แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     วัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดครั้งเดียว แสดงประสิทธิภาพถึง 70%
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

วัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดครั้งเดียว แสดงประสิทธิภาพถึง 70%
เกริ่นเรื่อง:
14 ต.ค. 64 , View: 11 , Post : 0


วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากกว่า 75% ในอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี นอกจากนี้ Sputnik Light ยังมีประสิทธิภาพสูงมากในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงของโรคและการต้องนอน โรงพยาบาล
 
 
Sputnik Light ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบฉีดสองเข็มบางชนิดซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา กล่าวคือ มี ประสิทธิภาพเหลือน้อยกว่า 50% ที่ระยะเวลา 5 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 
 
ทั้งนี้ ได้มีการส่งบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการได้รับวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ medRxiv ในสัปดาห์นี้
 
 
ขณะที่วัคซีน Sputnik V ชนิดฉีดสองเข็มได้รับอนุญาตให้ใช้ใน 70 ประเทศ คิดเป็นจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนดังกล่าวมากกว่า 4 พันล้านคน
 
 
วัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวได้รับอนุญาตให้ใช้ในมากกว่า 15 ประเทศ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนในอีก 30 ประเทศ
 
 
ทั้งนี้ Sputnik Light เป็นวัคซีนที่ใช้ในการฉีดกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น ๆ มาก่อนหน้าได้ทุกชนิด โดยข้อมูลเชิงบวกจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศอื่น ๆ ได้แสดงให้เห็นว่า Sputnik Light มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงเมื่อใช้ในการฉีดกระตุ้นในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนของผู้ผลิตรายอื่น
 
 
ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการกระตุ้นภูมิคุ้นกันต่อเชื้อสายพันธุ์เดลตาในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนอื่นจะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เด ลตาของวัคซีน Sputnik V คือสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 83% และป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 94%
 
 
ในวันนี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (The Russian Direct Investment Fund, RDIF หรือ Russia's Sovereign Wealth Fund) และ สถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุล ชีววิทยากามาเลยา (Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology) ได้ออกมาประกาศถึงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตา โดยศูนย์กามาเลยา (Gamaleya Center) ได้ส่งบทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ในการต้านไวรัสสายพันธุ์เดลตา ให้แก่ medRxiv: the preprint server for health sciences เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสัปดาห์นี้
 
I. ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะของวัคซีนเดี่ยว
 
บทความดังกล่าวระบุว่าการให้วัคซีน Sputnik Light เพียงอย่างเดียวแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตาได้ถึง 70% ในช่วงสามเดือนแรกหลังได้รับ วัคซีน โดยวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 75% เมื่อให้ในอาสาสมัครที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี Sputnik Light ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบฉีดสองเข็มบางชนิดซึ่ง พบว่ามีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา กล่าวคือ มีประสิทธิภาพเหลือน้อยกว่า 50% ที่ระยะเวลา 5 เดือนหลังได้รับวัคซีน
 
นอกจากนี้ การให้วัคซีน Sputnik Light ในฐานะวัคซีนเดี๋ยวยังมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดอาการรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลโดยผลวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่ทำการศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 28,000 รายที่ได้รับวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียว เทียบกับกลุ่มควบคุมจำนวน 5.6 ล้านรายซึ่งไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยในกรุงมอสโควในเดือนกรกฎาคม 2021
 
II. ประสิทธิภาพของ Sputnik Light ในฐานะวัคซีนกระตุ้น
 
สูตรการให้วัคซีนแบบเข็มเดียวของ Sputnik Light มีประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึง ความง่ายในการให้วัคซีน การเฝ้าระวังความปลอดภัย และตารางการฉีดวัคซีนซ้ำที่ยืดหยุ่นได้เมื่อใช้เป็นวัคซีน กระตุ้นประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในฐานะวัคซีนกระตุ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาหลังจากที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นจะใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการป้องกันการ ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาของวัคซีน Sputnik V คือสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 83% และป้องกันการเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลได้มากกว่า 94%
 
III. ข้อมูลจากการใช้งานจริงของ Sputnik Light และการศึกษาวิจัยเมื่อให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ
 
วัคซีน Sputnik Light ผลิตขึ้นจากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโรไทป์ 26 (human adenovirus serotype 26) ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกของ Sputnik V - วัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า ชนิดแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน วัคซีน Sputnik Light ได้รับอนุญาตให้ใช้ในมากกว่า 15 ประเทศ และอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนในอีก 30 ประเทศ โดยหน่วยงานพันธมิตรของ RDIF จากประเทศต่าง ๆ จะเป็นผู้ผลิตวัคซีน Sputnik Light ในมากกว่า 10 ประเทศ (อินเดีย จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม เม็กซิโก อาร์เจนตินา เซอร์เบีย ตุรกี ฯลฯ) และรวมถึงสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (The Serum Institute of India) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลก
 
Sputnik Light ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง จากข้อมูลการฉีดวัคซีนจริงในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพระหว่าง 78.6-83.7% ในผู้สูงอายุ ตามที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสุขภาพแห่งกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา (Ministry of Health of Buenos Aires, Argentina)นอกจากนี้ กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ของประเทศปารากวัยยังพบว่า Sputnik Light มีประสิทธิภาพถึง 93.5% จากการเก็บข้อมูลระหว่างการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องภายในประเทศต้องขอบคุณประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวที่ทำให้ในปัจจุบันวัคซีนดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของวัคซีนเดี่ยวและยังมีการศึกษาถึงการใช้ร่วม กับวัคซีนจากผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ
 
การฉีดกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนต่างชนิด ("ค็อกเทลวัคซีน (vaccine tail)" โดยใช้จากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโรไทป์ 26 เป็นองค์ประกอบแรกและใช้จากอะดิโนไวรัสก่อโรคในมนุษย์ ซีโร ไทป์ 5 (human adenovirus serotype 5) เป็นองค์ประกอบที่สองคือหัวใจหลักของ Sputnik V ซึ่งวิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ยาวนานกว่า และคงทนกว่า ทั้งนี้ RDIF ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นเพื่อร่วมกันทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนสูตรผสมระหว่างองค์ประกอบแรกของวัคซีน Sputnik V และวัคซีนชนิดอื่น ๆโดยกำลังทำการศึกษาวิจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในประเทศรัสเซีย อาร์เจนตินา อาร์เซอร์ไบจาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลอดจนประเทศอื่น ๆ
 
โดยเฉพาอย่างยิ่ง RDIF, กระทรวงสุขภาพแห่งประเทศอาร์เจนตินา กระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งประเทศอาร์เจนตินา(Ministry of Science of Argentina) และสถาบันวิทยาศาสตร์และ เทคนิคแห่งชาติอาร์เจนตินา (Consejo Nacional de Investigaciones Cient?ficas Y Tecnicas, CONICET) กำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและ ความปลอดภัยของการใช้วัคซีนสูตรผสม ระหว่าง Sputnik Light และวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca, Sinopharm และModerna ในเขตเมืองและจังหวัดของกรุงบัวโนสไอเรส รวมทั้งจัง หวัดซานลุยส์ คอร์โดบา และลา ริโอจา โดยผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นยืนยันถึงข้อมูลความปลอดภัยในระดับสูงของการใช้วัคซีนสูตรผสม โดยไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการได้ รับวัคซีน
 
ผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น จากการใช้วัคซีน AstraZeneca vaccine ร่วมกับ Sputnik Light ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในประเทศอาเซอร์ไบจานแสดงให้เห็นถึงการจับกันระหว่างแอนติบอดี กับโปรตีนหนาม (spiked protein, S-protein) ของไวรัส SARS-CoV-2 ในอาสาสมัคร 100% นอกจากนี้ การใช้วัคซีนสูตรผสมยังแสดงให้เห็นถึงข้อมูลความปลอดภัยในระดับสูงโดยไม่พบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหลังได้รัวัคซีนDenis Logunov, รองผู้อำนวยการของศูนย์กาเมลายา ให้ความเห็นว่า:"เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตาคือหนึ่งในสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดและมีอันตรายมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในบทความโดยศูนย์กาเมลายาแสดงให้เห็นว่า Sputnik Light ยังคงมี ประสิทธิภาพสูงหลังจากที่ได้รับวัคซีนผ่านไปหลายเดือน ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าวัคซีนบางชนิดอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่ได้เผยแพร่ไปแล้วในสื่อด้านวิทยาศาสตร์
 
สูตรการให้วัคซีนแบบเข็มเดียวทำให้วัคซีนนี้กลายเป็นทางออกที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้ง Sputnik Light ยังประสบความสำเร็จในการสร้างและรักษาภูมิ คุ้มกันหมู่ที่มีอยู่เมื่อใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น"Kirill Dmitriev, ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย (RDIF)กล่าวว่า:"ผลด้านประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวในการต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เดลตาเหนือกว่าวัคซีนแบบฉีดสองเข็มหลายชนิดอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญ ข้อมูลจาก ศูนย์กาเมลายายืนยันว่าวัคซีน Sputnik Light ชนิดฉีดเข็มเดียวคือหนึ่งในวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ดีที่สุด ซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากการศึกษาวิจัยจำนวนมาก
 
Sputnik Light ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะให้ในรูปแบของวัคซีนเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ โดยวัคซีนดังกล่าวมอบความยืดหยุ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร ส่งเสริม การฉีดวัคซีนเข็มแรกและมีประสิทธิภาพในการให้วัคซีนซ้ำสำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่นมาก่อน เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยที่สูงและประสิทธิภาพที่ดีของวัคซีน Sputnik Light สามารถก้าว ขึ้นมาเป็นวัคซีนกระตุ้นที่ดีที่สุดที่สามารถใช้ร่วมกับวัคซีนได้ทุกชนิดทั่วโลก และเป็นที่ต้องการอย่างสูงในทั่วทุกมุมโลกRDIF ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยในการใช้วัคซีน Sputnik Light ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นอย่างต่อเนื่อง และยังได้เชิญนักวิจัยอิสระระดับสากลและสถาบันทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกให้เข้าร่วมการ ศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าจากการใช้งานจริง"
 
Russian Direct Investment Fund (RDIF) หรือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 เพื่อการร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในประเทศรัสเซีย ร่วมกับหน่วยงานที่มีชื่อ เสียงในระดับสากลด้านการลงทุนทางการเงินและการวางกลยุทธ์ RDIF ทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งการลงทุนโดยตรงในระบบเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย บริษัทซึ่งทำหน้าที่บริหาร RDIF มีสำนักงาน หลักตั้งอยู่ในเมืองมอสโคว ปัจจุบัน RDIF มีประสบการณ์จากความสำเร็จในโครงการร่วมทุนและร่วมดำเนินงานในมากกว่า 80 โครงการซึ่งดำเนินการร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้านรูเบิล และครอบคลุม 95% ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ RDIF มีการจ้างงานประชากรมากกว่า 1 ล้านคน และสร้างรายได้เทียบเท่ากับ 6% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) ของประเทศรัสเซีย RDIF ได้จัดตั้งพันธมิตรเพื่อการร่วมวางกลยุทธ์กับผู้ลงทุนร่วมระดับสากลจากมากกว่า 18 ประเทศ คิด เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 40 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rdif.ru
 

แฟนคลับ [1]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  16415
  Comments
  17
  Fanclub
  1


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog