สร้างควิซทดสอบ Dek-D.com
STEP 1 ข้อมูลควิซ
ตั้งชื่อควิซทดสอบ
หมวดควิซ
คำอธิบายควิซ
Tags
, ,
Tag คือ การสรุปคำสำคัญๆ สั้นๆ 1-3 คำ เพื่อบอกว่าควิซของคุณเกี่ยวข้องกับอะไร ควรเลือกคำที่ครอบคลุมควิซคุณ แล้วจะทำให้มีคนเล่นควิซของคุณมากขึ้น!
รูปภาพปกควิซ
  • ความกว้างของรูปที่แนะนำคือ 720 x 378 px
  • ขนาดไฟล์รูปต้องไม่เกิน 1 MB

[ เปลี่ยน ]
STEP 2 กำหนดคำถาม
เลือกประเภท
เวลาตอบ
นาที วินาที
การสุ่มลำดับตัวเลือก
การแสดงเฉลย
STEP 3 กำหนดผลลัพธ์
รูปแบบการแสดงผลลัพธ์
ผลลัพธ์คะแนนที่เป็นไปได้ (คำนวณจากตัวเลือกทั้งหมด)
ถึง
*ผลลัพธ์จะต้องครอบคลุมทุกๆคะแนนในช่วงนี้

กำหนดผลลัพธ์ เมื่อสิ้นสุดควิซ

STEP 4 ตรวจสอบข้อมูล
การเปิดใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูลควิซของคุณให้ถูกต้อง

*ต้องมีเฉลยให้คำถามทุกข้อ

*ต้องมีคะแนนให้ได้ผลลัพธ์ทุกข้อ