Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ chin-rei

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นนัท/นัทตี้
3 คำที่คือตัวฉัน "บ้า" , "กิน" , "นิยาย~"
การเรียนงั้นๆ
งานอดิเรกกิน
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิตกิน
อดีตกิน
ปัจจุบันกิน
อนาคตกิน
คติประจำใจถ้ายังไม่ตาย อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ
สิ่งที่ดีที่สุดกิน
ภาพยนตร์ที่ชอบพี่มากกกกกกขา
ดนตรีที่ชอบเพลงที่ฟังแล้วสบายใจ(piano)
หนังสือที่ชอบหนังสือไร้สาระทุกชนิด
อาหารที่ชอบทุกอย่างที่กินได้ ยกเว้นแตงกวาสด
กีฬาที่ชอบหลายอย่าง
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่านนิยาย เล่นเกมทายใจ
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าไป-ตาย-ซะ

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ชินเรย์
วันเกิด 23 ต.ค. 41
เพศ ไม่ระบุ