แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     New Friends

tasasrocha
My.dek-d.com/tasasrocha
ชื่อ tasasrocha
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนทั้งหมด


    Gang เพื่อนที่เรียน
เพื่อนที่เรียน
4

magic_maho
My.dek-d.com/magic_maho
ชื่อ นิวาส
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

KyukySJ
My.dek-d.com/patpatza
ชื่อ KyukySJ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

lotte♡
My.dek-d.com/irene1998
ชื่อ หยก;
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

กัมจงของโด้น้อย
My.dek-d.com/pimmytimvy
ชื่อ พิม
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

สุวพัชร อุทยางกุล
My.dek-d.com/mollykawaee
ชื่อ ต้นคิิด
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

리 진 아 (Lee shin A )
My.dek-d.com/pang-temsawat
ชื่อ 리 진 아 (Lee shin A )
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Chitchanok Innok
My.dek-d.com/katibby
ชื่อ กระติ๊บ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


    Gang ครอบครัว ญาติ
My family~
ครอบครัว ญาติ
1

DiodisZy
My.dek-d.com/DiodisZy
ชื่อ DiodisZy
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า พี่ชายผู้ที่ใจร้ายที่สุดในโลก..
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


    Gang เพื่อนใน dek-d
เพื่อนใน Dek-D
181

tasasrocha
My.dek-d.com/tasasrocha
ชื่อ tasasrocha
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Zerina Chanier
My.dek-d.com/zerina_juliet
ชื่อ Zerina Chanier
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ArsaW
My.dek-d.com/ArsaW
ชื่อ ArsaW
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Pleiadesknight
My.dek-d.com/Pleiadesknight
ชื่อ Pleiadesknight
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

wiipopqqq
My.dek-d.com/wiipopqqq
ชื่อ wiipopqqq
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

.prim
My.dek-d.com/peeprim
ชื่อ .prim
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

- ห ลิ น ปิ ง -
My.dek-d.com/pam2011
ชื่อ - ห ลิ น ปิ ง -
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

s.laila
My.dek-d.com/lai-la
ชื่อ s.laila
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Majeste Imperiale Victor
My.dek-d.com/victer
ชื่อ Majeste Imperiale Victor
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

สะสะส้มมมมม
My.dek-d.com/meowsom
ชื่อ สะสะส้มมมมม
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

นุ้งสมายที่ตัวเตี้ยๆ.
My.dek-d.com/aumppetmorn123
ชื่อ นุ้งสมายที่ตัวเตี้ยๆ.
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

วอนช่างแอร์
My.dek-d.com/peetapp
ชื่อ วอนช่างแอร์
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

PingKungz
My.dek-d.com/pingypop
ชื่อ PingKungz
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

El ï z wïnce
My.dek-d.com/Elizwince
ชื่อ El ï z wïnce
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

โค-ตะ-ระ ติสต์
My.dek-d.com/midorima2000
ชื่อ โค-ตะ-ระ ติสต์
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Zaize
My.dek-d.com/Zaii013
ชื่อ Zaize
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

zeroblader
My.dek-d.com/taponwat
ชื่อ zeroblader
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

ชิเนดะ
My.dek-d.com/pongpanut
ชื่อ ชิเนดะ
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

OorLy
My.dek-d.com/27march
ชื่อ OorLy
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

Hiddenremind
My.dek-d.com/Hiddenremind
ชื่อ Hiddenremind
รู้จักเพราะ เป็นเพื่อนในเว็บเด็กดี
อยากเล่า
Offline

แอดเป็นเพื่อน
ส่งข้อความลับ

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
ดูเพื่อนใน Gang นี้ทั้งหมด


Boys
41
Girls
122
ไม่ระบุ
23

    HBD Your Friends!

ยังไม่มีวันเกิดเพื่อนใกล้ๆนี้