ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเห็นชอบต่อเอกสาร 3 ฉบับที่มีความสำคัญต่อแรงงานในภูมิภาค
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเห็นชอบต่อเอกสาร 3 ฉบับที่มีความสำคัญต่อแรงงานในภูมิภาค
เกริ่นเรื่อง: ..................................
4 ธ.ค. 61 , View: 12 , Post : 0


การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปิดฉากไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และได้มีการเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุม 3 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน (ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (Action Plan to implement the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) และรายนามโครงการของเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนที่จะมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแถลงการณ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนว่าด้วยการยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (List of ASEAN-OSHNET initiatives to implement the ASEAN Labour Minister's Statement on improving Occupational Safety and Health for Sustainable Economic Growth)
 
          หัวข้อหลักของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 คือ การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน (Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community)
 
          นายเอ็ม กุลาเซการัน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานการประชุม กล่าวว่า เอกสารทั้ง 3 ฉบับได้รับการเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากรัฐมนตรีแรงงานของทุกประเทศในอาเซียนและอีกสามประเทศพันธมิตร ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
 
          "การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการสร้างโอกาสการจ้างงานอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เหล่านี้คือความสำเร็จอันยอดเยี่ยม ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนและมาเลเซีย" นายกุลาเซการันกล่าวในการแถลงข่าวหลังพิธีปิดการประชุมโดยดร.วัน อาซีซะห์ วัน อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 
          นายกุลาเซการันกล่าวว่า แผนปฏิบัติการในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสร้างงานและทักษะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้ โดยมาเลเซียในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จะเป็นผู้นำในการใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว
 
          ดร.วัน อาซีซะห์ วัน อิสมาอิล รองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กล่าวว่า ตลาดแรงงานอาเซียนควรเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานด้วยการดึงดูดแรงงานทักษะสูงเข้ามาในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
          เธอกล่าวเสริมว่า การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการสร้างโอกาสการจ้างงานอย่างเหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ
 
          นอกจากนี้ รัฐบาล สหภาพแรงงาน และสมาคมนายจ้างในอาเซียนต้องร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการคุ้มครองทางสังคม รวมถึงยกระดับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน อันเป็นการสนับสนุนแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาอาเซียน และโครงการของเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน
 
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
          ชื่อ: ดร.เซลวาราช รามาซามี อับดุลลาห์
          โทร: 03-8886 5041
          อีเมล: r.selvaraj@mohr.gov.my 
 
          ที่มา: กรมการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซีย
 

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  8646
  Comments
  11
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog