ไปหน้าหนึ่ง   Dek-D.com

2

แฟนพันธ์แท้ของเรื่อง seven pricesess. เจ้าชายขี้เหงาและสาวๆทั้งเจ็ด(got7×you)

โดย ผู้โกงความตาย/ศศิธรแห่งเหมันต์