ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
สายนําผึ้ง
เข้าร่วม
สายน้ำผึ้ง
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อักษรศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
Ideal Physics
วงเวียนใหญ่
เข้าร่วม
ครูสมศรี
วงเวียนใหญ่
เข้าร่วม