Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ chillchillpiwpew

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่น..' น้องป่าน - O -
3 คำที่คือตัวฉัน "น้องป่าน" , "ฮาร์ตคอร์" , "ชาบูชาบู"
การเรียนพอไปรอดเต๊อะ ; D 5 5 5
งานอดิเรกวาดภาพ ; ฟังเพลง ; ดูหนัง
นิยามของฉันอยากรู้ก็ถามเด๊ะ !
เป้าหมายชีวิต ARTY !
อดีตละอ๊อนน้อย ! วัยใส
ปัจจุบัน..' น้องป่าน - O -
อนาคต..' ช า บู ช า บู '
คติประจำใจไม่บอกไปเรื่อยจ๊ะ ; x
สิ่งที่ดีที่สุด..' ช า บู ช า บู '
ภาพยนตร์ที่ชอบแฮร์รี่ ; )
ดนตรีที่ชอบPOP เลือกซะ !
หนังสือที่ชอบถามถาม ; X
อาหารที่ชอบแหน๊ะ ; O
กีฬาที่ชอบว่ายน้ำ ; . . .
ชอบทำอะไรใน Dek-Dดูนั่นนี้ไปเรื่อย ; )
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าไปตายซ๊าา ,, !

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง