ตำนานกรีก-โรมันกับดวงดาว
ตอนถัดไป

ตำนานกรีก-โรมันกับดวงดาว
เกริ่นเรื่อง: ดวงดาวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนั้น คือดาวแหงเทพเจ้าองค์ใหนรู้บ้างใหม?
28 ส.ค. 56 , View: 8230 , Post : 2


สัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์(Sun symbol.svgเป็นรูปวงกลม มีจุดอยู่ที่จุดศูนย์กลาง หมายถึง จุดกำเนิดของชีวิต ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อน ให้ความอบอุ่น ให้แสงสว่างแกมวลสรรพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง ล้วนแล้วแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่สำคัญยิ่งต่อโลก เช่น ให้พลังงานแก่พืชในรูปของแสง และพืชก็เปลี่ยนแสงให้เป็นพลังงานในการตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นน้ำตาล ตลอดจนทำให้โลกมีสภาวะอากาศหลากหลาย เอื้อต่อการดำรงชีวิต ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากศูนย์กลางดาราจักรทางช้างเผือกเป็นระยะทางโดยประมาณ 26,000 ปีแสง เทพอพอลโล (Apollo) คือเทพแห่งดวงอาทิตย์ เป็นเทพคู่แฝดผู้น้องของเทวีอาเทมีส (Artemis) เทพีแห่งดวงจันทร์

 

สัญลักษณ์ของดาวพุธ(Mercury symbol.svgเป็นรูปงูพันไม้เท้า มีปีก ชื่อละตินของดาวพุธ (Mercury) หรือที่ชาวกรีกเรียกว่า เฮอร์มีส (Hermes) เป็นเทพนำสารของพระเจ้าและเทพแห่งการสื่อสาร ดาวพุธมีสองชื่อ คือ เฮอร์เมส เมื่อปรากฏในเวลาหัวค่ำ และอพอลโล เมื่อปรากฏในเวลาเช้ามืด เชื่อว่าพีทาโกรัสเป็นคนแรกที่ระบุว่าทั้งสองเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวกัน ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าโลก เคลื่อนที่เร็วที่สุด จึงเปรียบเสมือนเทพเจ้าผู้ส่งข่าว อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด สามรถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บนดาวพุธไม่มีบรรยากาศ พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมบ่อ มีหน้าผาสูง หุบเหว และรอยแยก ได้รับสมญาณามว่าเตาไฟแช่แข็ง เนื่องจากบนพื้นผิวแตกต่างกันมาก คือช่วงเวลากลางวันหรือด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงถึง 467 องศาเซลเซียส ขณะที่ด้านตรงข้ามซึ่งเป็นเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำถึง -183 องศาเซลเซียส

 

สัญลักษณ์ของดาวศุกร์(Venus symbol.svg)  เป็นรูปกระจกเงาที่มีมือถือ ใช้แทนสัญลักษณ์สากลของเพศหญิง ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีแสงสว่างสวยงามมาก ชื่อละตินของดาวศุกร์ (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ในตำนานกรีกมีชื่อว่าอาโฟร์ไดร์(Aphrodite) ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก  สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดาวศุกร์ (Venus) มีทั้งขนาด มวลและความหนาแน่นทัดเทียมกับโลก ยิ่งเห็นงามเปล่งปลั่งสุกสกาวไปบนท้องฟ้าเด่นเกินหน้าดาวทุกดวงทุกชนิด เลยทึกทักว่าคล้ายโลกมาก ตั้งฉายาว่าเป็นฝาแฝดโลก(earth’s twin)

 

สัญลักษณ์ของโลก(เป็นรูปวงกลมรอบกากบาทซึ่งหมายถึงเส้นศูนย์สูตร และเส้นลองจิจูดของโลก อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินเพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง และพื้นผิวส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ โลกจึงได้ชื่อว่าเป็น ดาวเคราะห์แห่งพื้นน้ำ

จุดที่สูงที่สุดบนพื้นโลกคือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ซึ่งมีความสูง 8,848 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือ ร่องลึกก้นสมุทรมาเรียนา ซึ่งมีความลึก 10,911 เมตรจากระดับน้ำทะเล เนื่องจากโลกมีลักษณะโป่งออกทางตอนกลางคือเส้นศูนย์สูตร ทำให้จุดที่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางโลกคือยอดเขาชิมโบราโซ ในประเทศเอกวาดอร์

 

สัญลักษณ์ของดวงจันทร์(Moon symbol decrescent.svgเป็นรูปจันทร์เสี้ยว อาเทมีส (Artemis) เป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ เทพีแห่งการล่าสัตว์และเทพีแห่งความรักทางใจ ชาวโรมันจะเรียกว่า เทพีไดอาน่า (Diana)ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างมากเป็นอันดับหนึ่งในเวลากลางคืน บนดวงจันทร์ไม่มีน้ำและบรรยากาศห่อหุ้มเป็นบริวารดวงเดียวของโลกและอยู่ใกล้โลกมากที่สุด พื้นผิวของดวงจันทร์มีน้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นผิวของโลก

 

สัญลักษณ์ของดาวอังคาร(Mars symbol.svgเป็นรูปโล่และ

หอกเทพเจ้ามาร์ส ใช้แทนสัญลักษณ์สากลของเพศชาย ชื่อละตินของดาวอังคาร (Mars) มาจากชื่อเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน หรือตรงกับเทพเจ้าแอรีส( Ares) ของกรีก เป็นเพราะดาวอังคารปรากฏเป็นสีแดงคล้ายสีโลหิต บางครั้งจึงเรียกว่า "ดาวแดง" หรือ "Red Planet" (ความจริงมีสีค่อนไปทางสีส้มอมชมพูมากกว่า) ความหมายว่าดาวไฟเพาระสีส้มของมัน เป็นโล่และหอกของ เป็นดาวเคราะห์สีแดง ได้ชื่อว่าเป็น เทพเจ้าแห่งสงคราม เพราะปรากฏเป็นสีแดงในท้องฟ้า อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 4 มีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นผิวมีแต่รอยแยก หลุมบ่อ และภูเขาไฟอยู่ทั่วไปไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 2 ดวง ชื่อ โฟบอส และ ไดมอส


 

สัญลักษณ์ของดาวพฤหัสบดี(Jupiter symbol.svgเป็นรูปสายฟ้าแลบ ชื่อละตินของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) มาจากเทพเจ้าโรมัน ในตำนานกรีกมีชื่อว่า เทพเจ้าซุส เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 12 เทา อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 บรรยากาศส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจน ไม่มีก๊าซออกซิเจน มีจุดแดงใหญ่และแถบสีคล้ำพาดผ่านขวางตัวดวงเป็นลักษณะเด่นมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 16 ดวง ที่มีขนาดใหญ่ 4 ดวงเห็นชัดเจน  ดาวพฤหัสบดีมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์ แต่มีความเลือนลางและขนาดเล็กกว่า สามารถเห็นได้ในรังสีใต้แดงทั้งจากกล้องโทรทรรศน์ที่พื้นโลกและจากยานกาลิเลโอ เพราะดาวพฤหัสบดีมีขนาดใหญที่สุดจึงได้รับสมญานามว่าดาวยักษ์


 

สัญลักษณ์ดาวเสาร์(Saturn symbol.svgเป็นรูปเคียว เป็นตัวแทนของเทพแซทเทิร์น (Saturn) เทพแห่งการเพาะปลูกในตำนานของชาวโรมัน ส่วนในตำนานกรีกมีชื่อว่า โครนอส (Cronos) ซึ่งเป็นบิดาแห่งซูส (Zeus) เทพแห่งดาวพฤหัสบดี โดยดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 6 ดาวเสาร์เป็น สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีสีเหลืองอ่อน เมื่อดูด้วยกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนล้อมรอบสวยงาม 7 ชั้น เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากถึง 18 ดวง

 ดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ชื่อว่า ไททัน (Titan) คือ ดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ เป็นวัตถุเพียงชนิดเดียวนอกจากโลกที่มีการค้นพบว่ามีร่องรอยของน้ำอยู่บนดาว เป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในระบบสุริยะ รองจากดาวบริวารแกนีมีดของดาวพฤหัสบดี และมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดซึ่งคือ ดาวพุธ ถึงแม้ว่าจะมีมวลน้อยกว่าเพียงครึ่งเดียวก็ตาม ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความสวยงาม จากวงแหวนที่ล้อมรอบถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยเกล็ดน้ำ  แข็งขนาดเล็กใหญ่ต่างๆ กัน ซึ่งทำให้ดาวเสาร์มีลักษณะแปลกกว่าดาวดวงอื่นๆ จนได้รับสมญานามว่า "เทพเจ้าแห่งการเกษตร"


 

สัญลักษณ์ดาวยูเรนัส(Uranus symbol.svgแทนสวรรค์ ชื่อไทยของยูเรนัส คือ ดาวมฤตยู ตั้งชื่อตามเทพเจ้า ยูเรนัส(Uranus) เป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าของกรีก เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะ จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 เป็นดาวเคราะห์ที่ วิลเลียม เฮอร์เชล ค้นพบโดยอาศัยกล้องโทรทรรศน์ส่องค้นพบปี พ.ศ. 2324 มีองค์ประกอบคล้ายดาวพฤหัสบดี คือ ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม ดาวยูเรนัสมีสีฟ้าเขียว มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 15 ดวง

 

สัญลักษณ์ดาวเนปจูน(Neptune symbol.svgเป็นรูปตรีศรหรือสามง่าม มีชื่อไทยว่า ดาวสมุทร หรือ ดาวเกตุ เนปจูน(Neptune)เป็นเทพเจ้าแห่งทะเลของโรมัน ส่วนในตำนานกรีกมีชื่อว่า โปเซดอน มีสามง่ามเป็นอาวุธ เป็นดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ส่องกล้องโทรทรรศน์ค้นพบโอย จอห์น คูช อะดัมส์ ชาวอังกฤษ และ เลอแวร์รีเย ชาวฝรั่งเศส คือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการโคจรของดาวพลูโต ซึ่งบางครั้งจะเข้ามาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า แต่ปัจจุบันดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระแล้ว ดาวเนปจูนมีสีน้ำเงิน เนื่องจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน มีจุดสีดำ มีวงแหวนล้อมรอบ 5 ชั้น และมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 8 ดวง
โพล147620
โพล147621


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ถึงดาวศุกร์จะเป็นดาวคู่แฝดกับโลก แต่ดาวศุกร์แตกต่างกับโลกมากเลยนะครับ
  29 ส.ค. 56 / 19:26

  2 baipoja 123 บอกว่า :
  ...(พูดไม่ออก)
  13 ก.พ. 57 / 18:51

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  2
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog