กลอนสุภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตอนถัดไป

กลอนสุภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ
เกริ่นเรื่อง: รวมกลอนสุภาพที่เกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ
12 ม.ค. 56 , View: 102192 , Post : 90


29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ                            

กลอนสุภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ

   เราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติ                           ให้องอาจอยู่คู่ฟ้าเมืองไทย
ควรรีบเร่งศึกษาและใส่ใจ                                    กับคำไทยและสิ่งที่ดีงามเอย  


   ภาษาชาตินั้นคือภาษาไทย                               ศิวิไลซ์ในอักขระภาษาศิลป์
ก่อกำเนิดกลอนกานท์ทั่วแผ่นดิน                          ไทยไม่สิ้นกวีแท้อย่างแน่นอน

   เห็นกลอนกานท์วรรณกรรมที่ล้ำค่า                     งามสง่าร้อยลำนำเรียงอักษร
เป็นบทกวีที่ไพเราะทุกคำกลอน                            และสะท้อนความเป็นไทยตลอดมา

   หนึ่งคุณครูกระดาษทรายก็หมายมุ่ง                    หวังผดุงวงศ์กวีเป็นนักหนา
จึงพากเพียรเขียนแต่งตลอดมา                            เพียงหวังว่าเป็นต้นกล้าแห่งวงวรรณฯ
                                                                                                       
                                                               ขอขอบคุณ คุณอรุโณทัย  

   เอกลักษณ์ภาษาไทยจำให้มั่น                            จงช่วยกันรักษาไว้ใช่นิ่งเฉย
จรรโลงรักษ์อักษรไทยไม่ละเลย                            จงคุ้นเคยทั้งสระ-อะ-อา-อี 
    
   ตัวสะกดและสำเนียงเสียงสูงต่ำ                         หมั่นท่องจำเอาไว้ใช้ทุกที่
ลูกหลานไทยต้องรู้ค่าหาวิธี                                  ว่าเรามีภาษาไทยใช้มานาน
                 
                                                               ขอขอบคุณ www.sobprab.ac.th  

 
 ยี่สิบเก้ากรกฎามากำหนด        ให้จำจดวันภาษาน่าส่งเสริม
ภาษาไทยใช้สื่อคือของเดิม        ไม่ต้องเติมมีรองเป็นสองไป

 ภาษาไทยไพเราะเหมาะยิ่งนัก       มีเสียงหนักเสียงเบาเคล้าลื่นไหล
มีควบกล้ำสำคัญสรรค์ละไม        จำขึ้นใจพูดคล่องผองไทยชน

 เสียงสระสามสิบสองคล่องได้เปล่ง     รูปมีเองยี่สิบเอ็ดเด็ดเป็นผล
ดังอะอาอิอีมีได้ยล           ผสมปนพยัญชนะจะเป็นคำ

 สระใอไม้ม้วนล้วนยี่สิบ         ใช้ยกหยิบถูกที่มิถลำ
สระไอไม้มลายคลายปลายจำ       นอกม้วนย้ำนำใช้ไม่ผิดมี

 ยังมาตราแปดแม่แท้กำหนด       น่าจำจดกอกาว่าเริ่มที่
อีกกงกนกบกดจดจำดี          กมเกยนี้นับครบว่าจบกัน

 มีไตรยางค์กลางต่ำนำสูงด้วย      จักได้ช่วยคำคล่องไม่ต้องผัน
คำขยายหมายมีชี้มากพลัน        ไขไข่นั้นใช้ง่ายหลายต่างความ

 วรรณยุกต์ห้าเสียงเรียงต่ำสูง       เอกโทจูงสามัญมั่นมิขาม
ตรีจัตวาพาครบจบงามงาม        ผันได้ตามตำราศึกษาดี

 การเขียนถูกปลูกฝังแต่ยังน้อย      เขียนบ่อยบ่อยค่อยหัดชัดวิถี
เริ่มจากหัวให้เขียนเพียรทุกที        อักษรนี้ดีงามตามคัดกัน

 สะกดคำนำเขียนเพียรสังเกต       ตามสาเหตุกำหนดจดจำมั่น
วรรณยุกต์ทุกสระระลึกพลัน        ไม่นานวันจำจดลดสงกา

 ทั้งอ่านเขียนเพียรกันวันรำลึก       ด้วยสำนึกดังทองของภาษา
เอกลักษณ์ประจักษ์เห็นเป็นหน้าตา      ล้ำคุณค่าภาษาไทยภูมิใจจริง

	            ขอขอบคุณ คุณดอกสารภี

ใหม่! เพิ่มบทกลอนภาษาไทยแห่งชาติ
   
   หลักแท่นหินแผ่นศิลาที่จารึก                          ลงบันทึกตรึกตราภาษาสยาม
สดุดีก้องเกียรติพ่อขุนราม                                 ทุกเขตคามต่างร่ำลือระบือไกล

   เป็นเพลามานานมิใช่น้อย                              ตั้งเจ็ดร้อยยี่สิบห้าตราสมัย
ภาษายังคู่จิตคู่ชาติไทย                                   คู่สมัยคู่ใจไทยนิรันดร์

   สิ้นภาษาดั่งสิ้นเอกราช                              ดั่งสิ้นชาติสิ้นชีพสิ้นความฝัน
ดั่งประทีปดับวูบในเร็ววัน                              สิ้นแสงจันทร์สิ้นดาราสิ้นราตรี

   ภาษาไทยภาษาเดียวภาษาชาติ                 ประวัติศาสตร์จารึกไว้เป็นสักขี
เป็นสมบัติอนุชนมานานปี                             มิอาจมีสิ่งใดมาทำลาย

   แต่บัดนี้วัฒนธรรมตะวันตก                        เข้ามาปกความคิดปิดจิตหมาย
ทั้งภาษาการกินอยู่การแต่งกาย                     เริ่มเสื่อมคลายความดีงามของผองไทย

   ถึงเวลาอนุชนคนรุ่นหลัง                           เริ่มปลูกฝังจิตสำนึกให้ตรึกไว้
มีกำพืดเกิดมาจากคนไทย                           ภาษาใดไม่เทียมเท่าที่ไทยมี

   ภาษาพูดภาษาอ่านภาษาเขียน                 ตั้งแต่เศียรจรดบาทเป็นวีถี
คำพูดจาอ่อนหวานที่เรามี                           ดั่งวารีไหลฉ่ำล่ำจิตใจ

   ท่องกอไก่ฮอนกฮูกตั้งแต่เด็ก                   เปรียบรั้วเหล็กป้องภาษาชาติเอาไว้
ร่วมร้อยเรียงร่วมรู้รักร่วมรักไทย                    ใช่อะไรภาษาไทยของฉันเอง


        ขอขอบคุณ http://www.agalico.com/board/blog.php?b=172

   พ่อขุนรามฯตามสือถืออักษร                    เป็นตัวช้อนอ่อนช้อยร้อยเรียงเขียน
ให้หนึ่งคำนำจัดชัดคำเพียร                       ขีดตัวเวียนจากใจร่ายคำตรง

   ภาษาไทยเก่าแก่แต่โบราณ                    สือตัวขานสานนำคำมั่นคง
ทั้งสระวรรณยุกต์รุก-ตัวยง                         ต่างเสริมส่งลงเหมาเจาะถึงใจ


                                           ขอขอบคุณ poem.deedeejang.com

   เห็นศิลาจารึกมินึกเศร้า                         แม้ใครเขาขัดข้องต้องถกเถียง
เจาะภาษาจากใจไม่เอนเอียง                    คล้องจองเสียงเยี่ยงกังสดาลหวานจับใจ

   เอกลักษณ์ของชาติคือปรารถนา              เติบโตมาตามกาลผ่านยุคสมัย
จะยุคนี้ยุคโน้นหรือยุคใด                           ขอเพียงไทยมีภาษาข้า ฯ ขอบคุณ

   ขอเดชะฯ บารมีที่ล้ำเลิศ                        วันภาษาไทยก่อเกิด ธ เกื้อหนุน
ยี่สิบเก้ากรกฎา ธ การุญ                           ภาษาไทยของพ่อขุนจึงเบ่งบาน


                                          ขอขอบคุณ http://www.sobprab.ac.th/


แถม!!!!  กลอนสี่วันภาษาไทยแห่งชาติ
   
   วันภาษาไทย                ควรให้คุณค่า
ในหลักภาษา                   ที่น่าเรียนรู้
   

   คำไทยต้องท่อง            เราต้องควรดู
สระอา-อี-อู                      ศึกษาดีดี
   

                                     ผู้แต่ง:Py Warrior
                   

แฟนคลับ [2]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1 , 2

  1 บอกว่า :
  ข้อลูลดีมากเรยค่ะ
  14 มิ.ย. 56 / 15:36

  2 บอกว่า :
  *มูล พิมผิดโทดทีค่ะ
  14 มิ.ย. 56 / 15:39

  3 บอกว่า :
  เพราะมากๆๆ คร๊
  15 มิ.ย. 56 / 11:01

  4 บอกว่า :
  ความหมายดีมากคะ ชอบคะ
  23 มิ.ย. 56 / 11:53

  5 บอกว่า :
  ขอบคุณทุกๆคอมเม้นต์มากๆนะคะ
  24 มิ.ย. 56 / 09:28

  6 บอกว่า :
  เยี่ยม
  3 ก.ค. 56 / 19:41

  7 บอกว่า :
  ไม่เห็นมีกลอนสี่เลย ไม่เทพเลย
  7 ก.ค. 56 / 15:22

  8 บอกว่า :
  ดีมากเลย
  7 ก.ค. 56 / 19:37

  9 บอกว่า :
  -v[86I,kdot
  8 ก.ค. 56 / 19:40

  10 บอกว่า :
  ขอบคุณมากนะคะ
  8 ก.ค. 56 / 19:41

  11 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆนะค่ะ
  9 ก.ค. 56 / 12:18

  12 บอกว่า :
  เพราะมากค่ะ
  9 ก.ค. 56 / 17:26

  13 บอกว่า :
  แต่งเก่งจัง
  10 ก.ค. 56 / 16:55

  14 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆนะค่ะ
  10 ก.ค. 56 / 17:02

  15 บอกว่า :
  ช่วยได้เยอะเลยน่ะ
  10 ก.ค. 56 / 17:39

  16 บอกว่า :
  ใช้งานได้ดีค่ะ
  11 ก.ค. 56 / 17:13

  17 บอกว่า :
  หนุกมาก
  11 ก.ค. 56 / 17:15

  18 บอกว่า :
  e5jhgt7yhn
  11 ก.ค. 56 / 17:15

  19 บอกว่า :
  cgrfvnyi
  11 ก.ค. 56 / 17:16

  20 บอกว่า :
  6yi87u
  11 ก.ค. 56 / 17:17

  21 บอกว่า :
  not นัดน่ารักที่สุด
  11 ก.ค. 56 / 17:20

  22 บอกว่า :
  Thank you very much for all comments! :) 
  11 ก.ค. 56 / 18:25

  23 บอกว่า :
  ฟรินมากรอกอะ555554
  12 ก.ค. 56 / 19:13

  24 บอกว่า :
  ชอบมากค่ะ
  14 ก.ค. 56 / 13:05

  25 บอกว่า :
  เพาะจุงเบย
  14 ก.ค. 56 / 18:48

  26 บอกว่า :
  อยากฟังมะมะมะมะมะ
  14 ก.ค. 56 / 18:52

  27 บอกว่า :
  โอ้ๆ ๆ ๆ โน่
  14 ก.ค. 56 / 21:15

  28 บอกว่า :
  Thank you very much for all comments! :)
  14 ก.ค. 56 / 21:17

  29 บอกว่า :
  ไม่เห็นมีกลอน4เลย
  15 ก.ค. 56 / 18:12

  30 บอกว่า :
  ขอบคุน
  16 ก.ค. 56 / 14:03

  31 บอกว่า :
  คนที่อยากได้กลอนสี่วันภาษาไทยแห่งชาติ เราลงแล้วนะ
  16 ก.ค. 56 / 17:33

  32 บอกว่า :
  อยากได้กลอน8จำนวน1บทไม่มีหรอ
  19 ก.ค. 56 / 16:19

  33 บอกว่า :
  ใช่่อยากได้กลอน8จำนวน1บทไม่มีหรอ
  19 ก.ค. 56 / 16:20

  34 บอกว่า :
  ทะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  19 ก.ค. 56 / 16:47

  35 บอกว่า :
  เอกลักษณ์ไทย มีไว้ในชาติ
  คงเอกราช
  ต่อเองต่อไม่เป็น
  19 ก.ค. 56 / 20:30

  36 บอกว่า :
  มีกลอน8จำนวน1บทนะ อยากได้บทไหนก็เลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะ จะเป็นเรื่องเราภูมิใจภาษาไทยภาษาชาติจนถึงกับคำไทยและสิ่งที่ดีงามเอยก็ได้นะคะ :)))
  20 ก.ค. 56 / 13:39

  37 บอกว่า :
  (นิ้ง ป.5)เอกลักษณ์ไทย มีไว้ในชาติ คงเอกราช ประกาศก้องโลก อย่างนี้ได้ไหมคะ?

  20 ก.ค. 56 / 13:41

  38 บอกว่า :
  ดีมากเลยค่ะทีไม่ลืมคำว่าเอกลักษณ์ของไทยค่ะ
  ทุกๆคนต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยน่ะค่ะ
  เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้ค่ะ
  22 ก.ค. 56 / 10:21

  39 บอกว่า :
  อีนาเดียตอแหล
  22 ก.ค. 56 / 10:22

  40 บอกว่า :
  ทำไมรินรีพูดอย่างงั้นล่ะค่ะ ()
  22 ก.ค. 56 / 10:23

  41 บอกว่า :
  ครูชมเลยค่ะ
  22 ก.ค. 56 / 10:23

  42 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ ขวัญ
  22 ก.ค. 56 / 10:25

  43 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  22 ก.ค. 56 / 10:25

  44 บอกว่า :
  ขอบคุณเว็บนี้นะคะ ที่บอกกลอนสี่
  23 ก.ค. 56 / 13:53

  45 บอกว่า :
  ดีมากเลยครับ
  แต่กลอน 4 ตรงวรรค สาม มันเกินไม่ใช่หรอครับ สระอาอีอู อะ
  23 ก.ค. 56 / 19:40

  46 บอกว่า :
  ถ้าไม่อยากให้เกินอาจตัดคำว่า"สระ"ออกก็ได้นะคะ เพียงแต่ว่าถ้าตัดออกแล้วอาจจะตีความไม่รู้เรื่อง แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอขอบคุณคำติชมในทุกๆคอมเม้นต์ด้วยนะคะ 
  24 ก.ค. 56 / 11:00

  47 บอกว่า :
  ดีมากค่ะ
  24 ก.ค. 56 / 11:00

  48 บอกว่า :
  เหี้ยมาก
  24 ก.ค. 56 / 17:03

  49 บอกว่า :
  เหี้ย สุดๆ มีไรโทร ด่า เบอร์ 0824131448
  24 ก.ค. 56 / 17:05

  50 บอกว่า :
  หนูอยากได้กลอน ๔ วันภาษาไทย ๒ บทค่ะ
  24 ก.ค. 56 / 17:30

  1 , 2

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  9
  Comments
  258
  Fanclub
  2


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 19 ก.ค. 53
  ความถี่ธรรมชาติ.
       อัพเดท 6 ก.ย. 52