Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ measama


2


3


4


รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นmae(เม)
3 คำที่คือตัวฉัน "YOOSU" , "TVXQ!" , "FIC"
การเรียน
งานอดิเรกคุ้ยฟิค
นิยามของฉันค้างคาว...
เป้าหมายชีวิต
อดีตบ้า
ปัจจุบันยังคงบ้าอยู่
อนาคตก็น่าจะบ้าต่อไป...
คติประจำใจไม่มีทางรู้หรอกว่าทำอะไรได้บ้าง จนกว่าจะลงมือทำ
สิ่งที่ดีที่สุดYOOSU
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบROCK, POP
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบฟิคYOOSU...
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dยังคงคุ้ยฟิคต่อไป...
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์ ไม่แสดง
เบอร์มือถือ ไม่แสดง