มหาวิทยาลัยชิงหัวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Amgen Scholars Program ประจำปี 2563
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

มหาวิทยาลัยชิงหัวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Amgen Scholars Program ประจำปี 2563
เกริ่นเรื่อง:
16 ม.ค. 63 , View: 15 , Post : 0


 
          Amgen Scholars Program (ASP) คือโครงการระดับนานาชาติที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Amgen Foundation ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาที่ต้องการทำงานในแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โครงการภาคฤดูร้อนดังกล่าวมีระยะเวลา 8 หรือ 10 สัปดาห์ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วโลกจะได้มีโอกาสทำโครงการวิจัยภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์ระดับโลก รวมถึงเข้าร่วมงานสัมมนาและกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ และเข้าร่วมการประชุมในฐานะตัวแทนของประเทศ จนถึงขณะนี้มีสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ 24 แห่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแคนาดาที่จัดโครงการดังกล่าว โดยในเอเชียมีอยู่ 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยชิงหัว
 
          นักศึกษาหัวกะทิ 15 คนจากทั่วโลกจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2563 พร้อมรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับปักกิ่ง ค่าอาหารบางส่วน สิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาหรือโรงแรมในมหาวิทยาลัย และเงินเดือน นักศึกษาแต่ละคนจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ตลอดโครงการ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสทำแล็บและทำกิจกรรมทางวิชาการมากมายร่วมกับนักวิจัยหลังปริญญาเอก นักเทคนิคการแพทย์ หรือบัณฑิต ประสบการณ์อันมีค่าเหล่านี้จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการวิจัยและช่วยเพิ่มพูนความสามารถด้านการวิจัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษาต่อ นอกจากนี้ เราจะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เช่น กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่และรู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้น โครงการของเรามีประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ประโยชน์อย่างมากและได้ใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนอย่างมีความหมายร่วมกัน
 
          ในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวมุ่งมั่นบ่มเพาะนักศึกษาที่มีความสามารถในหลายสาขาและสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ ทั้งยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยนวัตกรรม สำหรับผู้ประสานงานหลักของมหาวิทยาลัยชิงหัวในโครงการ ASP คือวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานด้านชีววิทยาศาสตร์และงานวิจัยชีวการแพทย์ของทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวจะสานต่อความสำเร็จของโครงการร่วมกับ Amgen Foundation ต่อไป 
 
          โครงการ ASP ของมหาวิทยาลัยชิงหัวเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลกแล้ววันนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html#

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  11375
  Comments
  15
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog