เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
4

ควิสคำถามคำตอบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี [1]

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 19 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 8 คน
เล่นเกมนี้
Computer and Technology Quizz[3]

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 8 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
Computer and Technology Quizz[2]

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 8 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 5 คน
เล่นเกมนี้
Computer and Technology Quizz[1]

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 7 ต.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 6 คน
เล่นเกมนี้