คัดลอกลิงก์เเล้ว

ยอดวิวรวม

4,377

ยอดวิวเดือนนี้

1

ยอดวิวรวม


4,377

ความคิดเห็น


299

คนติดตาม


28
เรทติ้ง : 100 % จำนวนโหวต : 1
จำนวนตอน : 12 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  4 ส.ค. 55 / 14:50 น.
นิยาย Fic naruto Ҩҡ♥ Fic naruto ความตายมิอาจพราก♥ | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้

พ ร ะ เ อ ก แ ล ะ น า ง เ อ ก ข อ ง เ ร า   

อุ จิ   สึ

 

 

                                รู    กุ

สวัสดีจ้า

 

=W=;;)

เป็นนักเขียนมือใหม่นะจ๊ะ


ถ้าถามว่าทำไมถึงเปิดเรื่องนี้ขึ้น?คงต้องตอบว่าสนองนี้ดตัวเองฮะ
อัพตามอารมณ์ซึ่งอารมณ์ก็ขึ้นอยู่กับคอมเม้นต์555
ส่วนสรรพนามเรียกเค้าอะไรก็ได้ตามสบายไม่ถือแต่อย่าเล่นหัว(?)ถือนะฮะเรียกไรเตอร์ เรียกชื่อได้ไม่ว่ากันฮะ
เป็นคนชอบมาก คิดลึก (?)
โปรดอย่าเชียร์ให้เกะกดกุเพราะในฟิคเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้
โดยคุณไม่รู้ตัวแม้พระและนางจะอายุ5ขวบก็ตาม==;;
อยากบอกว่าตัวเองเป็นทอมฮะแต่ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าyuri yaoi ตลอดจนnormalก็เคยจิ้นมาหมดแล้วฮะ555แต่ขอบอกว่าไม่ใช่ไบหรือไบเซ็กชวลนะเออ

ถ้าเค้าดองทวงได้ไม่ถือเพราะเค้าจะดองโดยไม่รู้ตัว555

อาทิเช่น ในช่วงเวลาที่เค้าดองกิจกรรมที่เค้าทำก็คือ อ่านฟิค โดจิน อ่านนิยาย

ถ้าไม่เตือนถือว่าไม่สนแล้วเค้าก็จะตะลาล้า~ ตามภาษาคนลั้นลาต่อไป55เพราะถือว่าไม่มีคนอ่านฮะ ไถ่ถามได้เกือบทุกอย่างยกเว้นเพศเพราะตัวเชนเองก็ไม่รู้เหมือนกัน5555  

AGE :: 14 ปีฮะเรียกพี่เรียกน้องตามสบายแต่อย่าเรียกยายเพราะยังไม่ถึงเวลา(?)

โอเคหมดเวลาไร้สาระละ เชิญclick Fanficอ่านโลดดดดด

 

 

 

เ พิ่ ง เ ค ย แ ต่ ง นิ ย า ย ห รื อ ฟิ ค เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก (เ รื่ อ ง ที่ แล้ ว คื อค รั้ ง   แ ร กใ น ชี วิ ต 5 5 5 +

ค รั้ ง นี้ เป็ น ค รั้ ง ที่ ส อ ง ใ น ชี วิ ต ที่ แ ต่ ง อ ะ ไ ร แ บ บ นี้
แ ต่  ขี้ เ กี  ย จ จ ะ ม า นั่ ง บั ง คั บ ใ ห้ เ ม้ นต์ กั บ โ ห ว ต แ ล ะ   เ บื่ อ อ่ ะ
 ช อ บ ก็ เ ม้ น ต์ ไ ม่ ช อ บ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง เ ม้ น ต์   ต า ม ส บ าย แ ต่ จ ะ มี เ ก ณ ฑ์ ใ ห้ บ า ง ต อ น ถ้ า ไ ม่ มี ค น แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ ริ งๆ เ พ ร า ะเ ร าอ ย าก รู้ ว่ าต อ น นี้เ ร าแ ต่ ง เ ป็น อ ย่ า งไ รบ้ า ง ต า มส บ า ย แต่ ถ้ า เม้ น ต์ต า ม เก ณฑ์ เ ช นก็ อั พ ตา มกำ หน ด เท่ า นี้ห ล่ะ ค่ ะ  จ บข่ า ว. . .
ไ ม่ ช อ บก็ ปิ ด ไป เรื่อ ง นี้ ซา กุ ระ จ ะ ออ ก แน ว ขี้อ้ อน เก ะ ก็ โค ต ร ห ว ง  แล ะ จ้ อ งจ ะ จั บก ด   จ บก า ร อ ธิ บา ย เ บื้อ งต้ น
ข อ ข อ บ คุ ณ   ทุ ก ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ค่ ะ


วิ จ า ร ณ์ ไ ด้ แ ต่ อ ย่ า แ ร ง ม า ก เ ป็ น พ ว ก จิ ต ต ก ง่ า ย 5 5 5 +


จ บ ข่ า ว ก า ร บ่ น 5 5 5 + ไ ม่ ข อ พู ด อ ะ ไ ร ม า ก แ ล้ ว เ อ่ อ เ รื่ อ ง นี้ จ ะ แ ต่ ง แ บ บ ย้ อ น ยุ ค

 เ ห ตุ ผ ล ? ? เ พ ร า ะ มั น ดู ข ลั ง ดี 5 5 5 +

 

นี่..ห า ก ว่ า ข้ า ห า ย ไ ป..ท่ า น จ ะ เ สี ย ใ จ รึ ไ ม่ กั น ? :: ซ า กุ ร ะ

เ จ้ า พู ด อ ะ ไ ร น่ ะ ? ซ า กุ ร ะ เ จ้ า ล้ อ ข้ า เ ล่ น รึ อ ย่ า ง ไ ร ? ข้ า มิ ย อ ม ห ร อ ก... ข้ า ส า บ า น ข้ า จ ะ มิ มี วั น จ ะ ป ล่ อ ย เ จ้ า ไ ป ! ! ::ซ า สึ เ ก ะ

งั้ น เ ห ร อ   ข อ บ คุ ณ น ะ จ๊ ะ ซ า สึ เ ก ะ คุ ง ... ::ซ า กุ ร ะ
โพล128117

Fic naruto ความตายมิอาจพราก♥
Fic naruto ความตายมิอาจพราก♥

แบนเนอร์เรื่องนี้ค่ะ อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยก็ขออภัยด้วยค่ะ555+


ขอบคุณธีมจาก
Cinnamon Theme

อ้อแล้วก็ขอความร่วมมือสักนิดนะคะ

1.ห้ามก๊อบปีสิ่งใดๆก็ตามที่บทความนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาบรรยายแบบเหมือนเป๊ะ

2กรุณาเม้นต์ไม่เม้นต์ไม่อัพ มาตราการนี้เพื่อเหล่านักอ่านเงาโดยเฉพาะ

3ขณะนี้บางช่วงเวลาไม่สะดวกแก่การอัพโปรดทำความเข้าใจนะคะ

4โปรดทำการกฎระเบียบที่บัญญัติไว้ตามที่กล่าวมานะคะ

 5.แล้วก็อย่าลืมเม้นต์และแอดเป็นแฟนนะเคอะ>0<(???)
 


สารบัญ อัปเดต 4 ส.ค. 55 / 14:50

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ PhoLiMiORu-KaRiN;P จากทั้งหมด 9 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

299 ความคิดเห็น

 1. #299 NYX@Angle (@kirisaki_naoto) (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 / 20:44
  อยากให้อัพต่อจัง
  #299
  0
 2. #298 Yuri Yurina (=w=) SSCX (@ned1991) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 / 00:22
  เด็กห้าขวบมันหื่นขนาดนี้เลย??
  #298
  0
 3. #297 Yuri Yurina (=w=) SSCX (@ned1991) (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 / 00:16
  แกมันหื่นนนนนนนนน -..- หนูกุจะรู้ตัวไหมอ่า
  #297
  0
 4. #296 Yuri Yurina (=w=) SSCX (@ned1991) (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 / 00:10
  ซากุระน้อยผู้เป็นเหยื่อ??
  #296
  0
 5. #295 Yuri Yurina (=w=) SSCX (@ned1991) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 / 00:03
  แต่ละคน... โหสสาสสสสสสสสสสสส -_-;;; หนูกุผู้ใสซื่อคงจะไม่รู้
  #295
  0
 6. #294 Yuri Yurina (=w=) SSCX (@ned1991) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 / 23:53
  นี่มันเด็กห้าขวบแน่เรอะ?
  #294
  0
 7. #293 1379568 (@1379568) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 / 20:05
  ฟินานน
  #293
  0
 8. #292 ViyadaLpb (@ViyadaLpb) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 / 11:25
  ใคกันน่ะที่เปันคนมาขัดขวาง
  #292
  0
 9. #291 sasusaku (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 02:15
  ไรท์หายไปไหนนนนนนนนนนนนน p01เอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไป ยอมรับว่าแกมันหื่นเกะ
  #291
  0
 10. #290 s-s l-n c-r (@0980588245sslncr) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 02:12
  po1ไปเลยจัดมาอย่าให้เสีย ไอร่หื่น (แกก็หื่นไม่แพ้มันหละ)หรอ(เออ:อิเกะ) รีบมาอัพนะค่ะไรท์ สู้นะ เกะแกมันนินะ

  #290
  0
 11. #289 ธัญญา (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 02:08
  โหวต p01 เลยเกะรุกเลยลูก เดี่ยวนะเกะที่แกบอกว่า มิว่าสัมผัสไหนที่เคย.... แสดงว่าแกมีอะไรมาก่อนจะมีกับซากุระนะสิ

  ไอร่หื่นนนนนนนนนนนนนนนนน เป็นเด็กเป็นเล็กทำไหมถึงได้หื่นขนานนี้
  #289
  0
 12. #288 s-s l-n c-r (@0980588245sslncr) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:42
  รออยู่นะ
  #288
  0
 13. #287 s-s l-n c-r (@0980588245sslncr) (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:07
  สนุกมากเลยค่าาาไรท์พึ่งเห็นก็อย่าว่ากันเด้อ
  #287
  0
 14. #286 เมธินี (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:06
  สนุกมากเลย ท่านเกะทำตามใจเถอะแต่มันไม่เร็วเกินไปหรอ
  #286
  0
 15. #285 ชินณกร (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:05
  ท่านเกะแกหื่นมมากเลยรู้ตัวเปล่า
  #285
  0
 16. #284 ธัญญา (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:03
  ไรท์ใจเย็นก่อนแล้วรีดที่น่ารัก(?)ละ จะเอายังไง เกะแกก็ให้อายุอานาสมควรก่อนก็ไม่ได้
  #284
  0
 17. #283 sasusaku (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 30 มีนาคม 2558 / 00:01
  น่ารักมากเกะทำตามใจตัวเองเลย
  #283
  0
 18. #282 s-s l-n c-r (@0980588245sslncr) (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:47
  เกะหึงแรงสุดยอด
  #282
  0
 19. #281 เมธินี (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:46
  สนุกมากกกกกเลยค่าาาาาอยากรู้ว่าอิเกะจะทำโทษยังไงน่าาาาาาา
  #281
  0
 20. #280 ชินณกร (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:44
  เกิดศึกชิงนางสะแล้วท่าเกะก็หึงแรงนะเนี่ย
  #280
  0
 21. #279 ธัญญา (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:42
  บทลงโทษหรอคืออะไรอยากรู้จังค่าาาาาาาาาาาาาา
  #279
  0
 22. #278 sasusaku (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:41
  น่ารักมากเลยยค่าาาา
  #278
  0
 23. #277 sasusaku (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:20
  อยากเป็นซากุระอะ
  #277
  0
 24. #276 s-s l-n c-r (@0980588245sslncr) (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:19


  เทมี่ เธอคงไม่คิดอะไรกับซากุระใช่ปะ

  #276
  0
 25. #275 ชินณกร (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 29 มีนาคม 2558 / 23:12
  เกะแกก็นะ หื่นขนาดนี้แล้วตอนโตจะขนาดไหน
  #275
  0