Press_413
ดู Blog ทั้งหมด

เปิดตัวรายการ “แม่น้ำมหัศจรรย์: แม่น้ำเฮยหลงและแม่น้ำอุสสุรี”

เขียนโดย Press_413


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา "แม่น้ำมหัศจรรย์: แม่น้ำเฮยหลงและแม่น้ำอุสสุรี" (The Amazing Rivers: Heilong River & Ussuri River) รายการถ่ายทอดสดสื่อวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยสถานีโทรทัศน์เฮยหลงเจียง โดยถือเป็นครั้งแรกของสื่อจีนที่มีการประชาสัมพันธ์ความงดงามของแม่น้ำเฮยหลงเจียงและแม่น้ำอุสสุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสองสายที่กั้นระหว่างจีนกับรัสเซีย

ในระยะแรก ทางทีมงานจะบันทึกภาพแม่น้ำเฮยหลงโดยเริ่มตั้งแต่โม่เหอ ซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือสุดของจีน ผ่านพื้นที่ 11 เขตและเมือง ซึ่งรวมถึงเขตท่าเหอ เขตฮูหม่า และเมืองเฮยเหอ และบรรจบสู่ฝูหยวน เมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกสุดของจีน ตั้งแต่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเฮยหลงไปจนถึงสุดเขตพรมแดนของจีน การเดินทางกว่า 2,000 กิโลเมตรนี้ออกแบบมาเพื่อสำรวจอารยธรรมโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตลอดเส้นทาง วัฒนธรรมของจีนและรัสเซียจะปรากฎโฉมผ่านการถ่ายทอดสด พร้อมเผยให้เห็นความก้าวหน้าและการเปิดกว้างของจีน

แม่น้ำเฮยหลงเป็นแม่น้ำแบ่งเขตแดนที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสามของจีน โดยหล่อเลี้ยงอารยธรรมในภาคเหนือของจีนและก่อกำเนิดวัฒนธรรมประจำชาติวันวิจิตรงดงาม เฉกเช่นลุ่มแม่น้ำแยงซีและลุ่มแม่น้ำเหลือง ลุ่มแม่น้ำเฮยหลงถือเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีน ภายใต้รูปแบบของความหลากหลายอันเป็นเอกภาพของชนชาติจีน บนเรือที่แล่นไปตามแม่น้ำเฮยหลง กล้องจะนำเสนอวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นที่มีความหลากหลายอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทั้งการผสมผสานระหว่างพรมแดนและลักษณะประจำชาติ ตลอดจนการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

 "แม่น้ำมหัศจรรย์: แม่น้ำเฮยหลงและแม่น้ำอุสสุรี" เป็นโครงการด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมในมณฑลเฮยหลงเจียง ในยุคประวัติศาสตร์ใหม่แห่งการเปิดกว้างมณฑลไปสู่ภาคเหนือ ทางทีมงานจะมุ่งมั่นแนะนำและส่งเสริมทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวแม่น้ำสายนี้โดยละเอียด พร้อมสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่สำหรับแบรนด์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมเฮยหลงเจียงผ่านการบันทึกความจริงในหลากหลายมุมมองอย่างรอบด้านและเปี่ยมชีวิตชีวา

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1842950/Bashili_Great_Bay__Huma_County__Heilongjiang_Province.jpg
คำบรรยายภาพ - อ่าวใหญ่ปาสือหลี่ เขตฮูหม่า มณฑลเฮยหลงเจียง

วิดีโอ - https://mma.prnewswire.com/media/1842949/The_Amazing_Rivers_Heilong_River___Ussuri_River.mp4
คำบรรยายภาพ - แม่น้ำมหัศจรรย์ แม่น้ำเฮยหลงและแม่น้ำอุสสุรี

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น