ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ปัตตานี
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
da’vance
หาดใหญ่
เข้าร่วม