ตารางงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ตอนก่อนหน้า

ตารางงานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เกริ่นเรื่อง: ปรับปรุงครั้งที่ 3 28 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55 , View: 833 , Post : 1


ปฏิทินปฏิบัติงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 3 28 พ.ย. 55)

จ.26 พ.ย. 55 ม.6/6ให้ความรู้ ประวัติ อ.พุทธมณฑล ณ ร.ร. รส.บศ.
พ.28 พ.ย. 55 งานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม
พฤ.29-ศ.30 พ.ย. โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ห้องโสต
ศ.30 พ.ย. 55 ม.6/8 โรยปูนขาวแบ่งพื้นที่ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล
อา.2 ธ.ค. 55 รับลงทะเบียนพระ ปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล
อา.2 ธ.ค. 55 นศท. ช่วยบริการพระ งานปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล
อา.2-จ.3 ธ.ค. 55 นักเรียนหอพักช่วยเหลือด้านอาหารงานปฏิบัติธรรม ค้างคืน ณ พุทธมณฑล
จ.3 ธ.ค. 55 ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน รอบ 2
จ.3 ธ.ค. 55 สอบนักธรรม ตรี โท เอก
จ.3 ธ.ค. 55 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค ครูผู้สอน
อ.4 ธ.ค. 55 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน รอบ 2
อ.4 ธ.ค. 55 งาน “วันพ่อแห่งชาติ”
พ.5 ธ.ค. 55 กลุ่มสาระวิทย์ ร่วมงาน “วันพ่อ” อ.พุทธมณฑล
พ.5 ธ.ค.55 ครู-นักเรียนหอพัก 60คน ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พุทธมณฑล
พ.5 ธ.ค. 55 ครู-นักเรียนหอพัก 10 คน ร่วมวางพานพุ่ม สำนักงานเทศบาล ต. ศาลายา
พฤ.6 ธ.ค. 55 ครู-นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรงานปฏิบัติธรรม พุทธมณฑล
ศ.7 ธ.ค. 55 ลูกเสือช่วยบริการพระกลับภูมิลำเนา พุทธมณฑล
ศ.7 ธ.ค. 55 นักเรียน ม.6 สอบ Pre-Onet หอประชุม
จ.10-พ.12 ธ.ค. 55 งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลาง จ. ระยอง
พ.12 ธ.ค. 55 ประเมินรางวัล ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ
จ.17-พฤ.20 ธ.ค. 55 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2/2555 ครูผู้สอน
ศ.28 ธ.ค. 55 งาน Happy NPK. Family Fantasia and Happy new Year 2013
ศ.4 ม.ค. 56 ส่งคะแนนสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่2/2555 ครูผู้สอน
ส.5-อา.6 ม.ค. 56 ม.6 สอบวิชาสามัญ 7 รายวิชา
ศ.11 ม.ค. 56 กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียน
ส.12 ม.ค. 56 งาน “วันเด็กแห่งชาติ” อ.พุทธมณฑล
ส.19 ม.ค. 56 แนะแนวนักเรียน ม.3 เรียนต่อ
พฤ. 24 ม.ค. 56 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง
ศ.25 ม.ค. 56 ม.3 สอบจัดแผนเพื่อเรียนต่อ ม.4
ส.26 ม.ค. 56 งานทอดผ้าป่ามหากุศล พัฒนาการศึกษา กภน.
จ. 28 ม.ค. 56 ส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีคะแนนไม่ถึง 50% ครูผู้สอน
จ. 28 ม.ค. 56 ส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% ครูผู้สอน
อ.29 ม.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค
อ.29 ม.ค.56 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคยื่นคำร้องขอมีสิทธ์สอบ
ส.2-อา.3 ก.พ. 56 สอบ o-net ม. 3
ส.9-อา.10 ก.พ. 56 สอบ o-net ม. 6
จ.11 ก.พ. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ครูผู้สอน
จ.11 ก.พ. 56 ส่งคะแนนเก็บ(ปพ.5) ครูผู้สอน
จ.11 ก.พ. 56 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ครูผู้สอน
พ.13-ศ.15 ก.พ. 56 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ เมืองทองธานี
พฤ.14 ก.พ. 56 ครู-นักเรียนหอพัก ร่วมงานวันครบรอบวันมรณภาพ พระอุบาลี วัดไร่ขิง
พฤ.14-จ.18 ก.พ. 56 รับนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4
จ.25 ก.พ. 56 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ร่วมงานวันมาฆบูชา พุทธมณฑล
จ.25 ก.พ.-ศ.1 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
จ.25 ก.พ.-ศ.1 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555
พฤ. 28 ก.พ. 56 งานราตรีแก้วกาญจนา
.....ก.พ. 56 ครู-นักเรียนหอพัก ช่วยเหลือด้านอาหาร อบรมบาลีก่อนสอบ วัดไร่ขิง
จ.11 มี.ค. 56 ส่ง ปพ.5 ครูผู้สอน
อ. 12 มี.ค. 56 ตรวจทาน ปพ.5 ครูผู้สอน
พ.13 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบ ม.3,6
พ.13-ศ.15 มี.ค. 56 สอบแก้ตัว ม.3,6 ครั้งที่ 1
ศ.15 มี.ค. 56 ประการผลสอบ ม. 1,2,4,5
จ.18 มี.ค. 56 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ม.3,6 ครูผู้สอน
จ.18-พฤ.21 มี.ค. 56 สอบแก้ตัว ม.3,6 ครั้งที่ 2
จ.18-พฤ.21 มี.ค. 56 สอบแก้ตัว ม.1,2,4,5 ครั้งที่ 1
ศ.22 มี.ค. 56 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ม.3,6
ศ.22 มี.ค. 56 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ม.1,2,4,5
จ.25-พฤ.28 มี.ค. 56 สอบแก้ตัว ม.1,2,4,5 ครั้งที่ 2
ศ.29 มี.ค. 56 ส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ม.1,2,4,5
ศ.29 มี.ค. 56 อนุมัติการจบหลักสูตร ม.3,6
ศ.29 มี.ค. 56 พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ ม.6
ศ.29 มี.ค. 56 ม.3 รับ ปพ.6และเอกสารการจบการศึกษา
ส.30 มี.ค.56 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
พฤ.18-อ.30 เม.ย. 56 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4 ใหม่
……เม.ย. 56 ครู-นักเรียนช่วยงานประจำปีวัดไร่ขิง
พฤ.16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ศ.24 พ.ค. 56 กลุ่มสาระภาษาไทย ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธมณฑล
จ.24 มิ.ย. 56 วันเกียรติยศ วิชาการ
พฤ.27 มิ.ย. 56 ครู-นักเรียนหอพัก ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด พระราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง
จ.1 ก.ค. 56 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่1/2556 ครูผู้สอน
จ.15-ศ.19 ก.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2556
จ.22 ก.ค. 56 กลุ่มสาระสุขศึกษา, ศิลปะ ร่วมงานวันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล
พ.24-พฤ.25 ก.ค. 56 งานเปิดบ้านวิชาการ
จ29 ก.ค. 56 ส่งคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2556
จ.12 ส.ค.56 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อ.พุทธมณฑล
ศ. 16 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
..........ส.ค. 56 นักเรียน ม.4 ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อ.20 ส.ค. 56 แจ้งผลการเรียนแก่ผู้ปกครอง
จ.9 ก.ย. 56 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1/2556 ครูผู้สอน
.....ก.ย. 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมงานเทศน์มหาชาติ พุทธมณฑล
.....ก.ย. 56 ครู-นักเรียนหอพัก ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดไร่ขิง
อ.24 ก.ย. 56 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา รวมงาน “วันมหิดล” มหาวิทยาลัยมหิดล
พ. 23 ต.ค. 56 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร่วมงาน “วันปิยมหาราช” อ.พุทธมณฑล
จ.23-ศ.27 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
พ. 9 ต.ค. 56 ส่งปพ.5 ครูผู้สอน
พฤ. 10 ต.ค. 56 ตรวจทานปพ.5 ครูผู้สอน
ส.12 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2556
ศ.1 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2556
ศ.1 พ.ย. 56 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 / 2556
…….พ.ย. 56 งานประเพณีตักบาตรท้องน้ำ ณ วัดสุวรรณาราม
พฤ. 5 ธ.ค. 56 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ร่วมงาน “ วันพ่อแห่งงชาติ” อ.พุทธมณฑล

หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง และจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ในฉบับต่อๆไป โดยให้ถือฉบับล่าสุดเป็นสำคัญ

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ที่มา >> http://www.facebook.com/groups/indy.kjn/permalink/479607375417785/ [อาจารย์สำเริง อยู่ประจำ]

  ไม่น่าเลื่อนกาญจนาเกมส์เลย.....
  28 พ.ย. 55 / 18:24

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  7
  Comments
  2
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บบล็อกๆ

  KikiZaru
       อัพเดท 12 ส.ค. 54

       อัพเดท 29 พ.ย. 53
  ★Pokers,,Pokers,Damm
       อัพเดท 29 พ.ค. 53

       อัพเดท 2 พ.ค. 53

       อัพเดท 7 ม.ค. 53