แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


เด็กดี คนละครสะท้อนจิตอาสา

Name : janyatrue < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ janyatrue
[ IP : 202.139.223.18 ]

Email / Msn: janyatrue(แอท)hotmail.com
วันที่: 22 เม.ย. 53 / 23:49

น้องวรกุล โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย แนะนำโครงการดีๆให้หล่าว  เด็กดีดอทคอม>>>>>>

โครงการบูรณาการกระบวนการละครกับจิตอาสาสำหรับเยาวชน

 

เครือข่ายหน้ากากเปลือย คือกลุ่มละครอาชีพที่สร้างสรรค์ละครมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำละคร เพื่อสร้างความสุขนิรันดร์ ให้กับคน และสังคม ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายหน้ากากเปลือย จึงได้จัดทำโครงการละครสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้อนาคตของชาติ ก้าวเดินไปอย่างมีสุข โดยผ่านกระบวนการละคร เพราะการฝึกฝนกระบวนการละครนั้น ทำให้ผู้ฝึกได้เข้าไปสำรวจจิตใจตัวเอง ทำให้รู้จักตัวเองและค้นพบศักยภาพภายในมากขึ้น รวมไปถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผู้อื่น และกลายเป็นการเข้าใจมนุษย์ในที่สุด อันนำมาซึ่งจิตสำนึกแห่งการรักษาไว้ซึ่งความงามทั้งในตัวเอง และ ผู้อื่น เนื่องจากละคร คือศาสตร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ ได้อย่างงดงาม และละเอียดอ่อน และทางเครือข่ายหน้ากากเปลือยเล็งเห็นว่า ในปัจจุบันนี้มีเยาวชนที่ประสบเรื่องราวหลากหลาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชน และหากเยาวชนได้สื่อสารออกไปด้วยศิลปะการละคร ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ต่อสังคมทันที ด้วยเหตุนี้เครือข่ายหน้ากากเปลือยจึงขอเสนอโครงการ โครงการบูรณาการกระบวนการละคร กับจิตอาสาสำหรับเยาวชน ขึ้นมา

วัตถุประสงค์ :

1. ใช้กระบวนการละครสร้างความตระหนัก้เรื่องจิตอาสาแก่เยาวชน
2. เยาวชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตนและสังคมออกมาเป็นละคร
3. สร้างแนวทางในการวางโครงสร้างเครือข่ายเยาวชนละครเพื่อจิตอาสา
4. เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เยาวชนมีโดยใช้ละครเป็นสื่อกลาง
5. เยาวชนสามารถพัฒนา หรือค้นหาตัวตนของคุณค่าตัวเองเจอได้จากการฝึกละคร อันจะนำมาซึ่งการตระหนักถึงคุณค่าของผู้อื่นและนำมาสู่การสร้างสรรค์สังคมอันเป็นสุขแสดงความคิดเห็น
ชื่อ Email / MSN
รูปตัวแทน ใส่รหัสตามรูป

พิมพ์ข้อความที่นี่!  • C o m m e n t
  • 1

    1