เอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่มีผลต่อการท่องเทียว
ตอนถัดไป

เอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่มีผลต่อการท่องเทียว
เกริ่นเรื่อง:
24 ก.ค. 52 , View: 15723 , Post : 26


เอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาที่มีผลต่อการท่องเทียว

 

ลักษณะทางศิลปกรรมสมัยอยุธยา

1.ประติมากรรมในการสร้างพระพุทธรูป  พุทธศตวรรษที่ 19 - 24

          อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุยาวนานถึง 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 - 2310 ศิลปะอยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองมีหลายแขนง ได้แก่ การประดับมุก การเขียนลายรดน้ำ ลวดลายปูนปั้น การแกะสลักไม้ และ เครื่องปั้นดินเผาลายเบญจรงค์ ฯลฯ ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปในสมัย อยุธยาไม่ค่อยรุ่งเรืองนัก ไม่มีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัด ลักษณะทั่วไปจะเป็น การผสมผสานศิลปะแบบอื่น ๆ มีพระวรกายคล้ายกับพระพุทธรูปอู่ทอง พระพักตร์ยาวแบบสุโขทัย พระเกตุมาลาเป็นหยักแหลมสูงรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่งแบบสุโขทัย สังฆาฏิใหญ่ปลายตัดตรง หรือสองแฉกแต่ไม่ เป็นเขี้ยวตะขาบ แบบเชียงแสน หรือสุโขทัย ตอนหลังนิยมสร้างพระพุทธ รูปทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช เป็นเอกลักษณ์เด่นในสมัยอยุธยา


 

2.สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ศิลปะสมัยอยุธยานิยมแบ่งออกเป็น 3 ยุค หรือ 3 ช่วง คือแบ่งเป็นสมัยอยุธยาตอนต้น สมัยอยุธยาตอนกลาง และสมัยอยุธยาตอนปลาย

                -ยุคต้นของกรุงศรีอยุธยาการสร้างวัดนิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด ปรางค์ที่สร้างขึ้นนี้เอาแบบอย่างมาจากปรางค์ขอม แต่ดัดแปลงให้ทรงชะลูดกว่า ทำย่อมุมมากขึ้นและยกฐานขึ้นสูงจนเกือบเท่าองค์ปรางค์ เช่น ปรางค์วัดพุทไธสวรรย์ วัดพระรามและวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031) นิยมสร้างเจดีย์ทรงลังกาแบบมีบัลลังก์เหลี่ยมเหนือองค์ระฆังกลม เช่น เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์  สำหรับโบสถ์และวิหารสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นอาคารขนาดใหญ่ จึงต้องมีเสารับเครื่องบนหลังคาภายในสองแถวและมีเสารับชายคาปีกนกภายนอกด้วย เช่น พระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุเป็นต้น

                -ยุคกลาง สมัยนี้มักสร้างสถูปและเจดีย์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นิยมสร้างเจดีย์แบบลังกาเช่นเดียวกับที่เคยสร้างในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดอยุธยา
สำหรับโบสถ์และวิหารในสมัยอยุธยาตอนกลางนั้น มีขนาดเล็กลง ก่อผนังทึบไม่มีเสารับน้ำหนักภายในอาคาร แต่ใช้ผนังรับน้ำหนักหลังคาแทน เลิกใช้เสาด้านข้าง แต่ใช้ทวยรับน้ำหนักชายคาปีกนก ตัวอย่างเช่นพระอุโบสถวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้น
                -ยุคปลายปลาย เป็นยุคที่ช่างฝีมือต่างๆเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกและชาวจีนมากขึ้น ทำให้ได้รับวิทยาการใหม่ๆมาปรับปรุงช่างฝีมือไทยให้ดีขึ้น มีการนำเอารูปแบบของศิลปะยุโรปเข้ามาผสม เช่นการเจาะหน้าต่างอาคารโค้งแหลมแบบศิลปะกอธิก และเริ่มสร้างอาคารสองชั้นได้แก่ ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธสวรรค์ จังหวัดอยุธยาเป็นต้น

 

นอกจากนั้นแล้วอยุธยายังมีลักษณะการปกครองแบบเทวราชา ซึ่งทำให้มีผลต่อระบบการปกครอง และด้านอื่นๆ ทั้งลักษณะการสร้างที่อยู่อาศัยของบรรดากษัตริย์ เจ้านาย และเชื้อพระวงศ์ต่างๆ ที่มีลักษณะวิจิตรงดงาม ราวยกเมืองสวรรค์ลงมาไว้บนผืนแผ่นดิน การจัดระบบวัง และการสร้างสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นแบบแผ่นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ก็แสดงถึงความรุ่งเรื่องและความชาญฉลาดของคนสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดี

และเนื่องจากอยุธยาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรื่องในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากการที่มีวัดวาอารามตั้งอยู่มากมาย จึงเป็นจุดเด่นให้เป็นที่นิยมท่องเที่ยวในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ดูมีความรู้ดีจังเลยคับพี่ปอย
  25 ก.ค. 52 / 16:01

  2 บอกว่า :
  เจ็บขี้
  10 พ.ย. 52 / 19:30

  3 บอกว่า :
  พี่ปอยเปิ่นดูมีความสุขแต้เจ้า
  28 พ.ย. 52 / 17:41

  4 บอกว่า :
  ขอบคุนมากค่ะๆๆๆ
  3 ธ.ค. 52 / 05:23

  5 บอกว่า :
  ขอบคุญคร้าบบ
  12 ธ.ค. 52 / 16:42

  6 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  1 ม.ค. 53 / 12:46

  7 บอกว่า :
  thank you very much
  21 ม.ค. 53 / 11:06

  8 บอกว่า :
  สุดยอด รักเทอแต่เทอไม่ตอบรัก
  12 ก.พ. 53 / 09:47

  9 บอกว่า :
  เยี่ยมเลยค่ะกำลังทัมงานส่งอาจารย์พอดีขอบคุงมากน่ะค่ะ
  18 ก.พ. 53 / 10:32

  10 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆๆๆ คราบ บ บ

  จะพรเซ้นเรื่องนี้อยู่พอดี ~

  ขอบคุณอะหลี เด้ออ อ !
  12 ส.ค. 53 / 12:20

  11 บอกว่า :
  สุดยอดเลยทีเดียว
  11 พ.ย. 53 / 12:19

  12 บอกว่า :
  ทำรายงานเรื่องนี้อยู่
  ขอบคุณนะคะ ^^
  12 พ.ย. 53 / 17:36

  13 บอกว่า :
  การปกครองสมัยสุโขทัย คำว่าทศพิธราชธรรมีความหมายว่าอย่างไรครับ
  15 พ.ย. 53 / 11:04

  14 บอกว่า :
  ขี้หักในค๊
  25 พ.ย. 53 / 19:41

  15 บอกว่า :
  ตายโหง- กระดึบ -น้ำผีนองสยองขวัญ- น้ำตาลแดง- อิทรีแดง- กวนมึนโอ - สึงเล็กๆที่เรียกว่ารัก- แฟนใหม่ ค๊
  25 พ.ย. 53 / 19:43

  16 บอกว่า :
  ขอบคุณมากค่ะ
  2 ก.พ. 54 / 18:55

  17 บอกว่า :
  สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  6 ก.พ. 54 / 14:22

  18 บอกว่า :
  สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  12 ก.พ. 54 / 21:21

  19 บอกว่า :
  สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  12 ก.พ. 54 / 21:23

  20 บอกว่า :
  น่าสนใจจังเลย

  อยากบอกว่า :
  15 ก.พ. 54 / 13:58

  21 บอกว่า :
  นานนานจะมีคนอนุรักษ์สักที
  15 ก.พ. 54 / 14:00

  22 บอกว่า :
  เนื้อหาก็ ok
  15 ก.พ. 54 / 14:02

  23 บอกว่า :
  ได้สาระมาก ครับ รูปฮามากเลย ครับ พี่ปอย
  28 ก.พ. 54 / 19:22

  24 บอกว่า :
  หาอารายมายเจอเลย
  31 พ.ค. 54 / 11:20

  25 บอกว่า :
  เมย์โคน่า...รักชอบ
  19 พ.ย. 54 / 13:10

  26 บอกว่า :
  ขอบคุณ
  20 ม.ค. 55 / 18:00

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  8
  Comments
  102
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog