My Writer - Updated
งานเขียนล่าสุด

Netora [ 1 ตอน ]
เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาในยุคที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์กึ่งสัตว์ที่เรียกว่า อนิม่า
Type :เรื่องยาว > แฟนตาซี
Upd : 19 ก.ค. 59 / 19:47 , Fanclub : 0
Tags : ยังไม่มี
Rating
0%
View - 25
Comment - 1

Secret of Time ปริศนากาลเวลา [ 1 ตอน ]
อนาคตคือสิ่งที่ไม่อาจล่วงรู้ อดีตคือสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเรื่องราวในอดีตเกิดขึ้นเพราะคนจากอนาคตล่ะ ยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวการข้ามเวลาของคนกลุ่มหนึ่งที่ทำให้อดีต ปัจจุบัน และอาคตมาบรรจบกัน
Type :เรื่องยาว > แฟนตาซี
Upd : 24 มิ.ย. 58 / 21:28 , Fanclub : 0
Tags : ไซไฟ, แฟนตาซี, ย้อนเวลา, อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต
Rating
0%
View - 129
Comment - 0

ความฝัน วิญญาณ หัวใจ (กลอน)
กลอนเน่าๆ ที่เกิดจากอารมณ์พาไป
Type :เรื่องสั้น > กลอน
Upd : 6 ก.ค. 56 / 22:32 , Fanclub : 0
Tags : ความฝัน วิญญาณ หัวใจ
Rating
0%
View - 66
Comment - 0

ทางเลือก...จุดยืน (กลอน)
กลอนเน่าๆ ที่เกิจากอารมณ์พาไป
Type :เรื่องสั้น > กลอน
Upd : 6 ก.ค. 56 / 22:31 , Fanclub : 0
Tags : มีตัวตน, ไร้ตัวตน
Rating
0%
View - 176
Comment - 4Story  
4
Comments  
6
Fanclub  
-131

    Favorite Writer
งานเขียนที่น่าติดตาม