เจาะลึก..คณะเภสัชศาสตร์..ทั่วประเทศไทย!!!! 1
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

เจาะลึก..คณะเภสัชศาสตร์..ทั่วประเทศไทย!!!! 1
เกริ่นเรื่อง: มาดูกันครับว่าเเต่ละที่เป็นอย่างไร เด่นด้านอะไร มาดูกันเลยคครับปล.ไม่ได้มาเปรียบเทียบว่าที่ไหนดีครับ เเต่เป็นมุมมองหนึ่งๆ ^ ^
10 ม.ค. 55 , View: 4105 , Post : 5

BRAND'S Admission Reality 5
บทความนี้เข้าร่วมโครงการ Admission Reality 2
คณะเภสัชศาสตร์

ตอนรับปีใหม่ ขอเขียนเจาะลึก คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งมี18 เเห่งนะครับ เราดูกันว่าที่ไหนดี ที่ไหนเด่นด้านอะไร กัน เเละบรรยายกาศเเละหลักสูตรเป็นอย่างไร  ตามมาดูกันได้เลยครับ ^ ^

ที่เเรกนะครับ

1 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รั้วจามจุรี ถิ่นกระถิ่นณรงค์ คือ มหาวิทยาลัยเเห่งในประเทศไทยเเละ เป็นมหาวิทยาลัยเเห่งเเรกที่เปิดคณะเภสัชศาสตร์ ด้านพร้อมเรื่องต่างๆ ทั้งการเรียน การสอน การฝึกงานเเละเครื่องมือ ถือว่าได้พร้อมหมด ครับ ด้านวิชาการเเละวิจัยคงไม่ต้องพูดถึง เพราะนักวิจัยเเละเภสัชกรที่เก่งๆก็จบจากทีนี้กันทั้งนั้นครับ เเละหลักสูตรการเรียนในแบ่งเป็น 2 สาขา อันประกอบด้วย สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาวิชาเภสัชศาสตร์  แบ่งเป็นการศึกษาวิชาการศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิชาชีพเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง และการศึกษาวิชาเฉพาะวิชาชีพเป็นเวลา 4 ปีครึ่ง ในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นการเน้นด้านการดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา และในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สามารถเลือกวิชาเฉพาะของสาขาใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมและเทคโนโลยี, สาขาค้นพบและพัฒนายา และสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครับ เเละคะเเนการสอบเข้านั้นคงต้องบอกว่าค่อนข้างสูงมากบ้างครั้งก็คะเเนนพอๆกับทันตเเพทย์เลยที่เดียว น้องๆใฝ่ฝันจะอยู่รั้วจามจุรีต้องขยันกันหน่อยนะครับ อิอิ

2 คณะเภสัชศาสตร์ ม มหิดล    จะกล่าวถึงการเเพทย์ ทุกคนคงต้องนึกมหาวิทยาลัย มหิดลอย่างเเน่นอนซึ่งการวิจัยเเละด้านวิชาการ เป็นมหาวิทยาลัยนึงที่มีความพร้อมทุกด้านจริงๆ ซึ่งม.มหิดล จะเด่นด้านการวิจัยอย่างมากเเละเเละเป็นที่ยอมรับในประเทศเเละต่างประเทศ สวนการเรียนนั้นจะต้องเรียนรวมกันปีเเรก ซึ่งจะตัดคะเเนนกับเเทย์ ทันตเเพทย์ สัตวเเพทย์  ค่อนข้างโหดพอสมควรครับ  ซึ่งหลักสูตรจะมี1หลักสูตร สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต(6ปี) เเละจะเเยกสาขาตอนปี4ครับ ไปตามตัวเองเลือกไป  ด้านบริบาล หรือด้านวิทยาศาสตร์  คะเเนนสอบค่อนข้างสูงเลยที่เดียวครับ

  3 คณะเภสัชศาสตร์ ม เชียงใหม่ เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งที่สองของประเทศไทย และเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือและส่วนภูมิภาค ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพดีเยียมเลยที่เดียวทั้งด้านการเรียนเเละวิชาการ เเละผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เเก่ประเทศมาหลายรุ่น การสอบใบประกอบวิชาชีพได้ลำต้นๆของประเทศมาหลายปีติดต่อกันเเละการเรียนจะมี1หลักสูตรคือเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งในบรรยากาศถือว่าดีมากอากาศดี สังคมเรียบง่าย ถ้าใครชอบเเบบเเนวบรรยากาศดีเเละวิชาการเน้น คณะเภสัชศาสตร์ มช. เป็นทางเลือกที่ดีเลยที่เดียวครับ 

 4 คณะเภสัชศาสตร์ ม ขอนเเก่น นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แห่งที่ 5 ของประเทศ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในภาคอีสาน เเละเภสัชกรในภาคอีสานส่วนใหญ่จบจากสถาบันเเห่งนี้กันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการเรียนก็มีการเรียนรวมกันในปี1เเละจะเเยกกันตามสาขา เเละภาคปกติเเละภาคพิเศษ ซึ่งจะมีภาคนานาชาติ ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด การเรียนการสอน จากอาจารย์ที่มีความรู้เเละเก่ง ในด้านการวิจัย เเละวิชาการ การสอบเข้าค่อนข้างยากพอสมควรเนื่องจากน้องๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ดูจากโควต้า ที่อัตราการเเข่งงขันสูงมาก อัตราส่วน1:50-100 ก็มีเลยที่เดียว ซึ่งน้องๆต้องมีความพร้อม อย่างเเน่นเพื่อจะได้เข้าเรียนรั้วเขียวมะกอก มอดินเเดง เเห่งนี้มี เเละการเรียนมี1หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์สาขา บริบาลเภสัชกรรม(6ปี)

5 คณะเภสัชศาสตร์ ม มหาสารคาม   เป็นมหาลัยเเห่งที่2 ที่เปิดหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม 6ปี ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ เน้นการบริบาลเภสัชกรรม เเละการใช้ยาสมุนไพร เเละการเรียนสอนเน้นปฏิบัติจริงในด้านบริบาล ปีเเรกก็จะเรียนรวมกับคณะต่างๆ เเละพอปีสองจะได้เรียนวิชาคณะ ซึ่งจะมีการสอนเเบบเข้มข้นมากซึ่งจะเน้นด้านบริบาล ส่วนด้านการผลิตเเละสมุนไพร ได้เรียนเเบบสามารถได้ใช้จริงเเบบเนื้อๆครับ ในการสอบเข้าคณะนี้นั้น มีเเบบระบบ พิเศษ เเละปกติ ซึ่งอัตรราการเเข่งขันไม่สูงมากนัก 1:30-50
ซึี่งค่าเทอมค่อนข้างถูกมากเลยที่เดียว บรรยากาศไม่ค่อยวุ่นวายนัก เเละเรียบง่าย  เเละมี อาจารย์ประจำคณะ50ท่าน ซึ่งมี1หลักสูตรคือ เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม  เเม้ว่าคะเเนนไม่สูงนักเเต่คุณภาพดีเลยที่เดียวครับ

6 คณะเภสัชศาสตร์ ม .อีสเทิร์นเอเชีย  เเม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เเต่ก็มุ่งมั่นในการผลิตเภสัชกร ซึ่งอีก1ปีจะมีบัณฑิตจบการศึกษา เเม้ว่ายังติดขัดเรื่องเครื่องมือ  อาจารย์ เเหล่งฝึกงานบ้างเเต่ก็สามารถผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพได้ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างไม่สูงมากนักเมือเทียบกับม เอกชนอื่นๆ เเละเป็นอีกเเนวทางที่น้องๆสนใจเข้าได้ศึกษาต่อได้ครับ มี1หลักสูตรเภสัชบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม 6ปี เเละเมื่อได้เข้ารับการศึกษาเล้วจะมีการเซ็นสัญญาในระหว่างเรียนครับ (เเต่ไม่ได้ใช้ทุนรัฐ)

 เดียวมาต่อ ในตอน2นะครับ  ช่วยคอมเม้นเเละติดตามๆ ตอนต่อไปด้วยนะครับ


แฟนคลับ [17]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ขอบคุณคะ  รอตอน 2 อยู่นะคะ >-<!!

  1 ก.พ. 55 / 19:18

  2 บอกว่า :
   ขอบคุณครัผม
  ที่ติดตาม
  3 ก.พ. 55 / 17:42

  3 บอกว่า :
  ไม่มีเภสัช ศิลปากร หรอคะ
  4 ก.พ. 55 / 18:12

  4 บอกว่า :
  ไม่มีเภสัช ศิลปากร หรอคะ
  4 ก.พ. 55 / 18:25

  5 บอกว่า :

   อ่อ รอภาค สามนะครับ สุดท้ายครับ อิอิ ของดีต้องรอหน่อยนะครับกำลังรวบรวมข้อมูลมาครับ

  ขอบคุณที่ให้การติดตามครับ


  5 ก.พ. 55 / 00:27

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  13
  Comments
  58
  Fanclub
  17


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 20 ต.ค. 54