ปัญหาทางสังคม (ติชม)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ปัญหาทางสังคม (ติชม)
เกริ่นเรื่อง: มาดูสาเหตุที่เราต้องร้อง อ่อ
18 ม.ค. 55 , View: 753 , Post : 0


 ประการแรกก็คือ......มาจากไหนและมาได้อย่างไร..... 
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย 

สาเหตุของการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก 

1. ความเจริญด้านการคมนาคมขนส่ง 
2. อิทธิพลจากสื่อมวลชนต่าง ๆ 
3. การเผยแพร่วัฒนธรรมโดยตรง 

ประการที่สองคือมีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร.... 

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย มีผลต่อ 

1. ระบบการศึกษา 
2. ระบบการเมือง 
3. ระบบเศรษฐกิจ 
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม 

ประการที่สามคือ เข้ามาได้อย่างไร......สำหรับข้อนี้ก็อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าเพราะลักษณะของวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นวัฒนธรรมอ่อนที่ไม่มีจุดที่เป็นจุดต่อต้านวัฒธรรมอื่นๆ ที่หลั่งไหลเข้ามา......เพราะมีลักษณะดังนี้ 

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

1. ความรักอิสรภาพหรือความเป็นไท 
2. การย้ำความเป็นตัวของตัวเองหรือปัจเจกบุคคลนิยม 
3. ความรู้สึกมักน้อย สันโดษ และพอใจในสิ่งที่มีอยู่ 
4. การทำบุญและการประกอบการกุศล 
5. การย้ำการหาความสุขจากชีวิต 
6. การย้ำการเคารพเชื่อฟังอำนาจ 
7. การย้ำความสุภาพอ่อนโยนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
8. ความโอ่อ่า 
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

๑. การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม 
๒. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
๓. ความรู้สมัยใหม่ 
๔. การนำเครื่องจักรกลมาใช้ 
๕. สถานะทางเศรษฐกิจ 
๖. อิทธิพลของวัฒนธรรมทางตะวันตก 
๗. หลักวัฒนธรรมสากล


 

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  15
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog