ศูนย์ราชการกลางเครือจักรภพดราโกรนัส

ตอนที่ 21 : ชั้นที่ 3 : กระทรวงมหาดไทย : เจ้าหญิงซากุระซากะ ฮิคารุ บูร์บง-โรมานอฟ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 64
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  18 ส.ค. 60

 
เจ้าหญิงซากุระซากะ ฮิคารุ บูร์บง-โรมานอฟ
เสนาบดีว่าการกระทรวงมหาดไทย


   กระทรวงมหาดไทย

เปิดรับสมัครข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

(*ตำแหน่งลอย หมายถึง ดำรงตำแหน่ง แต่ไม่มีหน้าที่ใดๆในแอตมิน)

 

กลาโหม ( การทหาร )

สมุหกลาโหม (ปิดรับสมัคร).

ผบ.ทบ. (ปิดรับสมัคร)

ผบ.รว. (ปิดรับสมัคร)

เสนาธิการ (ตำแหน่งเดียว)

พลาธิการ (ตำแหน่งเดียว)

อัยการทหาร (ตำแหน่งเดียว)

ตุลาการทหาร (5 ตำแหน่ง)

ประธานตุลาการทหาร (ตำแหน่งเดียว)

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความเชี่ยวชาญในการทำสงครามประสาท สงครามคอมเมนต์ หรือโต้วาทีดีเยี่ยม จุดเดือดสูง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และกล้าหาญ

สมัครที่ กระทรวงกลาโหม

 

มหาดไทย ( ออกบัตรประชาชน ตรวจเยี่ยมบ้านเรือน )

รัฐมนตรี (ปิดรับสมัคร)

ข้าราชการส่วนกลาง

ข้าราชการสำนักงาน

ผู้ตรวจการณ์ ( ตำแหน่งเดียว )

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Paint , Microsoft ,โปรแกรมตัดต่อรูปได้ดี  มีเวลาตรวจตราพื้นที่ ( สัปดาห์หนึ่งออนเกิน 5 วัน ) มีความรับผิดชอบ

สมัครที่ กระทรวงมหาดไทย

 

ยุติธรรม ( พิจารณาคดีต่างๆ )

รัฐมนตรี (เปิดรับสมัคร)

ผู้พิพากษา ( ตำแหน่งเดียว )

อัยการเขต ( ตำแหน่งเดียว )

ทนายความ

ตำรวจ

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความยุติธรรมสูง ทนต่อความกดดันได้ดี มีวาทศิลป์ระดับดี มีความรับผิดชอบ

สมัครที่ กระทรวงยุติธรรม

 

ศึกษาธิการและพระศาสนจักร ( โรงเรียน,ศาสนพิธี )

รัฐมนตรี(เปิดรับสมัคร)

ผู้อำนวยการโรงเรียน ( สองตำแหน่ง )

ข้าราชการครู ( จำกัดตามรายวิชา )

สมเด็จพระสังฆราช ( ตำแหน่งเดียว )

พระ( ไม่จำกัด )

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

คุณสมบัติ

ศึกษาธิการทุกตำแหน่ง  : ไม่จำกัดเพศ ความรู้ตรงสาขาสมัคร มีเวลาออนมากกว่า 5 วันต่อ สัปดาห์ เตรียมแผนการสอนล่วงหน้าได้ ทนต่อสภาวะกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

ศาสนจักรทุกตำแหน่ง : เพศชาย มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกดีเยี่ยม สามารถประกอบพิธีศีลสมรส ศีลจุ่ม สารภาพบาป และจัดสวดมนต์ได้ มีความรับผิดชอบสูง

สมัครที่ กระทรวงศึกษาธิการและพระศาสนา

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ตำแหน่งลอย)

รัฐมนตรี (เปิดรับสมัคร)

เจ้าหน้าที่จิตวิทยา

ผู้พิทักษ์ครอบครัว

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

สมัครได้ที่กระทรวงมหาดไทย

 

พลังงาน (ตำแหน่งลอย)

รัฐมนตรี (เปิดรับสมัคร)

เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

สมัครได้ที่กระทรวงมหาดไทย

 

ต่างประเทศ ( เจรจา,เจริญสัมพันธไมตรี,ประจำประเทศต่างๆ )

เอกอัครราชทูต ( จำกัดตำแหน่งตามรายชื่อพันธมิตร ) ( ตำแหน่งเดียว )

ราชทูต (เชิญราชสาสน์ ) ( ตำแหน่งเดียว )

ทูต ( เจริญสัมพันธไมตรี ) ( ตำแหน่งเดียว )

ผู้ตรวจการณ์การต่างประเทศ ( ตำแหน่งเดียว )

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความรับผิดชอบดีเยี่ยม มีวาทศิลป์ชักจูงผู้คน บุคลิกเข้าคนง่ายแต่ไม่ยอมคน มีความเชี่ยวชาญทางการใช้โปรแกรม Microsoft ดีเยี่ยม สามารถออนได้มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์

 

คลัง ( ของขวัญ + พอยส์ )

รัฐมนตรี  (เปิดรับสมัคร)

เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความรับผิดชอบสูง มีวาทศิลป์ชักจูงผู้คน บุคลิกเข้าคนง่าย ขี้เหนียว สามารถออนได้มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ และสามารถสร้างบัญชีชื่อบุคคลเพื่อตรวจเก็บภาษีได้

 

อุสาหกรรมและเกษตรกรรม (ตำแหน่งลอย)

รัฐมนตรี (เปิดรับสมัคร)

เสนาธิการกระทรวง ( ตำแหน่งเดียว )

เลขาธิการฯ ( ตำแหน่งเดียว )

สมัครได้ที่กระทรวงกลาโหม

 

ท่องเที่ยวและกิจกรรม (เตำแหน่งลอย)

รัฐมนตรี (ปิดรับสมัคร)

ผู้ตรวจการณ์ ( ตำแหน่งเดียว )

เลขาธิการ ( ตำแหน่งเดียว )

สมัครได้ที่กระทรวงมหาดไทย

 

กีฬาและนันทนาการ

รัฐมนตรี (เปิดรับสมัคร)

ผู้ตรวจการณ์

เลขาธิการ

สมัครได้ที่กระทรวงมหาดไทย

 

สำนักพระราชวังและกรมพระราชพิธี

ราชเลขานุการส่วนพระองค์ฯ ( ตำแหน่งเดียว )

ผู้อำนวยการสำนักพระราชวัง ( ตำแหน่งเดียว )

เจ้ากรมพระราชพิธี ( ตำแหน่งเดียว )

ข้าราชการในกรม

คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้เข้ากับสภาวะของเมืองได้ มีเวลาออน 7 วันต่อสัปดาห์ หรือวันละ 4 ชั่วโมง มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จัก เข้ากับคนง่าย มีทักษะในการใช้โค๊ด รูปภาพ โปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพได้ดีเยี่ยม

 

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับราชการ

 

ชื่อ/นามสกุล : ...............................................................

ลิ้งไอดี : ......................................................................

Facebook : ...............................................................

ที่อยู่ในเครือจักรภพดราโกรนัส : .......................................

วันเกิด : ......................................................................

สถานที่เกิด : ................................................................

สมัครในตำแหน่ง : ........................................................

(ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครลงไป)

10 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 / 09:48
  ชื่อ:ชาลอตต์
  ชื่อกลาง:เอมิเลีย
  นามสกุล:แฟรงกลิน
  ลิ้งค์ไอดี:https://my.dek-d.com/QueeNy_hApPiNeSs/
  Facebook:https://www.facebook.com/pnppkungking?pnref=about
  ที่อยู่ในเครือจักรภพดราโกนัส:ยังไม่ได้ซื้อ 
  วันเกิด:31 สิงหาคม 1995
  สถานที่เกิด:โรงพยาบาล
  สมัครในตำแหน่ง:เอกอัครราชทูต

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 29 สิงหาคม 2560 / 22:45
  #9
  4
  • ความเห็นย่อยนี้ถูกลบแล้ว :(
  • #9-4 Dragolnus Commonwealth (@dragolnuscommon) (จากตอนที่ 21)
   30 สิงหาคม 2560 / 02:56
   ผู้สำเร็จราชการไม่สามารถส่งข้อความหรือเพิ่มเพื่อนท่านใด้ จึงได้ฝากข้อความไว้ในโพสน์ภาพของท่านแล้ว

   #9-4