ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
รามคำแหง
วิทยาศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
NET DESIGN
PARAGON
เข้าร่วม