mdici435
ดู Blog ทั้งหมด

5 ข้อที่ต้องรู้เพื่อลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

เขียนโดย mdici435

อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นอาการของโรคหลอดเลือดในสมอง หรือ Stroke เกิดจากการที่เซลล์สมองขาดเลือด โดยมีสาเหตุจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (ischemic stroke หรือ thrombosis)  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากถึง 80% และอีก 20 % คือสาเหตุจากการมีเลือดออกในสมอง (bleeding หรือ haemorrhage)

 

5 ข้อที่ต้องรู้เพื่อลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น หากสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อ้วน ขาดการออกกำลังกาย เป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดส่วนปลาย และหัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมถึงผู้มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองในครอบครัว

2. อาการเส้นเลือดสมองแตก พบมักเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ได้แก่ แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพซ้อน มองไม่เห็นครึ่งซีก หรือมองไม่เห็นเลย เวียนศีรษะ โคลงเคลง ทรงตัวไม่ได้ ปวดศีรษะรุนแรงต่างจากที่เคยปวดเป็นประจำ หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

3. ความดันโลหิตสูง ปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดในสมองแตก แต่ควบคุมได้ หากสามารถคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้จะสามารถลดความเสี่ยงลงประมาณ 30 – 40% โดยการควบคุมอาหารโดยเฉพาะอาหารมันและเค็ม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรับประทานยาลดความดัน และพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัด

4. ผู้สูงอายุหกล้ม ทำให้เส้นเลือดสมองแตกใช่หรือไม่? แต่การหกล้มไม่ใช่สาเหตุของภาวะเส้นเลือดสมองแตก หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต ในทางกลับกัน โรคเส้นเลือดสมองแตกมักเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยหกล้ม

5. โรคเส้นเลือดสมอง ทำให้เป็นอัมพาตทุกรายจริงหรือ? ในบางคนอาจมีอาการเพียงชั่วคราวแล้วหายไปภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง เรียกว่าภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack -TIA) ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก หลายๆ รายสามารถกลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติได้

 

การดูแลผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตหลังการรักษาข้อสำคัญคือควรหมั่นให้กำลังใจผู้ป่วย ควบคุมความเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคเส้นเลือดสมอง ดูแลเรื่องการรับประทานยา และอาหารที่มีประโยชน์ ที่สำคัญคือการดูแลให้ผู้ป่วยทำกายภาพเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น