Poll
มาโหวตตอบคำถามโพลสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
โพล
10

เพื่อนๆชอบอัลบั้มไหนของ Linkin Park มากที่สุด?
มีเพื่อนมาโหวต 12 คน
โหวตโพลนี้
อัลบั้มไหนของ Linkin Park ที่ชอบมากที่สุด ?
มีเพื่อนมาโหวต 213 คน
โหวตโพลนี้
A Thousand Suns Album - Linkin Park ฟังโดยรวมแล้วคิดยังไง?
มีเพื่อนมาโหวต 121 คน
โหวตโพลนี้
ทักษะไหนของภาษาอังกฤษที่ถนัด หรือ ได้คะแนนมากที่สุด(โดยเฉลี่ย) ?
มีเพื่อนมาโหวต 96 คน
โหวตโพลนี้
คิดยังไงกับ The Catalyst จากอัลบั้มล่าสุดของ Linkin Park - A Thousand Suns?
มีเพื่อนมาโหวต 237 คน
โหวตโพลนี้
ชอบดูภาพยนตร์ (movies) ของที่ไหนมากที่สุด?
มีเพื่อนมาโหวต 371 คน
โหวตโพลนี้
ชอบดูซีรีย์ของที่ไหนมากที่สุด?
มีเพื่อนมาโหวต 479 คน
โหวตโพลนี้
รู้ตัวไหมว่าเป็นสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่ง(ADHD)? - สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีเพื่อนมาโหวต 82 คน
โหวตโพลนี้
รู้ตัวไหมว่าเป็นสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่ง(ADHD)? - สำหรับอายุ 13 - 17 ปี
มีเพื่อนมาโหวต 73 คน
โหวตโพลนี้
รู้ตัวไหมว่าเป็นสมาธิสั้น-อยู่ไม่นิ่ง(ADHD)? - สำหรับอายุไม่เกิน 12 ปี
มีเพื่อนมาโหวต 8 คน
โหวตโพลนี้