แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    My Hall of Fame
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์ของฉัน

จำนรรจ์รัก
 • โดย : ฉัตรเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 18-29 ตุลาคม 2560

 • อาณัติกามเทพ
 • โดย : - ฉั ต ร เ ก ล้ า -
 • สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 29 มีนาคม 2560

 • วิวาห์ในม่านรัก
 • โดย : - ฉัตรเกล้า -
 • สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : กันยายน 2559

 • วิวาห์อาญารัก
 • โดย : รัก โรแมนติก แซ่บ ฟิน
 • สำนักพิมพ์ : เขียนฝัน
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : ตุลาคม 2556

 • อุบัติรักนิรันดร์
 • โดย : ฉัตรเกล้า
 • สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า 2000
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 2 มีนาคม 2556

 • เพลิงสิเน่หาใต้เงาใจ -- Touch Publishing
 • โดย : แพรวพรรณราย
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : 29 มี.ค. - 8 เม.ย 2556 (งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41)

 • ลิขิตรักเงาหัวใจ
 • โดย : แพรวพรรณราย
 • สำนักพิมพ์ : Touch Publishing
 • ประเภท : ซึ้งกินใจ
 • วันที่จัดจำหน่าย : มิถุนายน 2555 • Hall of Fame  
  8
  Comments  
  18,386
  Fanclub  
  32,767

      Favorite Writer
  งานเขียนที่น่าติดตาม ล่าสุด