แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     สเปนนำร่องวางนโยบายคุ้มครองสิทธิดิจิทัลของพลเมือง
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

สเปนนำร่องวางนโยบายคุ้มครองสิทธิดิจิทัลของพลเมือง
เกริ่นเรื่อง: ........
20 พ.ย. 63 , View: 14 , Post : 0


          "วันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์สำหรับกฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัล (Charter for Digital Rights) โดยสเปนเป็นประเทศผู้บุกเบิกการรับประกันความคุ้มครองสิทธิดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับมนุษยนิยมเชิงเทคโนโลยีทั้งในยุโรปและทั่วโลก" นี่คือถ้อยแถลงของ Carme Artigas เลขาธิการฝ่ายกระบวนการดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Secretary of State for Digitalization and Artificial Intelligence) ในระหว่างการเสนอร่างฉบับแรกของกฎบัตรดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การนำเสนอร่างกฎบัตรในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย Mobile World Capital Barcelona ผ่านทางโครงการ Digital Future Society และประกอบด้วยการอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลการร่างกฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัลในเบื้องต้น ซึ่งมีรัฐบาลสเปนเป็นผู้นำ
          กฎบัตรว่าด้วยสิทธิดิจิทัลเป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ระเบียบข้อบังคับ โดยนำเสนอกรอบการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลในปัจจุบัน โดยดึงเอาศักยภาพทั้งหมดของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กฎบัตรฉบับนี้ยังจะเป็นแนวทางที่สำคัญให้กับทั่วโลกเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ ด้วยการให้คนเป็นศูนย์กลาง
          Artigas เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย โดยระบุว่า "กฎบัตรดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำงานอย่างทุ่มเทของภาคส่วนต่างๆ เราได้หยิบยกประเด็นสิทธิและเสรีภาพที่เราต้องการอภิปราย และขณะนี้เราได้ข้อสรุปในเบื้องต้นให้กับพลเมืองแล้ว พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราต้องการให้เอกสารฉบับนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มากที่สุด"
          เลขาธิการฝ่ายกระบวนการดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ระบุว่า "การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสเปนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เราต้องเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล" และเพิ่มเติมว่า "กฎบัตรดังกล่าวยังนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิ การสร้างความชัดเจน และการรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของพลเมืองในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัล"
          "เอกสารฉบับนี้จะนำไปสู่การกำหนดกรอบการทำงานทางจริยธรรมในด้านสิทธิดิจิทัล ซึ่งจะกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากลให้กับประเทศอื่นๆ ด้วยการสะท้อนมุมมองแบบองค์รวมที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ นี่จึงเป็นโครงการระดับชาติที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" Artigas เน้นย้ำ
          ทางด้าน Carlos Grau ซีอีโอของ Mobile World Capital Barcelona ยืนยันว่า "การจัดทำร่างกฎบัตรเป็นการสะท้อนความจริงที่ว่า เราไม่อาจนิ่งนอนใจได้อีกต่อไป เพราะเรากำลังเผชิญกับความเร่งด่วนทางด้านดิจิทัลอย่างแท้จริง เราต้องตระหนักถึงความเปราะบางที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป และต้องทำให้สังคมตระหนักถึงความเร่งด่วนด้านดิจิทัล เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดทำโรดแมป ซึ่งจะขับเคลื่อนให้สังคมของเราก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี"
          ขณะที่ Cristina Colom ผู้อำนวยการ Digital Future Society ได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริม "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่ออนาคตด้านดิจิทัลในเชิงสหวิชาชีพที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ"
          

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  13488
  Comments
  17
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog