CGF จับมือ FLA แก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

CGF จับมือ FLA แก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
เกริ่นเรื่อง: ..................................
8 พ.ย. 61 , View: 20 , Post : 0


The Consumer Goods Forum จับมือ Fair Labor Association เรียกร้องทุกฝ่ายยกระดับความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

รายงานของ Fair Labor Association ตอกย้ำความรุนแรงของปัญหาในอินโดนีเซียและมาเลเซีย
 
          มาเลเซียและอินโดนีเซียคือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ ทั้งสองประเทศผลิตน้ำมันปาล์มคิดเป็นส่วน 86% ของทั้งหมดทั่วโลก และมีแรงงานเกือบ 3.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยากจนกว่า
 
          รายงานฉบับใหม่จาก Fair Labor Association (FLA) ซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานด้านน้ำมันปาล์มของ The Consumer Goods Forum (CGF) ได้พยายามทำความเข้าใจความเสี่ยงในการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสำรวจบทบาทของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในการยุติปัญหาดังกล่าว
 
          (โลโก้: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )
 
          ตัวบ่งชี้การบังคับใช้แรงงาน
 
          ผลวิจัยใหม่จาก FLA และ CGF ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียและมาเลเซียต่างมีตัวบ่งชี้การบังคับใช้แรงงานหลายประการ เช่น การบีบบังคับข่มขู่ การใช้ความรุนแรง การไม่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดการว่าจ้างให้ชัดเจน การทำให้ลูกจ้างต้องพึ่งพานายจ้าง การขาดการคุ้มครองโดยรัฐหรือตำรวจ การใช้แรงงานขัดหนี้ ค่าธรรมเนียมการว่าจ้างที่สูง และการทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ สำหรับการบังคับใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดอยู่ในกลุ่มแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตและแรงงานซ่อมบำรุง ครอบคลุมถึงผู้ที่ทำงานพ่นยาฆ่าแมลงและใส่ปุ๋ย ซึ่งมีความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มอื่น
 
          คุณปีเตอร์ ฟรีดแมน กรรมการผู้จัดการของ CGF กล่าวว่า "เมื่อสามปีก่อน CGF ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงานทั่วโลกเป็นครั้งแรก เราน้อมรับรายงานของ FLA ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำใหม่ๆ ที่ช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้น การบังคับใช้แรงงานเป็นปัญหาระดับโลก และทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ก็คือการร่วมมือกับบริษัทน้ำมันปาล์ม บริษัทจัดหางาน ตลอดจนภาคเอกชนและภาครัฐ"
 
          คุณชารอน แวกซ์แมน ประธานและซีอีโอของ FLA กล่าวว่า "การตรวจสอบอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในมาเลเซียและอินโดนีเซียยืนยันว่า การบังคับใช้แรงงานทำกันอย่างเป็นระบบและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เราหวังว่ารายงานของเราจะก่อให้เกิดการพูดคุยและร่วมมือกันขุดรากถอนโคนปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม เราพร้อมที่จะร่วมมือกับ CGF และสมาชิก รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติการบังคับใช้แรงงานและคุ้มครองแรงงานทั่วโลก"
 
          ลดความเสี่ยงของการบังคับใช้แรงงาน
 
          รายงานฉบับนี้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของบริษัทต่างๆ ในการช่วยลดความเสี่ยงของการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม ด้วยการกระตุ้นให้สมาชิกร่วมกันลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยสิ่งสำคัญที่สามารถทำได้มีดังนี้
 
          - สนับสนุนรัฐบาลอินโดนีเซียและมาเลเซีย ตลอดจนบริษัทผู้ผลิตและซัพพลายเออร์
          - ส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยและร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
          - แลกเปลี่ยนงานวิจัยและความรู้ระหว่างสมาชิก CGF ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน และฝ่ายอื่นๆ
          - พัฒนาวิธีการประเมินที่ใช้ในปัจจุบัน
          - พัฒนาวิธีการรับรอง กลไก และมาตรฐานเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงาน
          - เน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือจากสมาชิก CGF และซัพพลายเออร์ เพื่อแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
 
          เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ CGF ยังได้พัฒนาแผนปฏิบัติการจากคำแนะนำในรายงานของ FLA ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า CGF จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง
 
          คุณโอลาฟ คอช ซีอีโอบริษัท METRO AG และประธานร่วมของคณะกรรมการบริหาร CGF กล่าวว่า "โลกเราให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจึงบดบังปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนาน แต่รายงานล่าสุดที่จัดทำโดย CGF ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหานี้มีอยู่จริง ด้วยการสนับสนุนจาก FLA และสมาชิก CGF ถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อปัญหานี้ ตลอดจนดำเนินการตามหลักการ Priority Industry Principles on Forced Labour และแผนปฏิบัติการฉบับใหม่ และเราต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้"
 
          คุณมาร์ก เองเจล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน บริษัท Unilever กล่าวว่า "ในฐานะสมาชิก CGF เราเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องร่วมมือกัน การยุติปัญหาการบังคับใช้แรงงานไม่สามารถรอได้ และเราต้องขุดรากถอนโคนปัญหานี้ เราต้องทราบภาพรวมที่ครอบคลุมและไม่ขึ้นกับฝ่ายใดของปัญหาในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจาก Unilever เป็นผู้ซื้อน้ำมันปาล์มรายใหญ่ รายงานของ FLA จึงมีค่าอย่างยิ่ง และจะช่วยให้เรามีความพยายามมากขึ้นในการยุติปัญหาการบังคับใช้แรงงานทั่วโลก เราจะเดินหน้าร่วมมือกับสมาชิก CGF และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามหลักการ Priority Industry Principles ของ CGF และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก"
 
          ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของ CGF เพื่อยุติปัญหาการบังคับใช้แรงงานได้ที่ http://www.tcgfsocial.com
 
          เกี่ยวกับ The Consumer Goods Forum
 
          The Consumer Goods Forum (CGF) คือเครือข่ายอุตสาหกรรมระดับโลกที่ยึดหลักความเสมอภาค บรรดาสมาชิกของเครือข่ายได้ร่วมกันผลักดันให้ทั่วโลกใช้หลักปฏิบัติและมาตรฐานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าผู้บริโภคทั่วโลก สมาชิกเหล่านี้ประกอบด้วยซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และอื่นๆ กว่า 400 แห่งจาก 70 ประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรมทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ขนาด ประเภทสินค้า และรูปแบบธุรกิจ บริษัทสมาชิกมียอดขายรวมกัน 3.5 ล้านล้านยูโร มีการจ้างพนักงานโดยตรงรวมกันเกือบ 10 ล้านคน และมีลูกจ้างตลอดห่วงโซ่คุณค่าอีก 90 ล้านคน ทั้งนี้ CGF กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารที่ประกอบด้วยซีอีโอจากบริษัทผู้ผลิตและบริษัทค้าปลีก 50 ราย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.theconsumergoodsforum.com
 
          เกี่ยวกับ Fair Labor Association
 
          Fair Labor Association (FLA) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยการเอื้อให้เกิดความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบธุรกิจ องค์กรประชาสังคม รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ สมาคม FLA ดำเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและไม่ขึ้นกับฝ่ายใด เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งสินค้าของบริษัทสมาชิกมีการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังมีหน้าที่หาสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมเสนอวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆในสถานที่ทำงาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fairlabor.org 
 
          ที่มา: The Consumer Goods Forum

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  8829
  Comments
  13
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog