันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ ได้แก่
                       ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์
                       ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์
                       เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์
                       รวมเป็น 9 ฤกษ์ เรียกว่า "ฤกษ์บน" หรือ (นพดล)
                       ฤกษ์ ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง" หรือ (ภูมิดล)

                       ดิถีมงคล 5 ประการ

                       ดิถีมงคล 5 ประการ เพื่อใช้ทำการมงคลต่าง ๆ ดังนี้

                       1. ดิถีอมริสสโชค ดีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและลาภผล
                       2. ดีถีสิทธิโชค ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น
                       3. ดิถีมหาสิทธิโชค ดีสำหรับง านที่เป็นโครงการระยะยาว
                       4. ดิถีชัยโชค ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก
                       5. ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

                       างรายเลือก "ดิถีชัยโชค" เป็นวันมงคลสมรส
                       ข้างขึ้นข้างแรม ของดิถีมงคล 5 ประการ (อักษรย่อ คือชื่อวัน ส่วนนับบนลงล่างตัวเลขคือ ขึ้นแรม)

อา

พฤ

 

8

3

9

2

4

1

5

อมริสสโชค

11

5

14

10

9

11

4

สิทธิโชค

14

12

13

4

7

10

15

มหาสิทธิโชค

8

3

11

10

4

1

11

ชัยโชค

6

3

9

6

10

1

5

ราชาโชค

                       ข้างขึ้น ข้างแรม ของดิถีมงคล 5 ประการ (อักษรย่อ คือ ชื่อวัน ส่วนนับบนล่างตัวเลขคือขึ้นแรม)

                       อมริสสโชค วันที่มีโชค
                       สิทธิโชค วันที่ประสบความสำเร็จ
                       มหาสิทธิโชค วันที่ประสบความสำเร็จอันดียิ่ง
                       ชัยโชค วันที่มีชัยชนะ
                       ราชาโชค วันที่มีโชคอย่างยิ่งใหญ่

 

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  5
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog