Press_413
ดู Blog ทั้งหมด

CGTN: จีนฝากอนาคตของชาติไว้กับเยาวชน

เขียนโดย Press_413
สมุดปกขาวว่าด้วยเยาวชนฉบับแรกของจีนในชื่อ "เยาวชนของจีนในยุคสมัยใหม่" ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว ระบุว่า เยาวชนจีนในปัจจุบันเต็มไปด้วยความมั่นใจ ความหวัง และความรับผิดชอบ
 
เพื่อตอกย้ำความคาดหวังที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนมีต่อเยาวชนของชาติ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้เยาวชนช่วยกันรับหน้าที่สร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่และบรรลุความฝันของจีนในการฟื้นฟูประเทศ
 
ผู้นำจีนมีถ้อยแถลงดังกล่าวเมื่อวันอังคาร ในระหว่างพิธีฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน (Communist Youth League of China หรือ CYLC) ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนภายใต้การกำกับดูแลของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 
สร้างความแข็งแกร่งโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต
 
เหตุการณ์เคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ส่งผลให้ลัทธิมาร์กซ์ขยายใหญ่เติบโตไปทั่วประเทศจีน หลังจากนั้นสองปีได้มีการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้น และปีต่อมาสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การนำและการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 
ธรรมนูญของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนระบุว่า ทางองค์กรมีหน้าที่พัฒนาเยาวชนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมถึงเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมนิยมแบบจีนและลัทธิคอมมิวนิสต์ผ่านการปฏิบัติจริง ตลอดจนสนับสนุนและเป็นกำลังสำรองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวว่า พันธกิจในการก่อตั้งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนคือ การปฏิบัติตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยความแน่วแน่ รวมถึงการมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อพรรคและเพื่อประชาชน
 
นอกจากนี้ นายสี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงความสำเร็จของเยาวชนจีนตลอดศตวรรษที่ผ่านมา โดยระบุว่ากุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนทั้งในอดีตและอนาคตก็คือ ความเป็นผู้นำของพรรค ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า การอุทิศตนเพื่อฟื้นฟูประเทศ และความเชื่อที่หยั่งรากลึกในเยาวชนของชาติ
 
เดินหน้าฟื้นฟูประเทศ
 
ข้อมูลสถิติจากคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน ระบุว่า สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกกว่า 73.7 ล้านคนทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
สมาชิกราว 43.81 ล้านคนยังเป็นนักเรียน ส่วนที่เหลือมาจากองค์กรเอกชน สถาบันสาธารณะ ชุมชนเมืองและชนบท องค์กรทางสังคม และภาคส่วนอื่น ๆ
 
นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า สันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนควรให้การสนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับการสนับสนุนเยาวชน และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมแก่เยาวชน
 
นายสี จิ้นผิง ได้เปรียบเทียบการบรรลุความฝันของจีนกับการวิ่งผลัด พร้อมกับเรียกร้องให้เยาวชนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันฟื้นฟูประเทศ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ใจที่เปิดกว้าง และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของเยาวชน
 
ขณะเดียวกัน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า หน่วยงานทุกระดับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนควรให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะและพัฒนาสมาชิกของพรรคที่เป็นเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีนที่มีความโดดเด่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแก่นแท้ของประเทศสังคมนิยมอย่างจีนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป
 
https://news.cgtn.com/news/2022-05-10/Xi-addresses-gathering-celebrating-centenary-of-CYLC-19ULTMI6Suk/index.html
 
วิดีโอ - https://www.youtube.com/watch?v=3wQ7JnzdMBg
 

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น