ญี่ปุ่น-แคนาดา ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ญี่ปุ่น-แคนาดา ผนึกกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
เกริ่นเรื่อง: .......
9 ต.ค. 62 , View: 15 , Post : 0


 ด้วยความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาล องค์กรตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นและรัฐซัสแคตเชวันของประเทศแคนาดา ได้ร่วมมือกันเร่งยกระดับความเข้าใจและผลักดันการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage หรือ CCUS/CCS) โดยในวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Japan CCS Co., Ltd. (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) กับ International CCS Knowledge Centre (เมืองริไจนา รัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา)
 
          คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ของสหประชาชาติ ระบุว่า เทคโนโลยี CCUS จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ความตกลงปารีส และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในการบรรลุเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส
 
          บันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่งสัญญาณความร่วมมือในด้านการพัฒนา การสาธิต และการใช้เทคโนโลยี CCUS เพี่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน
 
          ด้วยความพยายามในการเร่งใช้เทคโนโลยี CCUS ทางบริษัท Japan CCS Co. ได้ดำเนินโครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยี CCS ในเมืองโทมาโกไมในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสาธิตศักยภาพของเทคโนโลยีา CCS ครบวงจรในญี่ปุ่น โดยสามารถรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย
 
          International CCS Knowledge Centre จากแคนาดา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี CCUS ได้ผนึกกำลังกับ Japan CCS Co. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนจากการก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการ Boundary Dam 3 CCS Facility ของบริษัท SaskPower ซึ่งเป็นโรงงานดักจับและกักเก็บคาร์บอนหลังการเผาไหม้เชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่บนโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 
          International CCS Knowledge Centre และ Japan CCS Co. จะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CCUS ที่ได้มาจากการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลที่จะช่วยยกระดับการใช้เทคโนโลยี CCUS ทั่วโลก
 
          ผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจประกอบด้วย Scott Moe ผู้ว่าการรัฐซัสแคตเชวัน, Ian Burney เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศญี่ปุ่น และ Hideki Makihara รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
 
          คำกล่าวสนับสนุน
 
          "รัฐซัสแคตเชวันเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ความร่วมมือระหว่าง International CCS Knowledge Centre กับ Japan CCS Co. ตอกย้ำว่ารัฐซัสแคตเชวันเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยี CCUS และแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่ในประเทศของเรา"
 
          - Scott Moe ผู้ว่าการรัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา
 
          "เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Japan CCS Co. ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน"
 
          - Mike Monea ประธานและซีอีโอของ International CCS Knowledge Centre
 
          "เราจำเป็นต้องแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยี CCS เป็นมาตรการระดับโลก และเรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ International CCS Knowledge Centre"
 
          - Shoichi Ishii ประธานของ Japan CCS Co., Ltd.
 
          สรุปข้อมูลสำคัญ
 
          ญี่ปุ่นและแคนาดา
 
          - เทคโนโลยี CCUS เป็นหนึ่งในจุดสนใจร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นกับแคนาดา ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านพลังงานที่ลงนามในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลุ่มประเทศ G20 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่เมืองคารุอิซาวะ ประเทศญี่ปุ่น
          - แคนาดามีโครงการ CCUS ขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น BD3 CCS Facility ของบริษัท SaskPower, Weyburn-Midale CO2 Monitoring & Storage Project, Aquistore CO2 Storage Project และ Quest CCS Facility
          - ยุทธศาสตร์พลังงานฉบับที่ 5 ของญี่ปุ่น ระบุเกี่ยวกับเทคโนโลยี CCUS ว่า "จะมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ในราวปี 2563 และจะมีการพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการจำหน่ายเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (CCS) ในเชิงพาณิชย์"
 
          ลิงก์ข้อมูล
 
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
          - ทุกวันนี้ ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับสูงสุดและเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ - Keeling Curve: A Daily Record of Atmospheric Carbon Dioxide (Scripps Institution of Oceanography, UC San Diego) [https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/]
          - เทคโนโลยี CCS เป็นองค์ประกอบสำคัญของ 3 ใน 4 แนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส - Intergovernmental Panel on Climate Change: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius [https://www.ipcc.ch/sr15/]
          - เกือบทุกประเทศทั่วโลกไม่สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซได้หากปราศจากเทคโนโลยี CCS และสำหรับประเทศที่ทำได้ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 138% - Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC AR5 2014 [https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/] 
 
          เทคโนโลยี CCUS/CCS
 
          - IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG): What is CCS? [https://ieaghg.org/ccs-resources/what-is-ccs]
          - Global CCS Institute: CCS Readiness Index [https://www.globalccsinstitute.com/resources/publications-reports-research/]
          - Shand CCS Feasibility Study shows; 2nd generation CCS can be 67% cheaper [https://ccsknowledge.com/resources/2nd-generation]
 
          เกี่ยวกับ International CCS Knowledge Centre
          Knowledge Centre เริ่มดำเนินงานในปี 2559 ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการอิสระ และก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง BHP กับ SaskPower เพื่อยกระดับความเข้าใจและผลักดันการใช้เทคโนโลยี CCS ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก Knowledge Centre มอบองค์ความรู้สำหรับการดำเนินโครงการ CCS ขนาดใหญ่ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี CCS ผ่านการเรียนรู้จากโครงการ Boundary Dam 3 CCS Facility และการศึกษา CCS เจเนอเรชันที่สอง หรือ Shand Study สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ccsknowledge.com/
 
          เกี่ยวกับ Japan CCS Co., Ltd.
          Japan CCS Co., Ltd. (JCCS) กำกับดูแลโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสาธิตระบบ CCS ครบวงจรในเมืองโทมาโกไม จังหวัดฮอกไกโด บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 จากการร่วมมือกันของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CCS ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า ปิโตรเลียม การสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซ และวิศวกรรมโรงไฟฟ้า เพื่อสนองต่อข้อเรียกร้องของรัฐบาลญี่ปุ่นในการพัฒนาเทคโนโลยี CCS เพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ JCCS เป็นบริษัทที่โดดเด่นในระดับโลก เพราะก่อตั้งและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี CCS ครบวงจรโดยเฉพาะ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.japanccs.com/en/
 
          #CCSKnowledge #CleanTech #CCUS #BoundaryDam #ClimateAction
 
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
          Jodi Woollam
          หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์
          อีเมล: jwoollam@ccsknowledge.com
          โทร: +1-306-565-5956 / มือถือ: +1-306-520-3710 / แฟกซ์: +1-306-565-5668 
 
          Chiyoko Suzuki
          ผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
          อีเมล: chiyoko.suzuki@japanccs.com
          โทร: +81-3-6268-7387 / แฟกซ์: +81-3-6268-7385

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  10648
  Comments
  14
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog