My Writer - Updated
+ Ma

❥infinite ✡ ❛ Beautiful ❜ ↝ GYUWOO [ 4 ตอน ]
เรื่องราวของคนตาขีดที่ก่อกวนการเล่นเกมของนัมอูฮยอน จนในที่สุดก็กลายเป็นคนกวนใจ แย่ที่สุดเลย! #ฟิคอูฮยอนติดเกม
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 27 มี.ค. 59 / 01:50 , Fanclub : 53
Tags : gyuwoo, leadnam, woohyun, sungkyu, sunggyu, namu, infnite, fic infinite
Rating
0%
View - 1,493
Comment - 21

[OS] :♡gyuwoo ; Broadway & Warmth
And your warmth slowly wraps around my heart. Boy, can't you see ?
Type :เรื่องสั้น > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 20 ม.ค. 59 / 00:26 , Fanclub : 11
Tags : gyuwoo, sunggyu, woohyun, infinite
Rating
0%
View - 748
Comment - 1

[OS] :♡gyuwoo Special Meeting

Type :เรื่องสั้น > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 23 พ.ย. 58 / 12:21 , Fanclub : 10
Tags : gyuwoo, Sunggyu, Woohyun, INFINITE, sungkyu, Woogyu, Special Meeting
Rating
0%
View - 733
Comment - 2

°sf แก้บน ╮gyuwoo #Bad1stWin C A N D Y [ 1 ตอน ]
SF gyuwoo แก้บน #Bad1stWin
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคเกาหลี
Upd : 3 ส.ค. 58 / 12:40 , Fanclub : 11
Tags : gyuwoo, leadnam, Sunggyu, Woohyun, กยูอู, ซองกยู, อูฮยอน, candy, Infinite, อินฟินิท
Rating
0%
View - 739
Comment - 2

✖ fic infinite ❥ Give Love YeolxMyung ✖ [ 1 ตอน ]
เรื่องที่คิดว่าแย่ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆก็ได้นะ...:) start : 04/01/15 end : ../../..
Type :เรื่องยาว > แฟนฟิคอื่นๆ
Upd : 24 ม.ค. 58 / 20:28 , Fanclub : 5
Tags : ฟิคอินฟินิท, myungyeol, yeolmyung, Seongyeol, Myungsoo, Infinite, fic Infinite, มยองยอล, ยอลมยอง, fic give love
Rating
0%
View - 928
Comment - 0    My Fanclub
แฟนคลับของฉัน


ดูทั้งหมด 87 คน


Story  
5
Comments  
28
Fanclub  
87

    Favorite Writer
งานเขียนที่น่าติดตาม ล่าสุด