Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ darkgreen

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่น- -^^
3 คำที่คือตัวฉัน "ขี้เกียจ" , "บ้า" , "ประสาท"
การเรียนจะถามทามมาย
งานอดิเรกคิด นอน ฝัน และ...เหอะๆ อ่านการ์ตูน
นิยามของฉันแล้วไง ใครจะทำอะไรก็ช่างหัวมัน
เป้าหมายชีวิตอ่านการ์ตูน
อดีตอ่านการ์ตูน
ปัจจุบันอ่านการ์ตูน(แฝงนิยายและเล่นเกมส์)
อนาคตก็คงจะอ่านการ์ตูนอีกเช่นเดิม
คติประจำใจไปตายซะ
สิ่งที่ดีที่สุดการ์ตูน และจิตนาการ
ภาพยนตร์ที่ชอบ...ไม่รู้ดิ
ดนตรีที่ชอบทุกอย่างที่เป็นสากล
หนังสือที่ชอบทุกอย่าง(ยกเว้นหนังสือเรียน)
อาหารที่ชอบอะไรได้ที่ไม่เผ็ด
กีฬาที่ชอบบริหารหัวใจ(ด้วยการอ่านหนังสือการ์ตูน)
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่าน
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าตูเกลียดเอ็ง

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ