สร้างควิซทางเลือก Dek-D.com
STEP 1 ข้อมูลควิซ
ตั้งชื่อควิซทางเลือก
หมวดควิซ
คำอธิบายควิซ
Tags
, ,
Tag คือ การสรุปคำสำคัญๆ สั้นๆ 1-3 คำ เพื่อบอกว่าควิซของคุณเกี่ยวข้องกับอะไร ควรเลือกคำที่ครอบคลุมควิซคุณ แล้วจะทำให้มีคนเล่นควิซของคุณมากขึ้น!
รูปภาพปกควิซ
  • ความกว้างของรูปที่แนะนำคือ 720 x 378 px
  • ขนาดไฟล์รูปต้องไม่เกิน 1 MB

[ เปลี่ยน ]
STEP 2 กำหนดผลลัพธ์

กำหนดผลลัพธ์ปลายทาง เมื่อสิ้นสุดควิซ

STEP 3 กำหนดคำถาม
STEP 4 ตรวจสอบข้อมูล
การเปิดใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูลควิซของคุณให้ถูกต้อง

*ต้องมีทางเลือกให้คำถามทุกข้อ

*ต้องมีทางเลือกให้ได้ผลลัพธ์