Press_413
ดู Blog ทั้งหมด

เปิดหลักสูตรสนับสนุนทันตแพทย์ใช้ปรอทอย่างปลอดภัยในหลายภาษา

เขียนโดย Press_413

สมาคมเวชศาสตร์และความเป็นพิษทางช่องปากสากล (International Academy of Oral Medicine and Toxicology หรือ IAOMT) มีความยินดีในการประกาศว่า หลักสูตรการใช้ปรอทอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนั้น เปิดให้ทันตแพทย์ทั่วโลกเข้าร่วมแล้ว โดยรองรับทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น โปรตุเกส และสเปน นอกจากนี้ ทางสมาคมยังให้บริการหลักสูตรดังกล่าวบนระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบใหม่ที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเรียนรู้วิธีลดความเสี่ยงในการรับพิษจากสารปรอทจากการอุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม ซึ่งมีสารปรอทอยู่ราว 50%

หลักสูตรดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค Safe Mercury Amalgam Removal Technique (SMART) ของ IAOMT ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนที่ทันตแพทย์นำไปใช้ได้ เพื่อปกป้องผู้ป่วย ตนเอง บุคลากร และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยการลดระดับสารปรอทที่อาจถูกปล่อยออกมาขณะนำวัสดุอุดฟันอะมัลกัมออก โดยหลักสูตรของ IAOMT นั้นประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผลงานมาแล้ว รวมถึงการแสดงวิดีโอและทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่ออธิบายจุดมุ่งหมายของมาตรการรักษาความปลอดภัยและแนวทางในการนำมาตรการเหล่านี้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมทางคลินิก

"นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในแวดวงทันตกรรม" ทันตแพทย์ David Edwards ประธานสมาคม IAOMT กล่าว "วัสดุอุดฟันสีเงินที่มีสารปรอทนั้นเป็นที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1800 ซึ่งยังมีผู้ใช้อยู่ถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ดี หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้ตกลงที่จะลดการใช้สารปรอท โดยได้ทำอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทันตแพทย์ควรศึกษาแนวปฏิบัติสมัยใหม่ที่สำคัญเหล่านี้เพื่อใช้ปรอทอย่างปลอดภัย"

IAOMT ได้พินิจพิจารณาบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ในเรื่องสารปรอทในทางทันตกรรมมาตั้งแต่ที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 โดยทางสมาคมได้นำความรู้ที่ได้ไปให้ความรู้แก่ผู้อื่น เพื่อชี้ให้เห็นความจำเป็นในการเลิกใช้สารที่เป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างสารปรอทในวัสดุอุดฟันอะมัลกัม เพราะสารปรอทมีความเสี่ยงร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ขณะเดียวกันสารปรอทในงานทันตกรรมยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมด้วย

IAOMT  เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองในโครงการ Global Mercury Partnership ของ UNEP โดยมีบทบาทในการเจรจาที่นำไปสู่การทำอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ตัวแทนของสมาคม IAOMT ยังเคยทำหน้าที่เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในการอธิบายให้เห็นความจำเป็นในการเลิกใช้สารปรอทในทางทันตกรรมต่อรัฐสภาสหรัฐ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐ (FDA) กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเสี่ยงทางสุขภาพที่อุบัติใหม่และค้นพบใหม่ ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลแห่งอื่น ๆ ทั่วโลก

ติดต่อ:
David Kennedy, DDS, IAOMT Public Relations Chair, info@iaomt.org 
International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT)
โทร: (863) 420-6373; เว็บไซต์: www.iaomt.org 

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1688679/IAMOT_Safety_Course.jpg

 

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น