ลันเตา
 Typeเต่า
 Levelวัยชรา
 Sexเพศเมีย
 Age5012 วัน
บ้านหลังน้อยเกาะตัวเจ้าไปไหนไหน สี่เท้าพาไปทุกแห่งหน คลืบและคลานด้วยสามารถของใจตน หวังเพียงคนจะรักและเมตตา