แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
7

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง รูปแบบงานทัศนศิลป์ ศิลปะตะวันตกและตะวันออก

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 21 พ.ย. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 282 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา ศ33102 ทัศนศิลป์

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 373 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา ศ30203 วาดเส้น

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 59 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 พ.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 161 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบปลายภาค รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 28 ก.พ. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 572 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบกลางภาค(รายวิชาทัศนศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 9 ม.ค. 64 )
มีเพื่อนมาเล่น 484 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องงานประติมากรรม

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 30 พ.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 908 คน
เล่นเกมนี้