Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ kira1827

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นKouki
3 คำที่คือตัวฉัน "Don't" , "have" , "anything"
การเรียนGood
งานอดิเรกPlay a game
นิยามของฉันCrazy
เป้าหมายชีวิตDoctor
อดีต-
ปัจจุบันStudying
อนาคตDoctor
คติประจำใจ-
สิ่งที่ดีที่สุดAnime
ภาพยนตร์ที่ชอบThe world war z
ดนตรีที่ชอบPiano
หนังสือที่ชอบ-
อาหารที่ชอบ-
กีฬาที่ชอบBasketball
ชอบทำอะไรใน Dek-DWriter
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าDo you crazy?

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ไม่ระบุ

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์ ไม่แสดง
เบอร์มือถือ ไม่แสดง