ศูนย์ราชการกลางเครือจักรภพดราโกรนัส

ตอนที่ 6 : ชั้นที่ 2 : กระทรวงกลาโหม : เจ้าชายจอมพลดมิทรี วิลาดินอฟ

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 50
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    24 พ.ค. 60


กระทรวงกลาโหมแห่งเครือจักรภพดราโกรนัสและสมาพันธรัฐไพธอเนี่ยน

          หน้าที่ : ปกป้องขอบขัณฑสีมาแห่งจักรวรรดิและประเทศภายในการปกครองของเครือจักรภพดราโกรนัส และฝึกปรือทหารใหม่ เตรียมพร้อมการเข้าสงคราม และราชการสงครามทั้งภายในและภายนอกของเครือจักรภพดราโกรนัส

   
 
ธงชัยเฉลิมพลแห่งเครือจักรภพดราโกรนัส
(ธงพระราชทาน)
 
 


รัฐมนตรี : เจ้าชายจอมพลดมิทรี วิลาดินอฟผู้บัญชาการทหารสูงสุด : เจ้าชายจอมพลกรอมบอร์น ดอฟมาร์ส ฟิลาดิเฟีย 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม : เจ้าชายจอมพลดมิทรี วิลาดินอฟ(ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด : เจ้าชายจอมพลกรอมบอร์น ดอฟมาร์ส ฟิลาดิเฟีย(ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารราบ : จอมพลลุกวิก เดอ มองโตลอง (ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารม้า :  จอมพล สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีมาร์มอง อูริฟ วิลาดินอฟ(ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการราชนาวี : เจ้าชายจอมพลเรืออิสยาห์ วซิยาวิส (ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ : จอมพลแม็กซิมิเลี่ยน อาร์มซอร์ฟ ดาวูลต์ (ระดับห้าดาว)
ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ : เจ้าชายจอมพลเมอร์ซีแยร์ เดอ โกรเรงกรู (ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารราชองครักษ์ : เจ้าชายจอมพลกรอมบอร์น ดอฟมาร์ส ฟิลาดิเฟีย(ระดับหกดาว)
ผู้บัญชาการทหารรับจ้างสวิส : เจ้าชายจอมพลเมอร์ซีแยร์ เดอ โกรเรงกรู (ระดับหกดาว)
 
 
 

 
หัวข้อ : การสมัครเข้าเป็นทหารในเครือจักรภพดราโกรนัส
วิธีการและระเบียบการสมัครเข้าเป็นทหารในเครือจักรภพดราโกรนัส
การสมัครเข้าเป็นทหารในเครือจักรภพดราโกรนัสนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเครือจักรภพดราโกรนัสจึงจะสามารถเข้ามาเป็นทหารได้
(การสมัครเข้าเป็นทหารเครือจักรภพดราโกรนัสนั้นส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งผู้บัญชาการระดับตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป)
 
แบบฟอร์มการสมัครเข้าเป็นทหารเครือจักรภพดราโกรนัส
ชื่อ - นามสกุล (ไม่ใช่ตัวย่อ)..................................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชนเครือจักรภพดราโกรนัส..........................................
ที่อยู่ภายในเครือจักรภพดราโกรนัส......................................
เหล่าทัพที่ต้องการสมัคร................................................
(หากย้ายมาจากอาณาจักรอื่นให้ระบุยศก่อนที่จะย้ายมา)........................................
ประวัติส่วนตัว.....................(ไม่จำกัดบรรทัด)
 
 


 
หัวข้อ: การเข้าสู่สมรภูมิร่วมรบกับเครือจักรภพดราโกรนัส
การจะเข้าสู่สมรภูมิร่วมรบกับเครือจักรภพดราโกรนัสนั้นใช้ได้ต่อเมื่อท่านเป็น “พันธมิตรทางการทหาร” ของเครือจักรภพดราโกรนัส เท่านั้น หรือมีกองกำลังส่วนตัว แต่ต้องการร่วมเข้ามาเป็นกองทหารประจำการของเครือจักรภพดราโกรนัส ภายใต้การบัญชาการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเครือจักรภพดราโกรนัส ซึ่งตลอดระยะเวลาลงสนธิสัญญานี้จะเป็นการประจำการร่วมกัน
 
แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมสมรภูมิรบกับเครือจักรภพดราโกรนัส
ชื่อผู้นำกองทัพ............................................................(ยศไม่ใช้ตัวย่อ)
รูปแบบกองทัพ...........................................................(ทหารราบ,ทหารม้า,ทหารปืนใหญ่,ทหารเรือ)
รูปแบบการประจำการ.................................................(ส่วนตัว,กองกำลังหลักของประเทศอื่น,กองกำลังรองของประเทศอื่น,กองกำลังรักษาการณ์แห่งชาติ)
กฏของการประจำการร่วม
1.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการระดับสูงสุดของเครือจักรภพดราโกรนัส
2.ไม่เข้าใจ อ่านข้อหนึ่ง แล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 
รวมกำลังพลทหารราบทั้งสิ้น 2,488,320 นาย
รวมกำลังพลทหารม้าทั้งสิ้น 466,560 นาย
รวมกำลังพลทหารรักษาพระองค์ทั้งสิ้น 829,440 นาย
รวมกำลังพลทหารราชองครักษ์ทั้งสิ้น 414,720 นาย
รวมกำลังพลทหารม้าราชองครักษ์ทั้งสิ้น 155,520 นาย
รวมกำลังพลทหารปืนใหญ่ทั้งสิ้น 155,520 นาย ปืนใหญ่ทั้งสิ้น 38,880 กระบอก
รวมกำลังพลราชนาวีทั้งสิ้น 661,800 นาย เรือรบทั้งสิ้น 1,107 ลำ
 
รวมกำลังทั้งหมดทั้งสิ้น 5,163,880 นาย 
 
 

 
แนวทหารที่ประจำการนอกเครือจักรภพดราโกรนัส
กองพลที่ 2 มณฑลทหารม้าที่ 3 ทะเลดำ ประจำอยู่ ณ เมืองมาร์มองกราด แห่งอาณานิคมรัสเซียยุคใหม่


(ยังไม่ได้วางลิ้ง)
 

(ยังไม่ได้วางลิ้ง)


 

10 ความคิดเห็น