GLOBALG.A.P. ประกาศความร่วมมือกับโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

GLOBALG.A.P. ประกาศความร่วมมือกับโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
เกริ่นเรื่อง:
8 ต.ค. 62 , View: 19 , Post : 0
GLOBALG.A.P. ประกาศความร่วมมือกับโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ที่งาน ANUGA ประจำปี 2019

 
          ข้าวที่ผลิตอย่างยั่งยืนและผ่านการรับรองจะวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเร็วๆ นี้
 
 
          GLOBALG.A.P. มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราจะประกาศความร่วมมือกับโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (SRP) ที่งานแสดงสินค้า ANUGA ประจำปี 2019 ณ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี เวลา 10.30 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ BVLH-Retail Forum, Center Boulevard 48
 
 
          SRP ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดยมีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศร่วมกันจัดขึ้น และร่วมมือกับสมาชิกของสถาบันกว่า 100 คนจากภาคเอกชน ประชาสังคม ตลอดจนชุมชนวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการพลิกโฉมตลาดการค้าข้าวระดับโลก มาตรฐาน SRP สำหรับการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนและดัชนีชี้วัดสมรรถนะ SRP เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตข้าว ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตข้าวให้น้อยที่สุด 
 
 
          ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป GLOBALG.A.P. จะจัดการแผนรับประกัน SRP ซึ่งจะทำให้นาข้าวที่ผ่านการรับรองจาก SRP ขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ GLOBALG.A.P. ที่ผู้ผลิตกว่า 200,000 รายที่มีประกาศนียบัตรจาก GLOBALG.A.P. ลงทะเบียนไว้แล้ว ฐานข้อมูลเป็นอินเทอร์เฟซที่ผู้ค้าปลีกระดับโลกหลายรายใช้เพื่อติดตามสถานะความปลอดภัยและความยั่งยืนของอาหารของผู้ผลิตหลัก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าปลีก นาข้าวที่ผ่านการรับรองเหล่านี้จะได้รับหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติตามระบบ GS1 และจะถูกซิงค์กับระบบกำหนดตัวเลขที่ใช้ในซัพพลายเชนอาหารในช่วงต้นน้ำทั้งหมด 
 
 
          GLOBALG.A.P. ให้การสนับสนุน SRP มาตั้งแต่ปี 2017 เพื่อสร้างโครงการประเมินและรับประกันที่ใช้การได้ และเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์จากการดำเนินโครงการความซื่อตรงของ GLOBALG.A.P. ทั่วทุกมุมโลกมานานกว่า 12 ปี
 
 
          ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าถึงเครือข่าย GLOBALG.A.P. ที่มีองค์กรรับรองอิสระกว่า 160 องค์กร ตลอดจนองค์กรยืนยันที่เป็นลูกค้าที่กำลังจะมีขึ้นมาใหม่ ทำให้มีการประเมินที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วโลก
 
 
          OLAM, Herba Bangkok S.L (Ebro Foods S.A และ Mars Food) สมาชิก SRP จะนำเสนอข้าวจากโครงการ SRP ของตนเองที่บูธ ANUGA GLOBALG.A.P. โครงการเหล่านี้จะได้รับการรับรองจาก SRP และวางจำหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในไม่ช้า
 
 
          Leon Mol ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมของ Ahold-Delhaize และรองประธานคณะกรรมการของ GLOBALG.A.P. ให้สัมภาษณ์ว่า "เรายินดีที่ตอนนี้ มาตรฐาน SRP จะทำให้สินค้าที่มีความสำคัญ อย่างเช่น ข้าว ยั่งยืนยิ่งขึ้น ความร่วมมือของ SRP กับองค์กรที่มีประสบการณ์ เช่น GLOBALG.A.P. จะรับประกันว่าการประเมินจะมีประสิทธิภาพและจะทำให้ผู้ค้าปลีกอย่างเราเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้น"
 
 
          Kristian Moeller ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GLOBALG.A.P. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า "ภารกิจของเราก็คือ 'คนทุกรุ่นมีสิทธิบริโภคอาหารที่ปลอดภัย' ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนเกษตรกรทั่วโลกให้ผลิตข้าวที่ปลอดภัยและยั่งยืน และทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถบริโภคข้าวดังกล่าวได้ ข้าวเป็นหนึ่งในอาหารหลักที่สำคัญมากที่สุดของโลก และเราก็รู้สึกซาบซึ้งที่ SRP ไว้ใจเราด้วยการร่วมมือกับเรา เรากับ SRP จะร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีขึ้นด้วยการยกระดับการรับรองของ SRP ให้กว้างขว้างขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะทำให้คนทั่วโลกได้บริโภคข้าวที่ยั่งยืน"
 
 
          Matthias Bickel ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเกษตรกรรมของ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) และประธานคณะกรรมการ SRP กล่าวว่า "SRP ยินดีและภูมิใจที่ได้เจอกับ GLOBALG.A.P. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการรับรองชั้นนำระดับโลก ความร่วมมือในระยะยาวของเราจะทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อ 'ข้าวที่ผ่านการรับรองจาก SRP' ซึ่งจะช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์น้ำและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรขนาดเล็กและชุมชนของเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากการนำมาตรฐาน SRP มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง"
 
 
          ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
 
          โครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (SRP) เป็นโครงการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากหลายภาคส่วนและก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2011 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ร่วมกันจัดตั้ง SRP ขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในกระแสการค้า การผลิตและกระบวนการบริโภค รวมถึงซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมข้าวระดับโลก SRP ดำเนินการตามโครงการริเริ่มเพื่อพัฒนานโยบายของรัฐและการพลิกโฉมตลาดด้วยตนเองเพื่อทำให้ผู้ที่มีบทบาท ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน องค์การไม่แสวงหาผลกำไร และภาครัฐในอุตสาหกรรมข้าวระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและกลไกการเข้าถึงที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณข้าวในราคาที่จับต้องได้ทั่วทุกมุมโลก ทำให้ผู้ผลิตข้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตข้าว
 
 
          ผู้ติดต่อ:
 
          Wyn Ellis ผู้ประสานงาน โครงการมาตรฐานการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน:secretariat@sustainablerice.org
 
 
          ข้อมูลเกี่ยวกับ GLOBALG.A.P. 
 
          GLOBALG.A.P. เป็นโครงการรับรองชั้นนำระดับโลก ที่มีภารกิจในการทำให้เกษตรกรและผู้ค้าปลีกมารวมตัวกันผลิตและทำการตลาดอาหารที่ปลอดภัยเพื่อรักษาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
 
          ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GLOBALG.A.P. ได้ที่ www.globalgap.org
 
          - สามารถรับชมภาพได้ที่ AP Images (http://www.apimages.com) -
 
          GLOBALG.A.P. อยู่ที่ FoodPLUS GmbH
          Claudia Meifert 
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          หมายเลขโทรศัพท์: +49 (0) 221-57776-997
          meifert@globalgap.org

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  10702
  Comments
  14
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog