My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุดของฉัน

Secret travel - HanChul
ฟิก วาย ชายรักชาย
Type :เรื่องสั้น > อื่น ๆ
Upd : 22 ส.ค. 55 / 23:25 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 158
Comment - 2

Title:เหตุผลของคนงี่เง่า..[คิม ฮีชอล] HanChul ver.1
ฟิกเรื่องนี้ เป็น ฟิก Y สงวนไว้เฉพาะ ท่านที่ชื่นชอบนิยายชายรักชาย และเป็น HanChul รับไม่ได้อย่าอ่านน่ะค่ะ
Type :เรื่องสั้น > อื่น ๆ
Upd : 14 ต.ค. 54 / 23:03 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 297
Comment - 2Story  
2
Comments  
6
Fanclub  
0

    Favorite Writer
งานเขียนที่น่าติดตาม ล่าสุด