ว่าด้วยเรื่อง M-Commerce
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ว่าด้วยเรื่อง M-Commerce
เกริ่นเรื่อง: มันจะเป็นอย่างไง
26 ม.ค. 53 , View: 5447 , Post : 1


วันนี้เราได้พรีเซ็นต์เรื่อง M-commerrce ที่เป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่เราใช้อีกอย่างหนึ่ง
ความหมายของ M-commerce
                M-commerce
คือ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือการเงิน โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการค้าขายตามระบบแนวความคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อ

ขอบเขตของ M-commerce

                M-commerce ครอบคลุมทั้งการดำเนิน ธุรกรรมระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจ กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Business to Customer หรือ B to C และระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเอง (Business to Business หรือ B to B)

ลักษณะของ M-commerce

•              ความสามารถเคลื่อนย้าย (Mobility) เป็นจุดดึงดูดที่ น่าสนใจ

•              ความสามารถเข้าถึง (Reach ability) หมายถึง บุคคลสามารถติดต่อ ณ เวลาใด ๆ (At any time) ที่ท่าน สามารถกําหนดได้

ปัญหาสำคัญของระบบไร้สาย

1.             ระบบไร้สายใช้อัตราการรับส่งข้อมูลได้ต่ำ

2.             ค่าบริการค่อนข้างแพง

3.             โมเด็มรับส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง

สาเหตุที่ M-Commerce ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

•              ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประหยัดเงิน และเป็นช่องทางโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจ

•              สามารถใช้ M-Commerce ได้ทุกที่ทุกเวลา และอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีน้ำหนักเบาด้วย

•              ระบบ M-Commerce ช่วยนำผู้ซื้อและผู้ขายให้มาพบกันด้วยวิธีที่ง่ายสะดวก

สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของ M-Commerce

                สถาปัตยกรรมของ WAP การรับส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับ-ส่งได้ดีในเครือข่ายไร้สาย เนื่องจากโพรโตคอล TCP ทำงานได้ไม่ดีในเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือยังมีความสามารถไม่พอที่จะประมวลผลข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงได้ทำการแก้ไขโดย เมื่อต้องการส่งข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลนั้นจะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้โพรโตคอล TCP/IP มาให้แก่ “ตัวกลาง” ที่เรียกว่า WAP Gateway

WAP Gateway ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง WAP Gateway กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

WAP Forum คือ องค์กรกลางระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมา เพื่อมีจุดประสงค์ในการเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ข้อมูลผ่านทางโครงข่ายไร้สาย บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอื่นๆ

Web WEP  เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สนับสนุนเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้บริการต่างๆ ที่อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเทคโนโลยีแว็พได้เช่นเดียวกับที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตทั่วๆ ไป

ประโยชน์ของ M-COMMERCE

1.             ช่วยให้สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งจองตั๋วหนังได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเอง

2.             สามารถให้พนักงานในองค์กรต่างๆ สามารถเข้าดู และเช็ค e-mail ที่ใช้ในบริษัทได้อย่างสะดวกสบายบนโทรศัพท์มือถือ

3.             Mobile Internet เป็นระบบที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากโทรศัพท์มือถือทุกที่ทุกเวลา

4.             สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารจากทั้งผู้ให้บริการทั่วโลกในอัตราค่าบริการเดียวกัน

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ M-Commerce 

1.             เครือข่ายโทรคมนาคมไร้สาย เป็นเครือข่ายดิจิตอลที่มีการส่งผ่าน ข้อมูลในลักษณะ IP (Internet Pocket) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นแพ็ค และทําการส่งข้อมูลเป็นช่วงๆ ทําให้สามารถส่งข้อมูลจากหลาย แหล่ง และหลายๆ ข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียว

2.             อินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบ การดําเนินชีวิต การศึกษา การทําธุรกิจ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และอื่นๆ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช่วยให้การ สื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

3.             WAP(Wireless Application Protocol) เป็นเทคโนโลยีทางด้านภาษาที่ใช้ในเขียนโปรแกรมเพื่อ นําเสนอขอมูลผ่านทางเว็บไซด์ ซึ่งใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์รับปลายทางจาก คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ภาษา HTML ( Hypertext)

มาดูรูปวิธีการทำตั้งแต่การทำบอร์ดและการนำเสนอเลยดีกว่าเก็บตกวิดีโอตอนนำเสนองานแฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ดีครับ
  9 ก.พ. 53 / 16:00

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  9
  Comments
  33
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog