Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ kthanapron

Ti amo


jag älskar dig


Rakastan sinua


我愛你


รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นKoonG
3 คำที่คือตัวฉัน "pazzesco" , "pazzesco" , "pazzesco"
การเรียนSegreti
งานอดิเรกLeggi romanzo
นิยามของฉันIl suo amore il più
เป้าหมายชีวิตAvvocati
อดีตSegreti
ปัจจุบันSegreti
อนาคตSegreti
คติประจำใจDove c'è una volontà c'è un modo
สิ่งที่ดีที่สุดMamma
ภาพยนตร์ที่ชอบNo preferiti
ดนตรีที่ชอบNo preferiti
หนังสือที่ชอบRomanzo
อาหารที่ชอบNo preferiti
กีฬาที่ชอบPallacanestro
ชอบทำอะไรใน Dek-DLeggi News
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าIl suo amore il più

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง