หลงฮวา ดอกไม้มังกร (龍花) ผ่านการพิจารณากับสนพ.ปริ๊นเซส

 • 0% Rating

 • 0 Vote(s)

 • 1,256,356 Views

 • 5,408 Comments

 • 13,856 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

จำนวนแชร์
0

 • Month Views
  33,730

  Overall
  1,256,356

ตอนที่ 26 : แผนผังตำแหน่ง/ชื่อของตัวละคร (ฝ่ายใน/วังหลัง)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 29290
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 446 ครั้ง
  25 มี.ค. 61

ลำดับตำแหน่ง/ชื่อตัวละคร ฝ่ายใน(วังหลัง)
(แพนด้าเรียงตามอำนาจมากไปน้อยโดยตำแหน่งเลยนะคะ
ตัวละครไหนมีบทบาทมาก แพนด้าจะใช้สีตัวอักษรน้ำเงินนะคะ)

1.พระมารดาในจักรพรรดิ(ฮองไทเฮา เรียกโดยย่อคือไทเฮา)สกุล-เจียง ชื่อ-ซูหยู/เจียงซูหยู/เจียงหวงไท่โฮ่ว
-มีบุตรชายหนึ่งคนกับจักรพรรดิพระองค์ก่อน คือ เฉียงหมินหลง ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นเฉียงหลงหวงตี้(จักรพรรดิเฉียงหลง)
-มีญาติห่างๆ เป็นลูกสะใภ้หนึ่งคน คือ เจียงเลี่ยงซู/เจียงซูเฟย ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นเจียงกุ้ยเฟยแทนที่มู่กุ้ยเฟย
-มีนางกำนัลคนสนิทหนึ่งคน สกุล-ผู่ ชื่อ-เยว่จวน/ผู่เยว่จวน/ผู่กูกู
-พระตำหนักกระเรียนฟ้า/เทียนโส้วกง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.พระอัครมเหสีในจักรพรรดิ(ฮองเฮา) สกุล-หวัง ชื่อ-สีเจี่ย/หวังสีเจี่ย/หวังหวงโฮ่ว
-มีบุตรชายหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงหมินฉี ขณะนี้เป็นจิ่นคงหวงไท่จื่อ(รัชทายาทจิ่นคง)
-เป็นลูกสาวของหวังไท่เว่ย(จอมทัพสกุลหวัง)/สกุล-หวัง ชื่อ-หลิวทง
-มีนางกำนัลคนสนิท 3 คน 
-1.นางกำนัลหมี่ สกุล-หมี่ ชื่อ-อิน/หมี่อิน/หมี่ฉางยวี่(มีอำนาจสั่งการแทนหวงโฮ่วได้บางเรื่อง) 
-2.นางกำนัลปี๋ สกุล-ปี๋ ชื่อ-สุ่ย/ปี๋สุ่ย/ปี๋จงกงสื่อ(ที่ปรึกษาทางกลยุทธ์) 
-3.นางกำนัลเมิ่ง สกุล-เมิ่ง ชื่อ-เม่ยเจี้ยน/เมิ่งเม่ยเจี้ยน/เมิ่งจงกงเสวียซื่อสื่อ(ที่ปรึกษาด้านตำรา)
-พระตำหนักหงส์ฟ้า/เทียนเฟิ่งหวงกง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.พระอัครชายาในจักรพรรดิ(หวงกุ้ยเฟย) ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.พระชายาในจักรพรรดิ/สี่พระชายา(ซื่อฟูเหริน) ขั้น1 ชั้นเอก มี4 ตำแหน่ง
4.1.พระชายาลำดับที่1(กุ้ยเฟย) สกุล-มู่ ชื่อ-เซียง/มู่เซียง/มู่กุ้ยเฟย
-เสียชีวิตแล้วด้วยพิษสลายวิญญาณ
-เป็นลูกสาวของมู่เฉิงเซี่ยง(อัครเสนาบดีมู่)/สกุล-มู่ ชื่อ-ซิ่ว
-มีนางกำนัลคนสนิทหนึ่งคน สกุล-เผิง ชื่อ-ซู่/เผิงซู่/เผิงกวนหนี่ว์จื่อ
-พระตำหนักสนฟ้า/เทียนซงกง
4.2.พระชายาลำดับที่2(ซูเฟย) สกุล-เจียง ชื่อ-เลี่ยงซู/เจียงเลี่ยงซู/เจียงซูเฟย/เจียงกุ้ยเฟย
-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงมี่อวี่ ขณะนี้เป็นเฉียงมี่อวี่กงจู่(องค์หญิงเฉียงมี่อวี่)
-ได้เลื่อนขั้นจากซูเฟยเป็นกุ้ยเฟยแทนมู่เซียง
-เป็นลูกสาวเจียงเจวียน/สกุล-เจียง ชื่อ-เจวียน/เจ้ากรมโยธาธิการ
-เป็นญาติห่างๆ กับเจียงหวงไท่โฮ่ว
-พระตำหนักไผ่ฟ้า/เทียนจู๋กง
4.3.พระชายาลำดับที่3(เต๋อเฟย) สกุล-หลี่ ชื่อ-หลานจิง/หลี่หลานจิง/หลี่เต๋อเฟย
-พระตำหนักเหมยฟ้า/เทียนเหมยกง
4.4.พระชายาลำดับที่4(เสียนเฟย) สกุล-ต๋า ชื่อ-น่าหลันซือซือ/ต๋าน่าหลันซือซือ/ไป๋เฟินเสียนเฟย/เสี่ยวซือ
-มีบุตรชายฝาแฝดสองคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เปาจื่อและเมี่ยนเปา ขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นจิ่นติ้งหวัง(อ๋องจิ่นติ้ง) หมินจือ(ชื่อหมินจือ)และจิ่นลี่หวัง(อ๋องจิ่นลี่) หมินเหมิง(ชื่อหมินเหมิง)
-ได้นามพระราชทาน 'ไป๋เฟิน' จากเฉียงหลงหวงตี้
-เป็นลูกสาวของต๋าโมเหยียน อดีตชานหยู(หัวหน้าเผ่า)แห่งหรวนตี้ 
-มีนางกำนัลคนสนิทชาวเผ่าหรวนตี้ สกุล-ชี ชื่อ-รัน/ชีรัน/อารัน
-พระตำหนักดอกไม้ขาว/ไป๋ฮวากง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.พระสนมเอกในจักรพรรดิ/เก้าพระสนมเอก(จิ่วผิน) ขั้น2 ชั้นเอก มี9 ตำแหน่ง
5.1.พระสนมเอกลำดับที่1(เจาอี๋) สกุล-ชาง ชื่อ-อ้ายเป๋า/ชางอ้ายเป๋า/ชางเจาอี๋
-พระตำหนักจี๋หมาน/จี๋หมานกง
5.2.พระสนมเอกลำดับที่2(เจาหรง) สกุล-ช่าง ชื่อ-ต๋าฟู่/ช่างต๋าฟู่/ช่างเจาหรง
-พระตำหนักฮ่าวหมาน/ฮ่าวหมานกง
5.3.พระสนมเอกลำดับที่3(เจาเยวี่ยน) สกุล-กัง ชื่อ-เหอหง/กังเหอหง/กังเจาเยวี่ยน
-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงอิงชู่ ขณะนี้เป็นเฉียงอิงชู่กงจู่(องค์หญิงเฉียงอิงชู่)
-พระตำหนักฝูหมาน/ฝูหมานกง
5.4.พระสนมเอกลำดับที่4(ชิวอี๋) สกุล-เจีย ชื่อ-ลี่จวี๋/เจียลี่จวี๋/เจียชิวอี๋
-พระตำหนักซุ่นหมาน/ซุ่นหมานกง
5.5.พระสนมเอกลำดับที่5(ชิวหรง) สกุล-หลิง ชื่อ-เหมยเหม่ย/หลิงเหมยเหม่ย/หลิงชิวหรง
-พระตำหนักจินหมาน/จินหมานกง
5.6.พระสนมเอกลำดับที่6(ชิวเยวี่ยน) สกุล-จาง ชื่อ-เหว่ย/จางเหว่ย/จางชิวเยวี่ยน
-ขึ้นมาแทนเจียชิวเยวี่ยนที่โดนพิษสลายวิญญาณ ตายทั้งกลม
-พระตำหนักฟู่หมาน/ฟู่หมานกง
5.7.พระสนมเอกลำดับที่7(ชงอี๋) สกุล-เสวีย ชื่อ-ซวี่หยา/เสวียซวี่หยา/เสวียชงอี๋
-มีบุตรสาวหนึ่งคนกับเฉียงหลงหวงตี้ คือ เฉียงหลินเซียน ขณะนี้เป็นเฉียงหลินเซียนกงจู่(องค์หญิงเฉียงหลินเซียน)
-สนิทสนมกับไอ่ชงหรง
-พระตำหนักเป่าหมาน/เป่าหมานกง
5.8.พระสนมเอกลำดับที่8(ชงหรง) สกุล-ไอ่ ชื่อ-ฝูชุน/ไอ่ฝูชุน/ไอ่ชงหรง
-สนิทสนมกับเสวียชงอี๋ จนอยู่พระตำหนักเดียวกัน
-พระตำหนักเป่าหมาน/เป่าหมานกง
5.9.พระสนมเอกลำดับที่9(ชงเยวี่ยน) สกุล-ฮวน ชื่อ-จินจิน/ฮวนจินจิน/ฮวนชงเยวี่ยน
-พระตำหนักเกาหมาน/เกาหมานกง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.พระสนมชั้นสูง/ยี่สิบเจ็ดพระสนมชั้นสูง(เอ้อร์สือชีซื่อฟู่) มีทั้งหมด3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ9 คน
6.1.พระสนมขั้น3 ชั้นเอก(เจี๋ยยวี๋) สกุล-ต๋า ชื่อ-เชอตาน/ต๋าเชอตาน/ต๋าเชอตานเจี๋ยยวี๋
-ลูกพี่ลูกน้องของต๋าน่าหลันซือซือ
-ตายแล้วด้วยพระราชทานแพรขาวสามฉื่อ
-เป็นลูกสาวของต๋าปาหนานชานหยู(น้องชายของต๋าโมเหยียน) สกุล-ต๋า ชื่อ-ปาหนาน
-มีพี่ชายชื่อ ต๋าปาหยุน สกุลต๋า ชื่อ-ปาหยุน
ปล.ยังมีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจี๋ยยวี๋อีก4 คน 
6.2.พระสนมขั้น4 ชั้นเอก(เหม่ยเหริน) สกุล-อัน ชื่อ-เหอลี่/อันเหอลี่/อันเหม่ยเหริน
-ตระกูลอันกับมู่เป็นพันธมิตรกัน
-เป็นตำแหน่งตั้งต้นของต๋าน่าหลันซือซือ 
ปล.ยังมีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเหม่ยเหรินอีก3 คน
6.3.พระสนมขั้น5 ชั้นเอก(ไฉเหริน)  
ปล.มีพระสนมในเฉียงหลงหวงตี้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นไฉเหริน2 คน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.นางสนมชั้นล่าง/แปดสิบเอ็ดสนมชั้นล่าง(ปาสืออียวี่ชี) มีทั้งหมด3 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ27 คน
7.1.นางสนมขั้น6 ชั้นเอก(เป่าหลิน)
7.2.นางสนมขั้น7 ชั้นเอก(ยวี่หนวี่)
7.3.นางสนมขั้น8 ชั้นเอก(ไฉหนวี่)
ปล.แพนด้าคาดว่าจะไม่ได้กล่าวถึง แต่ถ้ากล่าวถึงจะมาเพิ่มข้อมูลให้ค่ะ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนลำดับของฝ่ายหน้า/วังหน้า ที่ประกอบด้วยตัวเป้งอย่างจักรพรรดิ รัชทายาท องค์ชายแฝดและบรรดาขุนนางใหญ่ๆ น้อยๆ จะตามมาทีหลังนะคะ 5555 แพนด้าขอพักก่อน**


คุยกับแพนด้า:

อแก้ไข 'ผู่ไฉเหริน' เป็น 'ผู่กูกู' เฉยๆ นะคะ ขอบคุณคุณSam Sun และคุณKibibiza ที่ทักมากเลยค่ะ หลุดตาแพนด้าไป ฮือ ยอมรับความพลาดโดยดี ส่วน 'ฮองไทเฮา/หวงไท่โฮ่ว' คือแม่ฮ่องเต้ค่ะ แต่เรียกย่อๆ กันว่า 'ไทเฮา/ไท่โฮ่ว' ส่วนย่าของฮ่องเต้คือ 'ไทฮองไทเฮา/ไท่หวงไท่โฮ่ว' ค่ะ คิดว่าเรียกย่อๆ อาจจะเป็น 'ไท่หมู่' 

เรื่องสองแฝดมาวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะ อิอิ

ผังกิ่ง แพนด้าก็อยากทำนะคะ ขอเวลาเรียนรู้หน่อยค่ะว่าจะใช้โปรแกรมอะไรทำดี คิดว่าน่าจะมีทางเดียวคือเซฟเป็นภาพแล้วเอามาลง

ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ส่วนผังหนุ่มๆ ผังฮองเฮาผี แพนด้าขอหาเวลาว่างก่อนนะคะ ตอนแรกว่าจะทำคืนนี้ แต่แพนด้าเพลียมากเลย อยากล้มตัวลงนอนตั้งแต่หนึ่งทุ่ม 55555

ปล.แพนด้าเขียนเรื่องนี้ต้องทำผังมือไว้ดูเลย ฮาาาา ทำไว้หลายแผ่นด้วยอ้ะ อิอิ เรื่องชื่อนี่จิ้มมั่วล้วนๆ ค่ะ ฮาาา

สุดท้ายขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ ขอรับกำลังใจไปปั่นงานต่อไป น้ำตาไหลแพรบ... 

ขอเพิ่มเติมคือลงอันนี้เสร็จเพิ่งเห็นมีนักอ่านน่ารักๆ อีกสองท่านช่วยอธิบาย ขอบคุณคุณtiktose และคุณKiller P. มากค่ะ เข้าใจตรงกับแพนด้าเลย แต่ ไฉเหริน แพนด้าคิดอีกที ตัดไปเลยน่าจะสับสนน้อยกว่า ที่แพนด้าอ่านมาไฉเหริน บางทีเป็นนางกำนัล ไม่ถวายตัวก็มีเหมือนกัน   

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 446 ครั้ง

15 ความคิดเห็น

 1. #2894 pop_eye1a (@pop_eye1a) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 26 สิงหาคม 2561 / 21:34
  กลัวขุ่นพี่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จังเพคะ ถถถ เมียเยอะจัด นี่ถึงขั้นเลื่อนข้าม
  #2894
  1
  • #2894-1 honeypooh079 (@honeypooh079) (จากตอนที่ 26)
   26 สิงหาคม 2561 / 21:47
   55555 แพนด้าลงไว้เผื่ออยากรู้เรื่องตำแหน่ง ใครใหญ่กว่าใครค่ะ จริงๆ คืดว่าบางคนคงยังไม่เคยถวายตัวด้วย
   #2894-1
 2. #2773 Aachen (@aachen) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 / 20:01
  เจี่ยเจียเหนียงเหนียง มันอ่านดูแล้วเลือกคำได้คำนึงดีมั้ยคะ มันอ่านแล้วสะดุด แล้วก็คำเรียกถ้าจะใช้ทับศัพท์เรียกก็ใช้ให้เหมือนกันหมดดีมั้ยคะ คนอ่านจะได้ไม่งง เหมือนตอนช่วงแรกๆจะปนกันมั่วไปหน่อยนะคะ
  #2773
  1
  • #2773-1 honeypooh079 (@honeypooh079) (จากตอนที่ 26)
   20 สิงหาคม 2561 / 14:17
   ยอมรับค่ะ แพนด้ายังไม่ได้ลงฉบับรีไรท์ช่วงแรก มันเลยแตกต่างชัด เจี่ยเจียเหนียงเหนียง ที่แพนด้าเจอคือ ถึงตีสนิทเป็นพี่สาว แต่ก็ยกย่องอยู่นะคะ เลยใส่เหนียงเหนียงต่อท้ายด้วย
   #2773-1
 3. #1508 veraya2099 (@veraya2099) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 27 เมษายน 2561 / 20:19
  พออ่านแล้วเจอคนเมียเยอะแบบนี้ก็คิดไปว่า จะเป็นโรคติดต่อทางเพศกันบ้างไหมหนอคนเหล่านี้ ใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่นเป็นเบือ
  #1508
  0
 4. #1435 Bëa.K. (@kalojiaki) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 15 เมษายน 2561 / 17:23
  โอ้ เยอะจัดดดดดดด
  #1435
  0
 5. #1382 MRS.46'S. (@Tk-Joker2546) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 6 เมษายน 2561 / 23:17
  ใช้โปรแกรม xcel มั้งค่ะลองดูค่ะ555
  #1382
  0
 6. #1353 munongmu (@munongmu) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 6 เมษายน 2561 / 05:44
  เยอะอ่ะอ่านดี่ทีก็จพไม่ได้555 อยากรู้จริงๆว่าฮ่องเต้นี่จำบรรดาเมียๆได้ทุกคนเปล่าอ่ะ
  #1353
  0
 7. #1292 zoeyluck (@duddao) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 27 มีนาคม 2561 / 12:40
  ดูๆไปคล้ายฮ่องเต้บ้ากาม แกจะเมียเยอะอะไรขนาดนั้น เฮ้อออ นี่คงเป็นสัจธรรมชีวิต
  #1292
  0
 8. #1285 Honey_CozY (@HoneyCozY) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 16:51
  สยองขวัญกว่าผีก็จำนวนสาวงามนี่ล่ะ
  #1285
  0
 9. #1284 Kritty (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 14:27
  อยากอ่านต่อค่ะไรท์ คิดถึงแฝด
  #1284
  0
 10. #1283 Kibibiza (@Mat_AnGel) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 11:59
  เข้าใจขึ้นเยอะเลยคะ เมียจักรพรรดิ์ช่างมากมายเหมือนหนอนปลาร้าเลยเนอะ 555
  แต่ยกเว้นซือซือของเรานะ เพราะนางไม่ได้เป็นเมียในสังกัด เห็นแบบนี้อยากให้นางพาลูกออกมาอยู่นอกวังเลยล่ะ ถึงจะมีบุญวาสนามากแต่สองเปาก็คงไม่ได้มีสิทธิ์ครองราชแทนไท่จือแน่ๆอะ
  #1283
  0
 11. #1282 copacabana (@copacabana) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 10:54
  นี่มันกอยร้อยดอกไม้
  #1282
  0
 12. #1281 Sam Sun (@few-za) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 10:50
  สงสัยนิดหน่อย
  ทำไมนางกำนัลของฮองไทเฮา มีคำว่า
  ผู่ไฉเหริน ด้วยอ่ะคะ เคยเป็นสนมหรือคะ? หรือว่ายังไง
  เเละก็ ฮองไทเฮา นะคะ เราคิดว่ามันแปลว่า ย่าของพระราชานะคะ ส่วน ไทเฮา แปลว่า แม่ของพระราชา น่ะค่ะ
  เราเข้าใจมาแบบนี้โดยตลอด ถ้าผิดยังไงขอโทษด้วยนะคะ
  เราเเค่อยากช่วยให้นิยายมันออกมาดีที่สุดนะคะ เพราะเรื่องนี้เราชอบมากกกกกกกก5555
  ขอบคุณค่ะ. ไรท์สู้ๆๆๆๆๆ
  #1281
  6
  • #1281-5 Killer.P (@paifah_skypp) (จากตอนที่ 26)
   25 มีนาคม 2561 / 15:53
   ฮองไทเฮาแปลว่าแม่ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันได้ค่ะ มันอ่านได้แล้วแต่สำเนียง ถ้าจีนกลางก็จะเป็นหวงไท่โฮ่ว
   #1281-5
  • #1281-6 Sam Sun (@few-za) (จากตอนที่ 26)
   25 มีนาคม 2561 / 21:42
   อ่อ อย่างนี้เอง ไรท์สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ค้าา
   #1281-6
 13. #1280 Nisarmaneetang (@Nisarmaneetang) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 05:58
  เมียเยอะมากกกกกก//รอไรท์นะ
  #1280
  0
 14. #1279 Hana no namida (@popcond) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 00:30
  ตำแหน่งเยอะมว๊าก 555 ไรท์เก่งมากอ่ะ คิดชื่อหมดทุกคนได้ไง
  #1279
  0
 15. #1278 168999au (@168999au) (จากตอนที่ 26)
  วันที่ 25 มีนาคม 2561 / 00:09
  ขอบคุณคะ ตำแหน่งนี้เยอะมากกกกกก
  #1278
  0