My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

substitution boy ผมก็แค่ตัวสำรอง [ 1 ตอน ]
เมื่อเด็กฝึกธรรมดาๆของค่ายดัง กลายมาเป็นของพนันของไอดอลรุ่นพี่ งานนี้ มีทั้งสุขเศร้าเคล้าน้ำตา!
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคอื่นๆ
Upd : 1 ก.พ. 58 / 20:11 , Fanclub : 18
Tags : kristao, chantao, setao, huntao, คริสเทา, ฮุนเทา, ชานเทา, alltao, ออลเทา
Rating
0%
View - 875
Comment - 15

ALL TAO [ 5 ตอน ]
All TAO Kristao Chantao Kaitao Lutao Huntao ChenChenTao etc.
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคอื่นๆ
Upd : 11 ต.ค. 57 / 15:38 , Fanclub : 62
Tags : kristao, chantao, huntao, lutao, alltao
Rating
0%
View - 2,205
Comment - 33

substitution boy ผมก็แค่ตัวสำรอง [ 0 ตอน ]
เมื่อเด็กฝึกธรรมดาๆของค่ายดัง กลายมาเป็นของพนันของไอดอลรุ่นพี่ งานนี้ มีทั้งสุขเศร้าเคล้าน้ำตา!
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคอื่นๆ
Upd : - , Fanclub : 2
Tags : kristao, chantao, setao, huntao, คริสเทา, ฮุนเทา, ชานเทา, alltao, ออลเทา
Rating
0%
View - 123
Comment - 0

substitution boy ผมก็แค่ตัวสำรอง [ 0 ตอน ]
เมื่อเด็กฝึกธรรมดาๆของค่ายดัง กลายมาเป็นของพนันของไอดอลรุ่นพี่ งานนี้ มีทั้งสุขเศร้าเคล้าน้ำตา!
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคอื่นๆ
Upd : - , Fanclub : 2
Tags : kristao, chantao, setao, huntao, คริสเทา, ฮุนเทา, ชานเทา, alltao, ออลเทา
Rating
0%
View - 327
Comment - 0    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน


ดูทั้งหมด 95 คน