เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
5

แบบทดสอบศิลปะการให้บริการ

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 87 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบความเข้าใจในการขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ CSD

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 84 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยรถยนต์

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 103 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยสุขภาพ

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 85 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานประกันภัยการเดินทาง

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 110 คน
เล่นเกมนี้