แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
11

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชาพื้นฐานสถาปัตย์

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 22 พ.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 162 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 22 พ.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 45 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ ศ 33101และ ศ 33102 ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 23 ม.ค. 65 )
มีเพื่อนมาเล่น 344 คน
เล่นเกมนี้
1 แบบทดสอบกลางภาค รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ33102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 19 ธ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 324 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ ศิลปะตะวันตกและตะวันออก

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 21 พ.ย. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 690 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ศ33101 และศ32102 ทัศนศิลป์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 479 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ศ30203 วาดเส้น

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 59 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 พ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 486 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบ ปลายภาคเรียน รายวิชาทัศนศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 28 ก.พ. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 620 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบกลางภาค รายวิชาทัศนศิลป์(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 10 ม.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 779 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องงานประติมากรรม

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 30 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 1111 คน
เล่นเกมนี้